آقای پروفسور ایگور گلاو

پروفسور ایگور گلاو دکتری در شیمی، دانشگاه مسکو (روسیه)

آقای پروفسور ایگور گلاو

Prof. Igor Galaev

دکتری در شیمی، دانشگاه مسکو (روسیه)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.