آقای پروفسور ک ب رماچندران

پروفسور ک ب رماچندران دکتری در شیمی مهندسی ، دانشگاه پنسیلوانیا (USA)

آقای پروفسور ک ب رماچندران

Prof. K.B Ramachandran

دکتری در شیمی مهندسی ، دانشگاه پنسیلوانیا (USA)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.