خانم پروفسور سوزان روکز

پروفسور سوزان روکز دکتری در شیمی مهندسی ، دانشگاه واسدا ( ژاپن )

خانم پروفسور سوزان روکز

Prof. Susan A Roces

دکتری در شیمی مهندسی ، دانشگاه واسدا ( ژاپن )

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.