آقای پروفسور حاجی قمرالزمان جوزف

پروفسور حاجی قمرالزمان جوزف دکتری در مطالعات مهندسی جنگل، دانشگاه Granfield ( انگلستان )

آقای پروفسور حاجی قمرالزمان جوزف

Prof. Haji Kamaruzaman Jusoff

دکتری در مطالعات مهندسی جنگل، دانشگاه Granfield ( انگلستان )

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.