آقای دکتر هادی غفاری

دکتر هادی غفاری دانشیار- دانشگاه پیام نور استان مرکزی

آقای دکتر هادی غفاری

Dr. Hadi Ghafari

دانشیار- دانشگاه پیام نور استان مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هادی غفاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آثار بی ثباتی اقتصادی بر تولید بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
2 بررسی و پیش بینی آثار افزایش نرخ ارز بررشد اقتصادی بخشهای عمده ی اقتصاد ایران 1355-1393 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
3 بی ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد کلان: رهیافت تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
4 تاثیر همزمان حکمرانی خوب واجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 14، شماره: 1
5 سازوکار اثرگذاری هم زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
6 مروری بر خواص سیتوتوکسیک (ضدسرطان) اسفنج های دریایی (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 5، شماره: 4
7 مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
8 مقایسه تاثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 11، شماره: 21
9 نرخ رشد بهینه مخارج دولت: تئوری کنترل بهینه پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار بی ثباتی اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی؛ رهیافت الگوی اقتصادسنجی کلان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
2 ارتقاء موفقیت صنایع تولیدی از طریق مدیریت منابع انسانی؛ بررسی موردی استان مرکزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
3 استفاده زیاد از آنتی بیوتیک های پروفیبرلاتیک در محیط های آبزی پروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
4 بررسی تاثیر تعارض کار – خانواده بر فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
5 بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
6 بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی
7 بررسی نقش توانمند سازی کارکنان و کیفیت خدمات کارکنان و رضایت شغلی از طریق رفتار کارآفرینی کارکنان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
8 تغییرات اکولوژی- شیمیایی و سنتر متابولیت های ثانویه آبزیان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
9 توجه به مطالبات معوق بانک ها و کاهش آن در برنامه ی ششم توسعه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار
10 سنتز ذرات اکسید اسپینل منگنز کبالت MCO اصلاح شد ه به وسیله ساماریوم برای استفاده در پیل سوختی اکسید جامد SOF (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
11 طراحی وشبیه سازی و ساخت مقسم خازنی ولتاژ بالای پالسی خود انتگرالگیر با پاسخ فرکانسی وسیع (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
12 کاربرد دارویی اسفنج های دریایی در آب های شور با تاکید بر گونه های خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
13 مؤلفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
14 ملزومات و موانع دستیابی به رشد اقتصادی 8% در برنامه ی ششم توسعه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار
15 هدفمند کردن یارانه ها، متغیرهای عمده ی اقتصاد کلان و توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار
16 هویت دینی و آموزه های اخلاقی اسلام و تاثیر آن بر رفتارهای اقتصادی در فرآیند توسعه (دریافت مقاله) همایش اقتصاد اسلامی و توسعه