آقای دکتر محمدعلی مولایی

دکتر محمدعلی مولایی استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

آقای دکتر محمدعلی مولایی

Dr. Mohamad Ali Molaie

استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدعلی مولایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تأثیر هزینههای تحقیق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ایران رویکرد غیرخطی LSTAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
2 بررسی تاثیر عملکرد بازار، هزینه های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی تاثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 10، شماره: 19
4 بررسی کاربرد الگوریتم ابتکاری - ترکیبی ژنتیک و نلدر - مید در بهینه سازی پورتفوی (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
5 رابطه بین مصرف انرژی و رشدتولید دربنگاه های بزرگ تولید کننده وسایل حمل و نقل ایران رهیافت علیت گرنجر، تودا ویاماماتو و داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی تعیین قیمت تعادلی گاز به روش پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 بررسی تابع تقاضای نفت کشور ایران با رویکرد سیستم دینامیک و اقتصادسنجی طی دوره 1367تا1391 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با سبک مدیریت تعارض (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
4 بررسی رابطه ی مالیات و ساختار مالکیت با سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
5 بررسی رابطه ی مالیات و ساختار مالکیت با کارایی مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد
6 تاثیر آلودگی هوا بر تولید ناخالص داخلی 8 استان ایران طی دوره ی 1388 تا 1392 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
7 تبیین روابط علی بازار جامع انرژی ایران در قالب اقتصاد مقاومتی با رویکرد پویایی سیستمی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 تحلیل تمایل به بدهی اشخاص با استفاده از عوامل رفتاری(مطالعه موردی استان سمنان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت
9 تحلیل تمایل به بدهی با استفاده از عوامل رفتاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
10 فرصتها و چالشهای فراروی ایران در حوزه دیپلماسی انرژی چین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی