آقای دکتر اس.پی سینگ

دکتر اس.پی سینگ استاد دانشگاه آی آی تی رورکی هند

آقای دکتر اس.پی سینگ

Dr. S.P Sing

استاد دانشگاه آی آی تی رورکی هند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اس.پی سینگ در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی