آقای دکتر احمد اکبری

دکتر احمد اکبری دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران

آقای دکتر احمد اکبری

Dr. Ahmad Akbari

دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد اکبری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه علمی تخصصی سفالینه

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد اکبری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و انجمن مهندسی پزشکی ایران، تهران آذر 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Intrusion Response System for SIP based Applications with Engineered Feature Set (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 7، شماره: 3
2 بررسی اثربخشی رواندرمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، بر کاهش افسردگی مبتلایان به سوگ پیچیده (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 7، شماره: 1
3 الگوی پیشنهادی نظام مند برای سیاست گذاری در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 3
4 language model adaptation using dirichlet class language model based on part-of-speech (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم‌های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 2، شماره: 5
5 SIP Vulnerability Scan Framework (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم‌های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 2، شماره: 8
6 بررسی ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی دانش آموزان متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 3
7 بررسی رابطه ارتباطات اثربخش با رفتار شهروندی مدیران تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی یادگیری خودتنظیم دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی دوره دوم متوسطه ناحیه پنج مشهد در سال تحصیلی 95-94 (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 10، شماره: 2
9 تاثیر فلسفه برای کودکان به مثابه فرایند بر خوداگاهی کودکان(مطالعه موردی:دانش آموزان پایه ششم منطقه جلگه رخ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 1
10 تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کشمش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 2
11 رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
12 سیاست گذاری آموزش و پرورش در دوران معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 14
13 سیاست گذاری آموزش و پرورش سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 2، شماره: 2
14 عوامل و ذینفعان موثر در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 3
15 فلسفه برای کودکان: رویکردهای تربیت دینی به آموزش تفکر (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 2
16 کاربرد تجزیه و تحلیل دوگانه دو بعدی ارزشگذاری مشروط جهت بررسی امکان استفاده از انرژیهای نو در تولید انرژی برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 22
17 نقدوبررسی سیاست های آموزش و پرورش و آموزش عالی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 1، شماره: 12
18 نقش سیاست های آموزش عالی در تحقق برنامه های توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Classifier Combination Approach for Farsi Accents Recognition (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 A Holonic Multi Agent System For Operating Smart Grid Market (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
3 A New Similarity Difference Measure in Multi Agent Systems (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 A New Wavelet Thresholding Method for Speech Enhancement Based on Symmetric Kullback-Leibler Divergence (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
5 Adaptive fuzzy controller design to improve the performance of ABS in the presence of suspension system effects (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
6 Application of HMM Adaptation and Robust Features to Sub-Band Speech Recognition in Noise (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 آشکارسازی و اندازه گیری نویز زمینة موسیقی در سیگنال صوتی به منظور ارزیابی سیستم های حذف نویز گفتار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 اثر دیکلروپارازایلن بر ساختار، مورفولوژی و عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون سنتزشده به روش پلیمریزاسیون بینسطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
9 اثرات مهاجرت و شهرنشینی برتوسعه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
10 اثربخشی آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب (گلاسر) بر سازگاریعاطفی دانشجویان علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
11 اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
12 اثربخشی برنامه p4cمبتنی با رویکرد فرایندی بر، سازگاری اجتماعیدانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
13 ارائه چارچوبی برای پی شگیری از نفوذ در شبکه ب هصورت کم هزینه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 ارائه روشی جدید برای تخمین نسبت سیگنال به نویز و استفاده از آن جهت حذف نویز از سیگنال گفتار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
15 ارائه یک روش تبدیل بر ماکزیمم اطلاعات متقابل برای بازشناسی الگو و گفتار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
16 ارائه یک سیستم بهبود گفتار دو میکروفنی در حوزه طیف مبتنی بر تابع همدوسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 ارائه یک هسته محاسباتی قابل بازپیکربندی برای پیاده سازی کد کننده صحبت GSSM AMR (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
18 ارایه یک روش ترکیبی رده بندی ترافیک IP با کمک نگاشت ویژگیها و الگوریتمهای ژنتیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
19 ارایه یک روش جدید برای حذف نویز بر پایه کلاسبندی نویز و شکل دهی آن با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
20 ارزیابی سرورهای رسانه آموزش الکترونیکی و انواع مدل های معماری آن به همراه تست بار سیگنالینگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیک
21 ارزیابی و مقایسه رنگپذیری الیاف پشمی با رنگزای قرمزدانه به روش معمول و امواج فراصوت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
22 استفاده از گیاهان تانن دار در رنگرزی به منظور حذف فلزات معدنی از پساب رنگ و کاهش آلودگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
23 استفاده از گیاهان تانن دار در رنگرزی پشم با ریشه روناس، به منظور دستیابی به رنگرزی کاملاً طبیعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
24 امکان سنجی استقرار مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار
25 Background noise control for speech enhancement applications (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
26 Beri and Herfindahl indices of dietary diversity; can they will be used for measuring food security in sanction situation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
27 Class Dependent Feature Transformation for Intrusion Detection Systems (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
28 Diet Diversity in sanction situation; Case study of rural areas of Gorgan (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
29 Discriminative Transformations of Speech Features Based on Minimum Classification Error (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
30 Effect of PEG molecular weight and coagulation temperature on amoxicillin separation by polysulfone nanofiltration membrane (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
31 Estimation of QoE by QoS parameters in Multimedia services over IP Networks (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
32 Filtering and Compression of Mel Sub-Band Energies for Speech Recognition in Noise (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
33 N-gram Adaptation Using Dirichlet Class Language Model Based on Part-of-Speech for Speech Recognition (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
34 Robust speech recognition using spectral subtraction and temporal structure normalization (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
35 Security Framework for Designing SIP Scanner (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
36 Two-Microphone Speech Enhancement Using a Learned Binary Mask (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
37 بررسی اثر ارتعاشات قطار زیر زمینی شهر قم بر بنای تاریخی سر درب مدرسه غیاثیه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
38 بررسی اثر باندهای بحرانی و پارامترهای بکارگیری تبدیل ویولت در بهبود گفتار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
39 بررسی اثر تکنیک پلاسما در رنگرزی با ریشه روناس به منظور کاهش آلودگی پساب صنایع رنگرزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
40 بررسی اثر کیفیت حلال بر روی ساخت نانوالیاف پلی(وینیلیدن فلوئوراید)به روش ریسندگی الکتریکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
41 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب بر سازگاری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
42 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب بر سازگاریدانشجویان علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
43 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شک دکارت بر تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران
44 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شک دکارت بر تفکر تاملی دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران
45 بررسی تاثیر داستان های بومی شده p4c بر باورهای کاذب دانش آموزان مطالعه موردی:دانش اموزان دخترپایه پنجم ابتدایی شهرستان تربت جام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
46 بررسی تاثیر داستان های قرآن با رویکرد محتوا محور برشکل سبک های تفکر مدیران مدارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی
47 بررسی تاثیر داستان های قرآن با رویکرد محتوا محور برکارکرد سبک های تفکر مدیران مدارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی
48 بررسی تاثیر عوامل مدیریتی برتولید محصول خیار (مطالعه ی موردی گلخانه داران شهرستان کهنوج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
49 بررسی تأثیر امواج فراصوت در عصاره گیری از پوست گردو و مقایسه با روش معمول (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
50 بررسی تأثیر دندانه بر رنگرزی الیاف پشمی با میوه گیاه جارو (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
51 بررسی تأثیر روش آموزشی تلفیقی فعال و مبتنی بر شک دکارتی در درس ریاضی بر تفکر خلاق دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر بردسکن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
52 بررسی تأثیر روش آموزشی تلفیقی فعال و مبتنی بر شک دکارتی در درس ریاضی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر بردسکن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
53 بررسی تأثیر روش آموزشی تلفیقی فعال و مبتنی بر شک دکارتی در درس ریاضیبر تفکر انتقادی دانشآموزان پسر متوسطه دوم شهر بردسکن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
54 بررسی تأثیر فلسفه برای کودکان p4c به عنوان کل یکپارچه بر افزایش خلاقیت دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
55 بررسی تأثیر فلسفه برای کودکان p4c به عنوان کلیکپارچه بر افزایش روحیه پرسشگری دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
56 بررسی چالش های امنیتی شبکه های خودرویی و راهکارهای رفع آن (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
57 بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی مدارس مطالعه موردی آموزش و پرورش شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
58 بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مهارت های فراشناختی با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر تربت حیدریه سال تحصیلی 91-90 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
59 بررسی رابطه متقابل بخش صنعت و بخش کشاورزی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
60 بررسی رابطه مدیریت استعداد، شایستگی و تحول گرایی مدیران با بهره وری دبیران مقطع متوسطه دوم آموز شو پرورش شهرستان مه ولات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
61 بررسی رابطه نرخ ارز واقعی با صادرات کشمش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی
62 بررسی راهکارهای بنیادین آنالیر پایداری خودرو در نسل جدیدترمزهای ضدقفل (دریافت مقاله) همایش منطقه ای برق و کامپیوتر
63 بررسی روش های تصفیه ژساب صنایع رنگرزی و نساجی و اثرات تخلیه آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
64 بررسی شاخص های موثر بر بهره وری کارکنان نیروگاه توس و روش محاسبه کمی آن به منظور تعیین الگوی مناسب در بهبود بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
65 بررسی شاخصهای موثر بر بهره وری کارکنان نیروگاه توسو روش محاسبه کمی آنبه منظور تعیین الگوی مناسب در بهبود بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف
66 بررسی شاخصهای موثر بر بهره وری کارکنان نیروگاه توسو روش محاسبه کمی آنبه منظور تعیین الگوی مناسب در بهبود بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف
67 بررسی عوامل فردی، خانوادگی و دانشگاهی موثر برعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده فنی ثامن الحجج (ع)مشهد (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
68 بررسی کاربرد الیاف پلی اکریلونیتریل در حذف آلاینده های زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
69 بررسی مزیت نسبی و اولویت بندی بازارهای هدف خرمانی صادراتی ایران به تشکلهای تجاری منطقه ای منتخب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
70 بررسی میزان تاثیر ویژگیهای خانوادگی برعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده فنی ثامن الحجج(ع)مشهد (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
71 بررسی و شناخت سیستم های مدیریت یادگیری LMS و ارائه مدلی بدیل مبتنی بر معماری SOAP (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
72 برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) با استفاده از داستانهای متون دینی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
73 بکارگیری بانک فیلتر WOLA در بهبود گفتار بر مبنای تبدیل ویولت به منظور کاهش پیچیدگی محاسباتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
74 به سازی گفتار در حوز ه موجک با استفاده از فیلتر متناسب با ویژگی های تبدیل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
75 به کار گیری سیستم های پاسخ به نفوذ خودکار در سیستمهای امنیتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
76 به کارگیری متنکاوی در ابهام زدایی از هم نویسه های غیر تکیه ای در زبان فارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
77 بهبود روش MLLR با استفاده از MCE و دانش آوائی برای تطبیق گوینده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
78 بهبود روش تطبیق گوینده MLLR در بازشناسی گفتار غیر وابسته با کمک خطای کمینه کلاس بندی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
79 بهبود روش های متمایز ساز ویژگی براساس خطای دسته بندی کمینه برای بازشناسی گفتار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
80 بهبود کارایی پروکسی پروتکل SIP با تعیین مناسب حافظه آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
81 بهبود مدیریت کیفیت سرویس برای کاربرد در شبکه های نرم افزار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
82 بهینه سازی رنگ زرد حاصله از رنگزای گلبرگ گل محمدی و بررسی ثبات شست شویی کالای پشمی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
83 بهینه سازی رنگرزی الیاف پشم با روناس و سطح فعالها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی
84 بهینه سازی زاویه تورب در سیستم تعلیق دوجناقی با الگوریتم های ژنتیک و زنبور عسل (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
85 بهینه سازی وتعیین مشخصات غشاهای اولترافیلتراسیون تهیه شده به روش فوتوپلیمریزاسیون اسید اکریلیک بر پایه پلیسولفون : اثر افزودنیهای مختلف روی میزان احتباس نمکها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
86 پیاده سازی کدکننده های گفتار با استفاده ازسیستم های با قابلیت پیکربندی مجدد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
87 پیشنهاد پایة موجک منطبق بر سیگنال گفتار به منظور حذف نویز و بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد آن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
88 پیشنهاد یک روش آشکارساز صوت دو مرحله ای مبتنی بر مدل مخفی مارکوف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
89 پیشنهاد یک روش آشکارساز گفتار / سکوت در سطح زیر باند برای سیستم بهبود گفتا مبتنی بر تبدیل ویولت (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
90 تاثیر آموزش مبتنی بر حل مساله بر انگیزه هنرجویان (دریافت مقاله) نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران
91 تاثیر آموزش مبتنی بر حل مساله بر حرفه آموزی هنرجویان (دریافت مقاله) نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران
92 تاثیر آموزش مبتنی بر حل مساله بر خلاقیت هنرجویان رشته چاپ هنرستان شهید آقاسی زاده شهر مشهد (دریافت مقاله) نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران
93 تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان مبتنی بر رویکرد فلسفه به مثابه فرهنگ بر تفکر تاملی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر طبس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
94 تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان مبتنی بر رویکرد فلسفه به مثابه فرهنگ برباورهای غیرمنطقی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر طبس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
95 تاثیر ارتباطات بر تعارض سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
96 تاثیر بازیهای جدی آموزشی بر تابآوری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کاشمر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
97 تاثیر برنامه p4c با محتوای بومی برافزایش خلاقیت دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
98 تاثیر برنامه P4C با محتوای متون دینی بر تفکرتاملی دانش آموزان (مطاللعه موردی:دانش اموزان دوره متوسطه ناحیه 7 مشهد) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
99 تاثیر برنامه P4C با محتوای متون دینی بر تفکرتاملی دانش آموزان (مطاللعه موردی:دانش اموزان دوره متوسطه ناحیه 7 مشهد) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
100 تاثیر برنامه ریزی استراتژیکمنابع انسانی بر سطح اثربخشی نمایندگی های مدیران خودروMVM(نمونه موردی نمایندگی های خراسان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
101 تاثیر برنامهp4c با محتوای بومی بر افزایش مهارت های استدلال دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
102 تاثیر داستان های فلسفی بر افزایش روحیه پرسش گری دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
103 تاثیر داستانهای فلسفی بر افزایش تفکر انتقادی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
104 تاثیر روش اجتماع پژوهی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
105 تاثیر روش اجتماع پژوهی بر روابط بین فردی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
106 تاثیر رویکرد فرایندی و رویکرد محتوایی آموزش تفکر بر افزایش تفکرانتقادی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
107 تاثیر فناوری اطلاعات بررشد حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی
108 تاثیر ویژگیهای فردی برعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده فنی ثامن الحجج (ع)مشهد (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
109 تأثیر شوک های مالی بر اشتغال و سرمایه گذاری در بخش مسکن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
110 تأثیر نصب واحدهای کنار جاده‌ای بر زمان اعلان رخدادها در شبکه‌های خودرویی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
111 تبعات هرز تماسها و ضرورت استفاده از مکانیزمهای ضد هرزتماس در سیستم های صوتی اینترنت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
112 تحلیل کارایی و آثار تسهیلات اعطا شده به بخش شیلات استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
113 تحلیل گفتمان با رویکرد بر گفتمان سیاسی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم انسانی
114 تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی و فارسی خوانداری پنجم از حیث توجه به هویت ملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
115 تحلیلی بر برنامه درسی P4C و ویژگی های مواد خواندنی مناسب در اجرای آن (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یاددهی-یادگیری
116 تخمین سطح کیفیت تجربه برای سرویس های ویدیویی در بستر HTTP (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه
117 تدوین راهبرد و طراحی الگوی تولید مرغ ارگانیک در شهرستان قلعه گنج با استفاده از رهیافت SWOTوو تحلیل شبکه ای ANP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران
118 ترکیب روشهای مبنتی بر مدل و پردازش چندباندی گفتار برای مقاوم سازی بازشناسی گفتار نسبت به نویز (دریافت مقاله) سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
119 تشخیص زدگی چرخ قطار با استفاده از پردازش صوت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
120 تکمیل حفاظتی فرابنفش کالای پشمی رنگ شده با رنگزای طبیعی اسپرک توسط گیاه دارویی آلوئه ورا با تاکید بر خواص آنتی اکسیدانی و دوستدار محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
121 توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان به کمک آموزش تفکراز طریق داستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
122 تهیه پودر رنگ طبیعی از گیاه اسپرک با استفاده از فرایندهای غشایی به منظور استفاده در صنعت رنگرزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
123 تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون بهینه شده با شار و احتباس بالا به روش پلیمریزاسیون بین سطحی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
124 تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون جدید با استفاده از نانولوله های کربنی عامل دار به منظور جداسازی پنی سیلین از پساب دارویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
125 جانشین پروری از طریق مستند سازی در دانشگاه علوم پزشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
126 جایگاه فناوری اطلاعات در سازمانهای کارآفرین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
127 جداسازی پنیسیلین توسط غشاهای نانوفیلتراسیون ساخته شده با نانولوله های کربنی سولفونه شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
128 جداسازی یون های فلزی از آب با استفاده از غشای نانوفیلتراسیون سنتز شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
129 جداسازی یونهای فلزی از آب توسط غشاهای نانوساختاری پلی سولفون تهیه شده به روش گرافت نوری در حضور اسید اکریلیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
130 چند روش ترکیبی برای بازیابی بسته های گم شده و کاربرد آن در بازشناسی توزیع شده گفتار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
131 حذف نویز دومیکروفونه براساس جداسازی منابع _ کاربرد در هدست های تلفنی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
132 حذف نویز و استخراج ویژگی های گلوگاه در سطح زیرباند توسط شبکه های خودرمزگذار عمیق برای بازشناسی گفتار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
133 داستانهای قرآنی به عنوان محتوای آموزش تفکر به کودکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
134 دو معیار وزندهی برای ترکیب احتمالات در مقاوم سازی بازشناسی چند باندی گفتار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
135 رابطه بین خودشناسی با خود کنترلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
136 رابطه ذهنیت فلسفی با خویشتن شناسی مدیران واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
137 راه اندازی و ارزیابی مکانیزمهای امنیتی در پروتکل SIP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات
138 رنگرزی پارچه نایلونی با رنگزای استخراج شده از چای سبز و بررسی ثباتهای رنگی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
139 زمین شناسی اقتصادی و کانی شناسی معدن مارن مجتمع سیمان آبیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
140 ساخت غشاهای کروی جدید با ترکیب تکنیکهای پاشش الکتریکی و جدایی فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
141 ساخت غشای اولترافیلتراسیون با استفاده از الیاف پلی اکریلیک و اصلاح آن تحت عملیات حرارتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
142 ساخت غشای جدید نانوفیلتراسیون با شار بالا بر پایه PAN به روش پلیمریزاسیون بین سطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
143 ساخت نانوالیاف پلی(وینیلیدن فلوئوراید): بهینهسازی با استفاده ازطراحی مرکب مرکزی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
144 ساخت و بهینهسازی غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلیاکریلونیتریل به منظور جداسازی آلایندههای آنیونی و کاتیونی از آب آلوده و پساب (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
145 ساخت و تهیه غشای نانوفیلتراسیون با کاربرد جداسازی یون های فلزات سنگین از پساب های صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
146 سیستم فیلتر کننده بسته مبتنی برFPGA به منظور کاربرد دردیوارهای آتش خطوط پرسرعت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
147 سیستم های نظیر به نظیر مبتنی بر زیرساخت جهت ارسال کارای اطلاعات ترافیکی و مسیردهی مناسب خودروها در محیط شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
148 شایسته گزینی مدیران با تامل بر شایستگی های عمومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
149 شناخت طرح و نقش و رنگ آمیزی گبه های عشایر وایلات فارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی
150 شناسایی میزان رضایت مشتریان در شبکه اجتماعی اینستاگرام با استفاده از تحلیل احساسات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
151 طراحی مجتمع اقامتی - رفاهی با نگاه خاص به معلولین جسمی-حرکتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و فرهنگ شهر پایدار
152 عنوان: تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان مبتنی بر رویکرد فلسفه به مثابه فرهنگ بر تفکر نقادانه دانشآموزان پایه ششم ابتدایی شهر طبس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
153 عوامل آموزشگاهی موثر بر عملکرد تحصیلی هنرجویان هنرستان های پسرانه شهرستان بردسکن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
154 عوامل فردی و خانوادگی موثر بر عملکرد تحصیلی هنرجویان هنرستان های پسرانه شهرستان بردسکن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
155 فرهنگ شهری در گذار از جمع گرایی به فردگرایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
156 فرهنگ شهری در گذار از جمع گرایی به فردگرایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
157 فلسفه برای کودکان (p4c): رویکرد تلفیقی به آموزش تفکر (فرایند محوری و محتوا محوری) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
158 فلسفه برای کودکان) p4c :مضامین فلسفی موجود در داستان های آذر یزدی کلیله و دمنه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
159 فلسفه برای کودکان) p4c :مضامین فلسفی موجود در داستان های آذر یزدی مثنوی مولوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
160 کاربرد تکنیک هوش مصنوعی در تخمین عیار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
161 کاهش بار محاسباتی سیستمهای حذف نویز مبتنی بر موجک با استفاده از WOLA (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
162 کاهش بردار ویژگی و یکپارچه نمودن داده های جداگانه به وسیله تئوری اطلاعات برای یکپارچه نمودن اطلاعات تصویری ریزآرایه های جداگانه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
163 کنترل مقاوم لغزش وسیله نقلیه با اعمال الگوریتم فازی وزن دار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
164 کنترل و شکل دهی نویز باقیمانده در سیستمهای بهبود گفتار مبتنی بر اصلاح طیف فرکانسی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
165 گسترش برنامه درسی فلسفه برای کودکان (p4c) وتوجه به فرهنگ وابستگی آن در دانمارک (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
166 محاسبه یک مدل فرکانسی برای گوش انسان و استفاده از آن در بهبود و بازشناسی گفتار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
167 مدل یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه ششم: نقش میانجی یادگیری دریافتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
168 مدیریت توسعه پایدار در گرو توجه به سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
169 مدیریتی کارا واثربخش به ضمانت روش تدریس پایه مشترک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
170 مطالعه تاثیر ویژگیهای دانشگاهی موثربرعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده فنی ثامن الحجج (ع)مشهد (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
171 مطالعه و بررسی مشخصه های رنگی نخ پشمی حاوی نانو ذرات روی سنتز شده به صورت درجا به عنوان دندانه در رنگرزی با اسپرک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
172 معرفی سیستم با قابلیت پیکربندی مجدد M-MorphoSys جهت پیاده سازی کدکننده گفتار ITU-T G.723.1 (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
173 مقایسه مدل های مختلف اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت گندم در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
174 نقش کارآفرینی در توسعه بخش کشاورزی وتوسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
175 نقش کارآفرینی درتوسعه بخش کشاورزی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
176 ھود عملکرد سیستم شناسایی موسیقی با استفاده از اثرانگشت و ماسک توان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
177 واژه یابی گفتار بر مبنای ایده حاشیه_وسیع با استفاده از ویژگی های طیفی و آماری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
178 واکاوی نشاط وفراغت جمعی در اماکن ورزشی از گذشته ها و از تاریخ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
179 هنر، دانش و توانش به عنوان ملزومات توفیق مدیران آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
180 یادگیری الکترونیکی: آموزش برای تفکر یا آموزش درباره تفکر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی