آقای دکتر محمود صوفیانی

دکتر محمود صوفیانی استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

آقای دکتر محمود صوفیانی

Dr. Mahmoud Soufiani

استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود صوفیانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه پژوهش های فلسفی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Reflection on Kristeva s Approach to the Structure of Language (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 11، شماره: 21
2 ارتباط اخلاق و زیبایی شناسی در فلسفه هیوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 26
3 رابطه دیالکتیکی شرایط و مؤلفه های عینیت در فلسفه هوسرل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 10، شماره: 18
4 رویکرد انتقادی مرلوپونتی به قصدیت هوسرل (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 14، شماره: 55
5 نقش ادراک در عینیت اعیان از منظر فلسفه هوسرل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 6، شماره: 10