آقای دکتر محمود صوفیانی

دکتر محمود صوفیانی استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

آقای دکتر محمود صوفیانی

Dr. Mahmoud Soufiani

استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود صوفیانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه پژوهش های فلسفی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 رابطه دیالکتیکی شرایط و مؤلفه های عینیت در فلسفه هوسرل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 10، شماره: 18
2 نقش ادراک در عینیت اعیان از منظر فلسفه هوسرل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 6، شماره: 10