آقای دکتر ابراهیم رحیمی

دکتر ابراهیم رحیمی دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

آقای دکتر ابراهیم رحیمی

Dr. Ebrahim Rahimi

دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم رحیمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر یک همیار زیستی تجاری بر مولفه های رشد و بار میکروبی دستگاه گوارش و گوشت در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 13، شماره: 2
2 ارزیابی جمعیت اشریشیاکلی روده و گوشت مرغ با اضافه سازی آویشن و دارچین به خوراک طیور (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 2، شماره: 4
3 اندازه گیری میزان آفلاتوکسین کل وب 1 در غذای مصرفی ماهیان قزل آلای پرورشی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 3
4 Isolation of Clostridium difficile from turkey and ostrich meat Sold in meat stores of Isfahan city (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 1، شماره: 9
5 Prevalence and Antimicrobial Resistance of Listeria Species Isolated from Smoked and Salted Fish (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 8، شماره: 3
6 Study the distribution of virulence genes of Vibrio parahaemolyticus isolated from fish, lobster and crab caught from Persian Gulf (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی آلودگی سالمونلایی گوشت شتر در مراحل مختلف کشتار در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 4، شماره: 2
8 بررسی شیوع کمپیلوباترژژونی و کمپیلوباکتر کلی در کبد طیور در ا صفهان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 5، شماره: 1
9 بررسی شیوع گونه های کمپیلوباکتر در مراحل مختلف کشتار و عرضه لاشه مرغ (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 2، شماره: 1
10 بررسی شیوع و خصوصیات مولکولی گونه های سالمونلا جدا شده از شیر، گوشت و فرآورده های شیر در گاومیش (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 5، شماره: 3
11 بررسی فراوانی انتروسین های تولید شده در ایزوله های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از فراورده های شیر سنتی در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 2، شماره: 2
12 بررسی مدلسازی رشد باکتری اشریشیاکلی در عصاره تجاری گوشت مرغ متاثر از فاکتورهای حرارت و اسیدیته (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 3، شماره: 1
13 بررسی میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سوش های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از انواع سبزیجات و سالاد در استان چهارمحال و بختیاری در بهار سال 1396 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 5، شماره: 3
14 بررسی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های باکتری کمپیلوباکتر در کشتارگاه های طیور شهرستان رفسنجان با استفاده از تکنیک کشت پایه (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 24، شماره: 2
15 بررسی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های لیستریا جدا شده از فیله ماهی شیر، میش و کولی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 3، شماره: 3
16 بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از ارزیابی میزان شیوع و مقاومت انتی تخم مرغ بومی و صنعتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی دوره: 2، شماره: 1
17 تعیین باقی مانده آنتی بیوتیک سولفانامید در شیرخام، گوشت وتخم مرغ به روش الایزا (دریافت مقاله) فصنامه پزشکی نوید نو دوره: 20، شماره: 63
18 تعیین غلظت سرب و کادمیم در شیرخام در منطقه زرین شهر (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 1
19 تعیین میزان باقیمانده جیوه در گوشت میگو به روش اسپکترومتری جذب اتمی با استفاده از کوره (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 4
20 جداسازی آلیسایکو باسیلوس از آب میوه جات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 3، شماره: 3
21 جداسازی و بررسی فاکتور های ویرولانس گونه های سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلاانتریتیدیس در شیر و فرآورده های لبنی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 8، شماره: 1
22 رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی. (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 8، شماره: 30
23 ردیابی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 5، شماره: 3
24 ردیابی سم اکراتوکسینAدر نانهای مصرفی شهرکرد در سال1390 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 3
25 شناسایی اشریشیاکلی 0157:H7 از گوشت گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان رفسنجان با استفاده از تکنیک PCR (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 8، شماره: 1
26 شناسایی کوکسیلا بورنتی در نمونه مخازن شیر گوسفندان در استانهای فارس، خوزستان، کرمان، قم و یزد به روش واکنش زنجیرهای پلیمراز (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 27، شماره: 2
27 شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت و فراورده های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 1، شماره: 3
28 شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری اشریشیاکلی O157:H7 در تخم طیور(بلدرچین،مرغ،کبوتر و شترمرغ) بومی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 5، شماره: 2
29 فراوانی ژن های ebp A, ebp B و ebp Cدر ایزوله های انتروکوکوس فکالیس تولیدکننده بیوفیلم جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد، سال 1396 (دریافت مقاله) فصنامه پزشکی نوید نو دوره: 21، شماره: 66
30 مطالعه آلودگی به سروتیپ های سالمونلا در میگو،لابستر و ماهی های عرضه شده در بازار اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 26، شماره: 2
31 مقایسه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی درسویه های اشریشیا کلی جداشده از گوشت مرغ پرورش یافته در شرایط عادی و بدون آنتی بیوتیک (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 5، شماره: 2
32 مقایسه میزان آلودگی به اشریشیاکلی در گوشت مرغ پرورش یافته در شرایط بدون آنتی بیوتیک و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آفلاتوکسین B1 در گوشت (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
2 آنالیز نشت پی و تکیه گاه های سد تنگ معشوره با نرم افزار seep/w (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 ارتقای روش های شناسایی واصلاح خاک های واگرا مبتنی بر ویژگی های زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
4 ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی سیستم ERP برمبنای مدل 7S مکینری در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
5 ارزیابی پتانسیل واگرایی خاک های استان سمنان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
6 ارزیابی تاثیر ماده پرکننده ناپیوستگی های سنگی بر سرعت امواج التراسونیک (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
7 ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک خط A مترو قم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
8 ارزیابی روانگرایی خاکها براساس آزمایش نفوذ استانداردSPT مطالعه موردی شهر سمنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
9 ارزیابی شرایط زمینشناسی مهندسی جبههکار مختلط در تونل خط A مترو قم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
10 ارزیابی کارآیی مخلوط بنتونیت و زئولیت در جذب آلاینده های فلزات سنگین برای استفاده در پوشش آب بند خاک چالها و سدهای باطله (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
11 ارزیابی نقش پایداری دامنه های مشرف بر ساختگاهها و وضعیت آبگذری در انتخاب محور سدها، مطالعه موردی سد آدینان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
12 ارزیابی و تعیین ژن اختصاصی nuc باکتری استافیلوکوکوس اریوس در شیرهای خام گاو موجود در کارخانههای شیر تهران به روش واکنش زنجیرهای پلی مراز (PCR) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
13 ارزیابی ویژگی های مهندسی ساختگاه سد دربند با استفاده از طبقه بندی های مهندسی توده سنگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
14 ارزیابی ویژگی های مهندسی ساختگاه سد دربند با استفاده از طبقه بندی های مهندسی توده سنگ و تحلیل سینماتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
15 الگوی یکپارچه مدیریت دانش و مدیریت ارتباطات سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
16 الگوی یکپارچه مدیریت دانش و مدیریت ارتباطات سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
17 انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تاکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
18 اندازه گیری میزان بار کلی میکروبی در خوراک مصرفی ماهیان قزل آلای پرورشی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
19 اندازه گیری میزان باقیمانده جیوه در عضله ماهیان صید شده از تالاب سولقان استان چهارمحال و بختیاری به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی با استفاده از کوره (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
20 اولین بررسی شیوع کوکسیلا بورنتی در محصولات لبنی پاستوریزه در ایران به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز آشیانه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی امنیت غذایی
21 اولین بررسی شیوع کوکسیلا بورنتی در محصولات لبنی پاستوریزه در ایران به روش واکنش زنجیره ای پلی مرازآشیانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن
22 Study of Fission Fragment Angular Anisotropy in Selected Heavy-ion Reactions (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
23 بررسی آفلاتوکسین B1 در خوراک ماهی قزل آلای پرورشی استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
24 بررسی آلودگی برخی ازگیاهان دارویی خشک و عرقیات موجوددر عطاری ها به کلی فرم ها، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
25 بررسی آلودگی گوشت گوسفند منجمد به سالمونلا، استافیلوکوکوس آرئوس و اشریشیاکلی در اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
26 بررسی اثر آنتیاکسیدانی اسانس گیاه خوشاروزه، مخلصه و ترکیب دو اسانس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
27 بررسی اثر تغییر ناگهانی زبری بستر بر پروفیل سطح آب و توزیع سرعت در کانال های روباز (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
28 بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس آویشن دنایی، آویشن خوزستانی و مرزه بختیاری بر ممانعت از رشد لیستریا مونوسیتوژنز در گوشت خام مرغ و سوسیس مرغ (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
29 بررسی امکان تولید ناگت از ماهی قزل آلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
30 بررسی پارامترهای زمین شناسی ژیوتکنیکی برای اهداف کاربری زمین مطالعه موردی گستره دامغان (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
31 بررسی پارامترهای مؤثر در انتخاب مناسب ترین نوع سد(بدنه سد) مطالعه موردی: سد آدینان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
32 بررسی تاثیر افزودن پودر جوانه عدس بر خصوصیات فیزیکی،شیمیایی، بافتی و حسی سوسیس آلمانی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
33 بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد محصول جدید با درنظر گرفتن نقش واسط قابلیت آمیخته بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
34 بررسی تاثیر نانومواد سنگی بر مقاومت بتن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
35 بررسی تأثیر استراتژی رقابتی تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی پیشگام (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
36 بررسی تأثیر استراتژی رقابتی رهبری هزینه بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی پیشگام (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
37 بررسی تأثیر پرده آب بند بر روی کاهش نشت از سد چومان و بهینه سازی حجم آن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
38 بررسی تیتر سرمی آلودگی به انگل توکسوپلاسما درمراجعه کنندگان به آزمایشگاه تخصصی انگل شناسی اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
39 بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و مکانیکی بیو کامپوزیت ایزوله پروتئین سویا-ژل به دانه به عنوان ماده بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
40 بررسی رابطه فاکتورهای اقتصادی - اجتماعی با سن یائسگی طبیعی در زاهدان سال 1387 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
41 بررسی سرمی آلودگی به توکسوکاراکن یس در مراجعه کنندگان به آزما یشگاه تخصصی انگل شناس ی استان اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
42 بررسی سرمی آلودگی به توکسوکاراکنیس در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه تخصصی انگل شناسی استان اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
43 بررسی شیوع کوکسیلا بورنتی در شیر خام، پنیر و بستنی سنتی در ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
44 بررسی علل فرسایش خاک‌های دشت سیستان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
45 بررسی میزان آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
46 بررسی میزان باقیمانده آنتی بیوتیک انروفلوکساسین، در ماهیان قزل آلای پرورشی استان چهارمحال و بختیاری با روش HPLC (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
47 بررسی میزان شیوع اکراتوکسین A در پودر فلفل قرمز، سیاه و سفید با روش الایزا (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
48 بررسی میزان شیوع عفونت توکسوکاریازیس با منشا توکسوکارا کنیس به روش الایزا در صاحبان سگ های خانگی، گله نگهبان در استان اصفهان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
49 بررسی میزان شیوع هلیکوباکتر پیلوری در شیر خام گاو به روش الایزا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50 بررسی میزان فشار آب منفذی در سدهای خاکی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
51 بررسی میزان نیترات و نیتریت در خیار، فلفل سبز، بادمجان، پیاز و گل کلم به روش اسپکتوفتومتری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
52 بررسی وضعیت اشتغال دانشآموختگان آموزشکده های فنی وحرفه ای استان قم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
53 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی رسوبات شهر خاش با نگرشی بر خصوصیات دینامیکی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
54 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی نهشته های شهر دامغان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
55 پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل نسبت فراوانی (مطالعه موردی: منطقه رودبار- منجیل، گیلان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
56 تاثیر پارامترهای هندسی بر خصوصیات هیدرولیکی در سرریزهای استوانه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
57 تاثیر زبری پهنه سیلابی بر توزیع سرعت در کانال های روباز با مقطع مرکب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
58 تاثیر زبری دیواره و بستر بر منحنی های هم سرعت و محل وقوع سرعت ماکزیمم در کانال های رو باز با مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
59 تاثیر شیب طولی بر توزیع سرعت و محل سرعت ماکزیمم در کانال های روباز مستطیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
60 تاثیر عوامل هندسی و هیدرولیکی بر ضرایب الفا و بتا د رکانال های رو باز مستطیلی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
61 تاثیر فاصله بین قطره چکان ها و نوارهای آبیاری بر میزان عملکرد گندم در روش ابیاری قطره ای نواری سطحی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
62 تاثیر نسبت عرض به ارتفاع بر توزیع سرعت در کانال های روباز مستطیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
63 تاثیر نوع حلال و روش عصاره گیری بر ویژگی های آنتی اکسیدانی عصاره پوست انار ارقام نجف آباد و شهرضا (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
64 تاثیر نوع حلال و روش عصاره گیری بر ویژگی های آنتیاکسیدانی و ضد باکتریایی عصاره پوست انار ارقام نجفآباد و شهرضا(توده های بومی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
65 تأثیر خاکهای مسأله دار در نشست ساختمانها مطالعه موردی شهرک امام خمینی قم (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
66 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری اولیه متراژ 900 - 810 تونل سرریز سد و نیروگاه راغون - کشور تاجیکستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
67 تحلیل و مقایسه ساختار گوناگون سیم پیچی هیبریدی و سیم پیچی کمکی در راستای حصول نقطه کار مناسب از نظر کاهش توامان شار پراکندگی، جریان هجومی و تلفات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
68 تحلیلهای استاتیکی تنش و تغییر شکل بدنه سد داریان و مقایسه آن با مقادیر واقعی حاصل از ابسار دقیق برای ارزیابی عملکرد سد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
69 تخمیر غذاها و نوشیدنی ها با به کارگیری باکتری های اسید لاکتیک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
70 تصحیح ضریب سرعت سطحی روش جسم شناور در کانال های روباز مستطیلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
71 تعیین فراوانی آلودگی لیستریایی در غذاهای سرد آماده مصرف در شهرکرد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
72 تعیین فراوانی حضور برخی ژن های حدت درسویه های E. Coli جدا شده ازشیروفرآورده های سنتی آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
73 تعیین گونه های لیستریا در کشک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
74 تعیین مقاومت ضد میکروبی گونه های لیستریا جدا شده از نمونه های ناگت مرغ در استان اصفهان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
75 تعیین مقدار پاتولین در آب سیب تولیدی کارخانه های ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
76 تعیین میزان آفلاتوکسین 1 M در شیرهای پاستوریزه، خام و استریلیزه در اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
77 تعیین میزان آلودگی پنیرفراپالایش uf و ماست به سرب و کادمیوم دراستان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
78 تعیین میزان باقیمانده جیوه در گوشت کوسه چانه سفید به روش اسپکترومتری جذب اتمی با استفاده ا ز کوره (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
79 تعیین میزان جیوه در گوشت کپور ماهیان صید شده از زاینده رود (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
80 تعیین میزان ید در گوشت های گاو و گوسفند و تخم مرغ های عرضه شده در شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
81 تولید ماست کمچرب عملگرا با استفاده از ژل بهدانه (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
82 جدا سازی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز از گوشت مرغ و ماهی عرضه شده در بازار شهرکرد در سال 85 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
83 جداسازی سالمونلا از کبد طیور کشتار شده در اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
84 جداسازی سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا انتریتیدیس در شیر و فرآورده های آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
85 جداسازی سالوونلا تیفی هوریوم و سالوونلا انتریتیدیس در شیر و فرآورده های آى (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
86 جداسازی کمپیلوباکترژژونی، کمپیلوباکتر کلی و یرسینا انتروکولیتیکا در شیر و فراورده های آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
87 جداسازی گونه های لیستریا از شیر خام گاو (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
88 چارچوب مبتنی بر مدل 7S مکینزی جهت ارزیابی آمادگی (ERA)ERP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
89 چگونه با سه ایستگاه زنگ های تفریح؛ پرتنش مدرسه ام رابرای دانش آموزانم لذت بخش وشاداب نمودم!!مطالعه موردی : دبستان غیر دولتی فرهنگ شهرستان بانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
90 حذف نیکل 2 از محلولهای آبی با استفاده از زئولیت سنتزشده ، طبیعی و اصلاح شده با HCL و مقایسه آنها با یکدیگر (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
91 رابطه چاقی با فعالیت بدنی و وضعیت اجتماعی اقتصادی دانش آموزان شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
92 رابطه میزان چاقی با امادگی جسمانی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانش اموزان شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
93 روش فرآوری پودر پنیر و کاربرد آن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
94 رویکردهای نوظهور رهبری با تمرکز بر بعد اخلاق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
95 شناسایی و جداسازی استافیلوکوکوس های موجوددرکباب لقمه و همبرگر دراصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
96 ضرورت استخراج پارامترهای مصالح بدنه سدهای خاکی با استفاده از تحلیل های برگشتی برای ارزیابی عملکرد سد (با نگرشی ویژه بر سد داریان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
97 طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای S-P AUX و S-P-S AUX و S-P-S-P AUX به منظور کاهش شار پراکندگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
98 غلظت سرب در ماهی تن کنسرو شده در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
99 فاکتورهای حدت سوش های اشرشیاکلی جدا شده از پنیرهای محلی تولید شده از شیر گوسفند (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
100 فراوانی تشخیص و تفریق زردی لاشه گاو به روش دیازو و لرج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
101 فناوری اطلاعات و ارتباطات چشم اندازها و تاثیرات آن بر حوزه های مختلف زندگی جوامع انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات
102 کاربرد اتوماتای سلولی حافظه دار در مدلسازی سیستم های میزبان - بیماری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
103 لیستریا مونوسیتوژنز بعنوان یک عامل بالقوه بیماری زا در گوشت طیور (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
104 مدیریت دانش ، مزایا، معایب و موانع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
105 مطالعه روشهای مختلف دفن و انتخاب محل دفن پسمان های پرتوزا با نگرشی ویژه بر دفن گمانه ای در منطقه انارک (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
106 معرفی راندگی گسل جنوب بیرجند و بررسی تنش تکتونیکی پهنه اطراف گسل (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
107 معرفی و توسعه نقش تکنولوژی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در چرخه بهبود کیفیت شرکتهای خودروساز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
108 مقایسه اثر دو روش خود الگویی و نمایش ویدئویی بر یادگیری مهارت سرویس والیبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
109 مقایسه اثرآویشن و پروتکسین بر مولفههای رشد و بار میکروبی دستگاه گوارش ولاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
110 مقایسه تصویر بدنی و توان با شاخص توده بدنی در زنان غیر فعال شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
111 مقایسه دو روش اسپکترومتری جذب اتمی کوره و آنالیز پوششی پتانسیومتری در اندازه گیری سرب و کادمیم در عضله ماهی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
112 مقایسه روش های تخمین دبی در مقاطع مرکب (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
113 مکانیابی محل دفن زباله شهری با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
114 ملامین در مواد غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
115 ملامین در مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
116 نتایج آزمایشگاهی ساخت ترانسفورماتورهای S-P و S-P-S و S-P-S-P بهمنظور کاهش جریان هجومی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
117 نقش تعلیم و تربیت اسلامی در ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان مطالعه موردی : دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بانه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
118 ویژگی مهندسی مخلوط بنتونیت و زئولیت برای استفاده در پوشش آب بند خاک چالها و سدهای باطله (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
119 یک الگوریتم توازن باربرای سیستمهای سیارسلولی براساس اتوماتای سلولی احتمالی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
120 یک الگوریتم توزیع شد توازن بار برای سیستم های سیار سلولی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران