مهندس پارسا پویا

مهندس پارسا پویا مربی

مهندس پارسا پویا

parsa pouya

مربی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اذان و چگونگی تأثیر آن بر وحدت شهر اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
2 ارزیابی ویژگی های سنگ لوماشل در بناهای بافت تاریخی بوشهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
3 بررسی رفتارومقاومت دیوارهای باربرسنگی دربرابر زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 بررسی و ارزیابی استاندارد های میانه های خیابان های شهری و نقش آنها در کنترل ترافیک (مطالعه موردی: شهر بوشهر) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
5 پیشینه یابی کوپال در بقایای شهر هخامنشی تموکن (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
6 تجلی نظام هستی در فرهنگ و معماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
7 خط آسمان بافت تاریخی بوشهر پاسخی اقلیمی در مقیاس شهری (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
8 معرفی و ارزیابی خصوصیات ساروج استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
9 نسبت و رابطه هویت فرهنگی و نقش آن در طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
10 نسبت و رابطه هویت فرهنگی و نقش آن در طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
11 واکاوی هنرهای سنتی با مقارنه و تطبیق لباس سنتی کاشان و باغ فین (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی