آقای دکتر احمد رمضان زاده

دکتر احمد رمضان زاده استادیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

آقای دکتر احمد رمضان زاده

Dr. Ahmad Ramezan Zadeh

استادیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد رمضان زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر خصوصیات درزهها بر روی جریان پایدار آب ورودی به تونلمطالعهی موردی: تونل سوم کوهرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 2، شماره: 2
2 بررسی و انتخاب غار طبیعی مناسب برای ذخیره سازی زیرزمینی نفت خام با استفاده از ترکیب دو روشFAHP و TOPSIS (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 3
3 بهینه سازی طرح اختلاط دوغاب سیمانی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی مطالعه موردی تزریق آب بند تونل کرج-تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پارامترهای ژئومکانیکی بر پایداری مغارهای نمکی ذخیره سازی گاز طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
2 ارزیابی سیستم نگهداری موقت تونل نیایش تهران برمبنای نشست در زمین های شهری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 الزامات طراحی ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی فشرده شده با استفاده از فناوری مغازهای سنگی دارای پوشش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی CNG
4 الزامات طراحی سامانه ی مهار نشت در مغارهای سنگی دارای پوشش برای ذخیره سازی گاز طبیعی فشرده شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
5 الزامات طراحی مغارهای سنگی بدون پوشش به منظور ذخیره سازی مواد هیدروکربوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
6 الگوریتم اولیه انتخاب روش مناسب ذخیره سازی زیرزمینی موادهیدروکربوری در مغارهای سنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
7 امکان سنجی استفاده از معادن زیرزمینی متروکه به عنوان سازه های پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
8 امکانسنجی استفاده از روش های حفاری مکانیزه در ساخت مغارهای سنگی ذخیره سازی مواد هیدروکربنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
9 بانک اطلاعات آنلاین تونل ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
10 بررسی تأثیر طول درزه بر مقاومت توده سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
11 بررسی جایگاه اقتصادی فرآیند گاز کردن زیر زمینی زغالسنگ(UCG)در معدن کاری زغالسنگ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
12 بررسی ذخیرهسازی گاز دیاکسیدکربن در مخازن نفت و گاز (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
13 بررسی عددی تاثیر ویژگی های تماسی بر یکپارچگی سیمان چاه نفت در یکی از میادین جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
14 بررسی فنی- اقتصادی احداث مغارهای ذخیره سازی زیرزمینی موادهیدروکربوری در سنگ آهک با استفاده از روش معدن کاری انحلالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
15 بررسی گسترش ناحیه ترک خورده در اطراف مقاطع حفاری براثر انفجار و تاثیر آن بر پایداری سازه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
16 بررسی مقدماتی پتانسیل ذخیره سازی نفت خام در غارهای طبیعی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
17 تاثیر شرایط توده سنگ برتوقفات TBM در تونل انتقال آب کرج (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
18 تحلیل ارتباط بین طول و بازشدگی درزه در سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
19 تحلیل پایداری و تعیین سامانه ی نگهداری مغارهای ذخیره سازی نفت خام گناوه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
20 تحلیل دینامیکی سازه زیرزمینی تحت بارگذاری ناشی از انفجار پرتابه نفوذ کننده درزمین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 تحلیل عددی تأثیر شیب و آزیموت حفاری بر پایداری چاه های جهت دار مطالعه موردی: یکی از میادین نفت خیز جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
22 تخمین موج فشاری و موج برشی از داده های انرژی ویژه حفاری با استفاده از تبدیل موجک و شبکه ANFIS-PSO (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژیومکانیک نفت
23 تدوین پارامترهای طراحی فرآیند گاز کردن زیر زمینی زغالسنگ (UCG) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
24 تفاوت اثر شکست پروپانتی و اسیدی (مطالعه موردی در سازند سروک میدان نفتی آزادگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
25 تمهیدات و انتخاب روش مناسب تقویت دهانه های ورودی و خروجی ایستگاههای پشتیبان مطالعه موردی: ایستگاه - 7 U خط هفت مترو تهران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
26 ذخیره سازی حامل های انرژی در ساختارهای زیرزمینی به عنوانسازه های پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
27 ساخت مدل ژئومکانیکی یک بعدی در میدان نفتی آغاجاری (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
28 ساخت مدل ژیومکانیکی زمین به منظور تعیین رژیم حاکم تنش در مخزن بنگستان اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
29 ساخت مدل ژیومکانیکی یک بعدی به کمک معیار موهرکلمب و موگی کلمب برای یکی از چاه های قایم میدان نفتی پارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
30 کاربرد فناوری Thin Spray-on Liner در نگهداری فضاهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
31 کاربرد همگرائی سنجی به عنوان ساده ترین سیستم رفتارنگاری تونلها مطالعه موردی تونل انتقال آب دشت عباس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
32 مبانی ذخیره سازی گاز طبیعی مایع شده در مغارهای سنگی دارایپوشش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
33 مخاطرات ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری در سازندهاینمک و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
34 مخاطرات زیست محیطی ذخیره سازی گاز دی اکسید کربن در ساختارهای زمین شناسی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
35 مدل ژئومکانیکی سه بعدی، ابزاری کاربردی در توسعه میادین نفت و گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی
36 مدل سازی ژئومکانیکی و تعیین پنجره ایمن گل حفاری (مطالعه موردی در یکی از چاه های میدان نفتی آزادگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
37 مدل سازی عددی شکافت هیدرولیکی چاه های نفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
38 مدلسازی نرخ نفوذ حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی در یکی از چاه های میدان نفتی آزادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
39 مطالعه ی امکان سنجی مقدماتی از فرآیند گاز کردن زیر زمینی زغال سنگ(UCG)در ناحیه ی زغال دار مزینوی طبس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
40 مطالعه ی تأثیر پارامترهای مقاومتی توده سنگ بر وضعیت پایداریمغارهای ذخیره سازی نفت خام در سازند آغاجاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
41 مقایسه بین نتایج معیار شکست موهر کلمب، هوک براون و موگی کلمب در ساخت مدل ژئومکانیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
42 مقایسه نشت گاز از کارگاههای استخراج گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ در اعماق مختلف با استفاده از روش CFD مطالعه موردی: لایه زغالسنگ 26M ناحیه مزینو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
43 مقایسهی مفاهیم ذخیرهسازی گاز طبیعی در ساختارها و سازههایزیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری