محمدرضا بازافکن

 محمدرضا بازافکن معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

محمدرضا بازافکن

Mohammad Reza Bazafkan

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمایش های انجام شده برای ارزیابی مقیاس اوج جریان در شبکه های شبیه سازی شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
2 اجرای شمع بتنی اسکله در بستر لجنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
3 ارزیابی راهکارهای مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های بتن آرمه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
4 ارزیابی و مقایسه سازه بتن آرمه مقاوم سازی شده با دیوار برشی با دیوار برشی و مهاربند فولادی همگرا CBF تحت آنالیز غیر خطی پوش آور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
5 ارزیابی و مقایسه سازه بتن آرمه مقاوم سازی شده با دیوار برشی و مهاربند فولادی با رویکرد تشکیل مفاصل پلاستیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
6 بررسی تاثیر نسبت درشت دانه در بتن با خمیر سیمان برمشخصات مکانیکی بتن (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
7 بررسی تاثیرافزودنی سوپرفوق روان کننده Chrysoبرخواص مکانیکی بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
8 بررسی تاثیرنسبت خمیر سیمان به سنگدانه دربتن بامصالح ریزدانه برمشخصات مکانیکی بتن (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
9 بررسی عملکرد لرزه ای سازه های LSF دارای دیوار برشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
10 بررسی کاربرد مدلهای ریاضی در پیش بینی جریان آب زیر زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
11 بررسی میزان شکل پذیری و ظرفیت باربری المان های تقویت شده اتصال گوشه بتنی بوسیله شبکه پلیمری مسلح فیبری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
12 بررسی و مقایسه سیستم های جدیدآبیاری درمنطقه شمال استان فارس و غرب استان یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
13 بررسی و مقایسه سیستمهای جدید آبیاری در منطقه شمال استان فارسو غرب استان یزد (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
14 بررسی و مقایسه عملکرد لرزه ای سازه های LSF دارای بادبند و دیوار برشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
15 بکارگیری مهندسی ارزش در راستای اصلاح رفتارهای اقتصادی (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
16 بهینه ساری وزن فاب انتهایی دریچه های قطاعی سرریز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
17 پایدارنمودن تیرهای بتن آرمه به روش نصب در نزدیک سطح NSM درمناطق نامناسب آب وهوایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
18 تاثیر لحاظ نمودن تیوری تیر ضعیف- ستون قوی بر دریفت طبقات قاب های خمشی ویژه بتن آرمه هشت طبقه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
19 تاثیر لحاظ نمودن تیوری تیر ضعیف- ستون قوی بر سختی الاستیک قاب های خمشی ویژه بتن آرمه هشت طبقه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
20 تأثیر لحاظ نمودن انعطافپذیری بستر خاک بر نتایج تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
21 تسلیح تیرهای بتنی به روش نصب در نزدیک سطح NSM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
22 تقویت وجوه مختلف المان تیر در اتصال گوشه بتنی بوسیله GRID FRP و بررسیآثارآن بر میزان شکل پذیری و ظرفیت باربری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
23 رفتار ویسکو الاستیک شمع های مرکب استفاده شده در سازه ی اسکله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
24 روش اجرای شمع کوبی قایم و مایل در اسکله و آزمایشات ظرفیت باربری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
25 صنعت ساختمان سازی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
26 ضرورت لحاظ نمودن اثر اندرکنش خاک سازه در تحلیل لرزهای قابهای فولادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و معماری
27 مقاوم سازی تیرهای بتن آرمه به روش نصب درنزدیک سطح NSM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 مقایسه عملکرد سازه های بتن آرمه مقاوم سازی شده به وسیله مهاربند فولادی و دیوار برشی بر اساس طیف ظرفیت تحت آنالیز غیر خطی استاتیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار