محمد سالار ترخانی

 محمد سالار ترخانی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

محمد سالار ترخانی

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.