هادی اعظمی

 هادی اعظمی رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

هادی اعظمی

رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهداف حضور قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در جمهوری آذربایجان و تاثیر آن برمنافع ملی ایران (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 2، شماره: 17
2 بررسی پارامترهای سیاسی-امنیتی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان به ایران؛ با تاکید بر منطقه ی خودمختار نخجوان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 23
3 بررسی متغیرهای موثر بر قدرت علمی و فناوری و ارایه مدل ارزیابی قدرت علمی و فناوری کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
4 بررسی و تبیین اهمیت دریا ازمنظر موقعیت ژئوپلیتیکی ایران (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 1، شماره: 7
5 بررسی و تحلیل سیر تحول در نظریه های منازعه (با تاکید بر تحول تاریخی، رشته ای و نگاه ریشه ای نظریه ها) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 101
6 تحلیل اولویت های منطقه ای و دیدگاه های ژیوپلیتیک در شکل دهی به سازمان های منطقه ای (نمونه موردی: سازمان همکاری شانگهای) (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 1، شماره: 1
7 رقابت ژیوپلیتیک روسیه و آمریکا در اوکراین (2004 - 2017) (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 6، شماره: 2
8 سطح بندی متغیرهای فرهنگی- توریستی موثر برافزایش وابستگی ژیوپلیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 16
9 کاربرد شاخص های آسایش حرارتی در طراحی مسکن پایدار (مطالعه موردی شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات نا مطلوب گسترش شهر مشهد در بستر محیط طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
2 ارزیابی عملکرد منطقه آزاد بندر انزلی و تاثیر آن بر توسعه نوار شمالی کشور (دریافت مقاله) همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
3 اصول پدافندغیرعامل درمعماری وشهرسازی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
4 بررسی اهداف کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در چابهار از منظر سیاسی اقتصادی (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
5 بررسی تاثیر فاصله جغرافیایی از کانون سیاسی کشور بر توسعه پایدار استان ایلام (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
6 بررسی جوانه زنی ناهم زمانی و ناهم شکلی در بذر برخی از علف های هرز رایج در مزارع ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
7 بررسی نقش انرژی نفت و گاز در ایجاد بحران در روابط بین المللی نمونه موردی: ایران و جمهوری آذربایجان (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
8 بررسی و تحلیل چالش های امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
9 بررسی و تحلیل عمده ترین چالشهای امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
10 بررسی و شناخت تهدیدهای مرزی ایران (نمونه موردی:مرز مشترک با جمهوری آذربایجان) (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
11 تحلیل کارکرد بازارچه های مرزی ازمنظرپدافندغیرعامل نمونه موردی: بازارچه مرزی ماهیرودسربیشه استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
12 تحلیل مدل نقش همگرایی ملی به عنوان مبنای همگرایی منطقه ای درجهان اسلام مطالعه موردی: خاورمیانه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
13 تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در حکمرانی مطلوب شهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
14 تروریسم سایبری و امنیت زیرساخت برق شهری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
15 توسعه پایدار مناطق مرزی مبتنی بر استراتژی فرصت محور (نمونه موردی:منطقه مرزی ایران و جمهوری خودمختار نخجوان) (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
16 جایگاه پدافندغیرعامل درآمایش سرزمین جزایرنمونه موردی: جزیره ابوموسی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
17 جایگاه حکمروایی خوب دربرنامه ریزی شهری نمونه موردی طرح متروی شیراز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
18 چابهار دروازه اقتصاد اقیانوسی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
19 دیاسپورا؛ الگوی رفتاری قوم کرد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
20 قوم بلوچ، همبستگی و انسجام ملی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
21 مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، سازمانی پویا در جهت توسعه پایدار سواحل مکران (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
22 مقایسه تطبیقی پراکنش فضایی مساجد با توجه به مولفه های شهر اسلامی (نمونه موردی: مناطق 5 و 11 شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
23 مهمترین منابع تنش زا سیاسی- امنیتی در روابط ایران و افغانستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
24 نقش پدافندغیرعامل درمکان یابی وامنیت مراکزانتظامی شهرها نمونه موردی: کلانتریهای شهرمشهد (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
25 نقش حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ایجاد تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
26 نقش گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی، پیوند و ارتقاء روابط فرهنگی کشورهای اسلامی (مطالعه موردی: مشهد مقدس) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
27 نگرش ژیواکونومیک به جایگاه خلیج فارس در وزن ژیوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس