زاهد شاکری

 زاهد شاکری عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

زاهد شاکری

Zahed Shakeri

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پیامدهای کارکرد بهره برداران گلاجار، بر رویش قطری گونه ی وی ول (Quercus libani) در جنگل های شهرستان بانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
2 ارزیابی پیامدهای کارکرد بهره برداران گلاجار، بر مشخصه های زیست سنجی گونه ی وی ول(Quercus libani) در جنگل های شهرستان بانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
3 برآورد تولید بذر بلوط ماسودار(Quercus infectoria Oliv) در طبقات قطری مختلف (مطالعه موردی: جنگل های بانه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
4 بررسی اثر جهت دامنه بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک جنگلی (مطالعه موردی: شهرستان بانه، آرمرده) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار
5 بررسی ارتباط بین پراکنش گونه های گیاهی وبرخی ازعوامل محیطی با روش دسته بندی مطالعه موردی: جنگلهای حفاظت شده قلاجه کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 پراکنش مکانی توده های جنگلی کمتر دست خورده در سطح شهرستان بانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
7 تأثیر تیپ بر روی تنوع پوشش گیاهی در حاشیه جاده های جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
8 تنوع گونه های چوبی در توده های جنگلی کمتر دست خورده و بهره برداری شده (مطالعه موردی: شهرستان بانه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
9 راهکارهای حل مساله تجدیدحیات در جنگلهای زاگرس شمالی و ارائه روشی سازگار برای تنظیم جنگل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
10 مقایسه رویش قطری گونه وی ول در توده های کمتر دست خورده و گلازنی شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
11 مقایسه نمایه های زیست سنجی گونه وی ول در توده های کمتر دست خورده و گلازنی شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی