فتاح شریف زاده

 فتاح شریف زاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فتاح شریف زاده

Fattah Sharifzadeh

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 15، شماره: 58
2 ارائه مدلی با رویکرد شبکه ای به خط مشی گذاری کارآفرینی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 40
3 ارزیابی خط مشی های اقتصادی مصوب مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 2
4 ارزیابی مولفه های موثر بر خط مشی گذاری در صنعت نفت و گاز از منظر کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 3
5 الگوی تدوین خط مشی های فرهنگی مراکز استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با روش ای. اچ. پی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 4
6 امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات شهری: مطالعه شهرداری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 56
7 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در میان اعضای هیات علمی (نمونه پژوهش: دانشگاه علامه طباطبائی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی دوره: 2، شماره: 6
8 بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک باعملکرد و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان آب منطقه ای استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 20
9 تاثیر هم راستایی فناوری اطلاعات در کسب وکار سازمان های تولیدی با رویکرد کارت امتیازی متوازن فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 3، شماره: 9
10 تاثیرفرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای بر اثربخشی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 1
11 تاملی در اهمیت و لزوم ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 16
12 تبیین الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 1
13 تبیین عوامل موثر بر بهبود بهره وری مدیریت مواد زاید جامد شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 16، شماره: 60
14 تجزیه و تحلیل ارتباط سطح گستردگی اتوماسیون اداری واثربخشی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 2
15 تجزیه و تحلیل ارتباط عوامل سازمان و مدیریت با اجرای خط مشی توسعه کمی و کیفی برنامه دکتری تخصصی مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 15، شماره: 57
16 تجزیه و تحلیل تفاوت ادراک سازمان و مشتریان از کیفیت خدمات (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 23، شماره: 1
17 تحلیل مسائل اجرای خط مشی های اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 24
18 سنجش کیفیت خدمات شرکت سهامی بیمه البرز در سطح شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 21، شماره: 4
19 شناسایی انواع شبکههای نوآوری و نقش آنهادرحوزههای فناوری شرکتی تحقیقاتی در صنعت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 2، شماره: 7
20 طراحی الگوی مدیریت عملکرد دولت مبتنی بر نقش هریک از بازیگران موثر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 1
21 عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی (مورد مطالعه : گمرک جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 21
22 عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 16، شماره: 59
23 عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 28، شماره: 92
24 مدل تعالی سازمانی برای ارزیابی واحدهای عمومی و خدماتی زیر مجموعه شرکت IDco (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 18
25 موانع اجرای سیاست های فرهنگی کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه: بررسی تجربیات مدیران فرهنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 1
26 میزان تحقق اهداف شهرک های تحقیقاتی و پارکهای علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 14
27 نقش مهندسی مجدد و فن آوری اطلاعات در بهبود کیفیت عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 27
28 نقش میانجی سکوت سازمانی در تاثیر تحلیل رفتگی شغلی بر تصمیم گیری سازمانی (مورد مطالعه: بانک مسکن استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات چابکی سازمان بر اثربخشی سازمان در هواشناسی گلستان و مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
2 بررسی اثر چابکی سازمان بر اثربخشی سازمان به روش پیرسون- مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی
3 بررسی تأثیر استقرار مدیریت دانش بر اثر بخشی سازمانی در مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
4 تاثیر مسیولیت اجتماعی شرکتی بر اعتماد عمومی شهروندان (مورد مطالعه: شهرداری تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
5 درآمدی برنظریه انتخاب عمومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
6 کاربرد تفکرات سیستمی در خط مشی گذاری عمومی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران