حسین اسکندری

 حسین اسکندری استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک

حسین اسکندری

Hossein Eskandari

استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستان هایمنطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 27
2 اثربخشی درمان روایتی- سازهگرایانه به شیوه بازگشت به آینده بر کاهش نشانه های اختلال فشار روانی حاد ناشی از وقوع تصادف منجر به اغماء در همسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 27
3 اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افزایش مهارت های اجتماعی – هیجانی وکاهش افسردگی در دانش آموزان قلدر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 3
4 اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 2
5 اثربخشی روان درمانی مبتنی بر آموزه های دینی در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه ای (PTSD) مزمن آزادگان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 1، شماره: 1
6 ارتباط گرایی: در رقابت یا همسویی با دیگر نظریه های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 15
7 استخراج طرحواره های اخلاقی مدیران در مواجهه با موقعیت های دشوار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری دوره: 12، شماره: 3
8 اقتدار معلم، اضطراب، افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 35
9 انسان به منزله مساله ای زبانی دیدگاه مولانا درباره نقش زبان در تعیین وضعیت روانی و رفتار انسان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 24
10 بررسی تاثیر کاربرد استعاره بر حافظه افراد دو زبانه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 3، شماره: 6
11 بررسی تاثیررفتارشهروندی سازمانی، هوش هیجانی بررضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 7
12 بررسی تحلیلی تاب آوری روانی ملی (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 28
13 بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت زناشویی با واسطه گری خوش بینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
14 بررسی رابطه بین میزان فعالیت های پرورشی مدارس و ابعاد هویتی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 25
15 بررسی معناشناختی مفهوم مشیت از دیدگاه قرآن کریم: تدوین چارچوب مفهومی برای فرایند عمل مشاوره (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 32
16 بررسی نقش و اهمیت روش تحلیل گفتمان در قلمرو روان شناسی گفتمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 14
17 بررسی همه گیرشناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان 15 - 7 ساله شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 2
18 پیش بینی آسایش درونی بر اساس نگرش به دین با واسطه گری امید و معنای زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
19 پیش بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله ای و نشانه های اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
20 تاثیر آموزش الگوی تعلیمی بر روابط والد-فرزند و هویت ملی و دینی دانش آموزان دختر شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 41
21 تبیین افسردگی بر اساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 31
22 تحلیل روایت: روش های نو در تجزیه و تحلیل داده ی روایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 30
23 تحول هویت در بافت فرهنگی: کلان روایات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 34
24 تدوین مدل ساختاری شیوه های فرزند پروری مادران بر اساس سبک های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال های اضطراب جدایی و وسواس-اجبار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
25 حدیث ولایت در میراث مکتوب فریقین (دریافت مقاله) دوفصلنامه امامت پژوهی دوره: 4، شماره: 14
26 خود و اسکیزوفرنی مطالعه مورد پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 21
27 درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
28 رابطه شیوه های یادگیری کلب با صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
29 ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامه تابآوری روانی ملی (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 8، شماره: 32
30 ساخت، پایاسازی و اعتباریابی آزمون هویت ملی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 20
31 ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 37
32 شخصیت و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 6
33 شناخت فقدان های تجربه شده در تاریخچه ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 37
34 مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک های دلبستگیو متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه)در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
35 مقایسه استعاره های به کار رفته توسط افراد افسرده و مضطرب کلینیک های شهر تهران با افراد عادی در مورد مفاهیم خود و زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
36 مقایسه پردازش حسی و معنایی اطلاعات در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
37 مقایسه تحلیل محتوای روایت های زندگی دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 0
38 مقایسه سبک های فرزند پروری و کیفیت روابط موضوعی مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی و مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 29
39 موانع هوشمندسازی و تاثیر آموزش های مجازی ضمن خدمت بر میزان استفاده از آن و کیفیت فرایند یاددهی یادگیری در بین معلمان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 12
40 نقدی بر رویکرد انتقادی فخررازی و ابن تیمیه به جایگاه علمی امام جواد و عسکریین (ع) با تاکید بر میراث مکتوب اهل سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه امامت پژوهی دوره: 2، شماره: 7
41 یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی تربیت اسلامی در مفهوم قناعت ورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
2 آسیب شناسی شبکه های اجتماعی و عملکرد دانش آموزان در خانواده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
3 اثربخشی درمان گروهی متمرکز بر هیجان بر مهارت های حل مسیله در دانش آموزان قلدر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
4 اثربخشی شیوه ی مواجهه با مرگ بر شدت نشانههای وسواس (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
5 ارائه یک گیت قابل پیکربندی مجدد مبتنی بر آتاماتای سلولی کوانتمی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای برق و کامپیوتر
6 ارائه یک گیت منطقی برنامه پذیر And و or مبتنی بر آتاماتای سلولی کوانتمی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
7 Comparing the Personality Subtypes and Attachment Styles of Women with Advanced Breast Cancer and Breast Cancer Survivors: A Qualitative Study (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
8 Functionalization of Fullerene with 4-Benzo-9-crown-3 Ether as a Phase Transfer Catalyst (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
9 New Improved Honey Bee Mating Optimization Approach for PID Controller Design in AVR System (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
10 بررسی اثر بخشی روایت درمانی بر ادراک سالخوردگی زنان سالمند (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
11 بررسی اثر بخشی روایت درمانی بر اضطراب مرگ در مردان سالمند (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
12 بررسی اثر هیبریدی نانوسیلیکا ومیکرو زئولیت بر روی خواص مکانیکیوپایایی بتن مصرفی در صنایع نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
13 بررسی اثربخشی برنامه آموزش شناخت اجتماعی با تاکید بر نظریه ذهن و بازشناسی هیجان بر نشانه های نافرمانی مقابله ای در کودکان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
14 بررسی ارتباط بین آموزش و سیاستگزاری سلامت بر اساس مدل PRECEDE-PROCEED و کیفیت زندگی در نوآموزان پیش دبستانی استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
15 بررسی پددیه ضربه قوچ در سیستم های هیدرولیکی روشهای جلوگیری و حل معادلات حاکم بر پدیده (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش
16 بررسی تاثیر اصلاح سطح درصد نانولوله کربنی برروی ریز ساختار خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
17 بررسی تاثیر تنوع گرایی عملیاتی بر محدودیت های تامین مالی در منتخبی ازصنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
18 بررسی تاثیر فاز کاربیدی ایجادشده در فصل مشترک نانولوله کربنی و زمینه آلومینیومی بر خواص مکانیکی کامپوزیت Al/CNT (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی متالورژی پودر
19 بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پایه آلومینیومی (AA8026/Al2O3) ساخته شده به روش فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
20 بررسی خواص مکانیکی و متالورژیکی میلگردهای مستعمل قبل و بعد از نورد شکل دهی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری، با هوش در مهد کودک های دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
22 بررسی رفتار الکتروشیمیایی کامپوزیت Al/SiCp ساخته شده به روش فشردن انفجاری زیر آبی در آب دریا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
23 بررسی مسیله برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در سند 2030 ومقایسه آن با آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
24 بررسی مشکلات هویتی دختران نوجوان و رابطه آن با اختلالات خوردن در دبیرستانهای شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
25 پویش ملی دوباره دانشگاه: تجربه نگاری اعضای هیات علمی در خصوص سیاست های حاکم بر آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
26 تاثیر مقدار نانو ذرات تیتانیم دی اکسید بر ساختار نانوالیاف کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل/ تیتانیم دی اکسید تولید شده به روش ریسندگی گریز از مرکز (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
27 تاثیر نور بر نحوه ادراک حسی و رفتار انسانی،سلامت روان در فضای معماری محیط های مسکونی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
28 تأملی بر تجزیه تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
29 تشخیص عیب گیربکس در موتورهای القایی توسط تحلیل سیگنال گشتاور بار با استفاده از تبدیل موجک بسته ای (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
30 تشخیص عیب گیربکس در موتورهای القایی توسط تحلیل سیگنال گشتاور بار با استفاده ازتبدیل موجک بسته ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
31 تشخیص عیوب در موتورهای القایی با استفاده از تبدیل موجک بسته ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
32 تصویرسازی تئاتری و سینمایی در خسرو شیرین نظامی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
33 تمرکززدایی اگر همه جا مهم است، در آموزش های فنی و حرفه ای مهمتر است (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
34 تهیه بتن با عملکرد بالا در آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
35 رابطه بین کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی در بین معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
36 رسانه و تاثیر آن بر شکل گیری هویت جنسیتی دختران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
37 ساخت دستگاه جت چرخشی ریسنده نانو الیاف قابل استفاده در صنعتنفت و گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
38 شاخصهای کیفی و توسعه فناوری اطلاعات در نظام آموزشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
39 ضرورت تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر توسعه متوازن (دید فراملی، برنامه ریزی ملی، عملکرد فروملی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
40 عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی
41 مطالعه عوامل مؤثر بر بروز خشونت از دیدگاه تماشاگران تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز در فصل 91-1390 لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
42 مقایسه سبک زندگی، مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری در زوجهای در آستانه طلاق و عادی و ارایه راهکارهای پیشگیری از طلاق (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
43 نظریه ی ارتباط گرایی، به سوی پارادایم نو در یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
44 نقد معرفت شناسی نظریه ی ارتباط گرایی(دانش ارتباطی و دانش توزیع شده) براساس معرفت شناسی اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
45 نقش آموزش موسیقی در ارتقاء ظرفیت های هوشی کودکان 2 تا 4 سال (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
46 نقش فرایندهای فرهنگی در شکل گیری بیماری های روانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
47 واکاوی توصیف خواسته در نظام دادرسی مدنی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق