دکتر محمود فغفور مغربی

دکتر محمود فغفور مغربی استاد گروه آموزشی مهندسی عمران دانشکده مهندسی ،دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمود فغفور مغربی

Dr. Mahmood Faghfour Maghrebi

استاد گروه آموزشی مهندسی عمران دانشکده مهندسی ،دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد مدل های بهینه س ازی در کالیبراسیون و نشت یابی شبکه های توزیع آب با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
2 استفاده از تئوری نگاشت همدیس در بهینه یابی موقعیت و زاویه قرارگیری دیواره های آب بند در سدهای انحرافی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 4
3 برآورد دانه بندی و نحوه گسترش رسوب در مقطع خروجی و کف حوضچه ته نشینی با استفاده از مدل اولری- لاگرانژی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 68
4 بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه در آبگیرهای کفی مشبک با میله های متقاطع (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
5 بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان زلال در آبگیرهای کف متخلخل (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
6 بهینه سازی موقعیت های فشارسنجی در شبکه توزیع آب به منظور به کارگیری در کالیبراسیون با اعمال نشت های گره ای فرضی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 26، شماره: 1
7 تاثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در رمپ های سنگی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
8 تاثیر طول آب بند قائم بر گرادیان خروجی پایین دست بندهای انحرافی با استفاده از نگاشت همدیس (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
9 تحلیل خطر روگذری آب در سد با در نظر گرفتن جنبه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: سد ونک) (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 3
10 تخمین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال مثلثی باز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 74
11 تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 1
12 روش نوین نشت یابی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 113
13 کاربرد روش اندازه گیری گرهی فشار در شناسایی نشت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 87
14 کاربرد سرعت متوسط عمقی در تخمین ضریب پخش طولی آلودگی در رودخانه ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 72
15 کالیبراسیون مدل های شبکه توزیع آب شهری با استفاده از روش بهینه یابی کلونی مورچه ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
16 مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه های آبرسانی ، مطالعه موردی : منطقه سرافرازان مشهد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 71
17 مقایسه ضریب تخلیه دبی آبگیرهای کفی مشبک با میله های متقاطع در دو حالت جریان رسوبدار و بدون رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرتوزیع المانهای زبری برضریب زبری مانینگ n (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
2 ارائه روشی در نشت یابی خطوط جمع آوری و انتقال آب با استفاده از حداقل فشارسنجی ( مطالعه موردی : خط جمع آوری و انتقال کورده مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
3 ارایه روشی در نشت یابی خطوط جمع آوری و انتقال آب با استفاده از حداقل فشارسنجی مطالعه موردی : خط جمع آوری و انتقال کورده مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
4 ارزیابی اثر حوضچه های تاخیری بر کمیت و کیفیت رواناب سطحی با هدف احیای رواناب شهری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری فشارسنج ها در تعیین موقعیت نشت در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 استفاده از بتن پلاستیک با دانه بندی مشخص مصالح سنگی در اجرای بتن لاینینگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
7 استفاده از منحنی های بی بعد سرعت در تخمین ضریب پخش طولی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 استفاده ازاصل جمع آثارقوا دریافتن موقعیت نشت درشبکه های آبرسانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 اعتبارسنجی روش تک نقطه ای سرعت در تخمین دبی با در نظر گرفتن اثر دیپ سرعت در کانال های باز (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 اولویت بندی توانمندی های سازمانی در پیاده سازی BPM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
11 بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف بر کاهش آبشستگی موضعی پایه پل ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی آزمایشگاهی توزیع یکنواختی دبی و فشار در مانیفلد (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
13 بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر میزان آب انحرافی از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
14 بررسی آزمایشگاهی شکل گیری پروفیل های سطح آب در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری در لوله های پلیمری با قطر کم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر در فشار ایجاد شده ناشی از بسته شدن شیر در شبکه های آبرسانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی آزمایشگاهی و عددی کنتورهای سرعت در کانال با دیواره جداکننده مستغرق (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی اثرات مدیریت فشار در کاهش نشت از شبکه های آبرسانی (مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
19 بررسی انتقال رسوب در کف های مشبک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی انتقال رسوب و رسوب‌گرفتگی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بررسی بهترین روش جمع آوری رواناب های سطحی در شهر مشهد (مطالعه موردی: منطقه آب و برق مشهد) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
22 بررسی پایداری جسم شناور دو بعدی با قاعده مربعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بررسی پروفیل توزیع سرعت جریان در کانال های پوشیده از یخ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی پروفیل سطح آب در سرریزهای کنگره ای (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
25 بررسی پروفیل سطح آب در سرریزهای کنگره ای (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
26 بررسی تاثیر تراکم جمعیت کاربران ساختمان بر شدت خطر ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه سازی عامل محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
27 بررسی تاثیر زاویه راس در عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای مثلثی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 بررسی تاثیر نیروی برشی در بسترهای موج دار سینوسی برمشخصات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
29 بررسی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیرخطی در پلان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
30 بررسی ترکیب معادلات انتقال رسوب و روش های محاسبه سرعتسقوط ذرات درمدل سازی تغییر فرم بستر رودخانه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی توزیع تنش برشی در کانال مستطیلی روباز با زبری های نامتقارن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
32 بررسی راندمان تانک رسوبگیر با شیب های مختلف با استفاده از مدل اولری-لاگرانژی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 بررسی رفتار هیدرولیکی آبگیرهای کفی مشبک با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 بررسی رویکردی نوین در برآورد منحنی دبی-اشل در مقاطع هیدرولیکی با زبری ناهمگن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
35 بررسی زیرفشارها دردال سرریزها ناشی از ترک ها و درزهای موجود درسرریز شوت ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
36 بررسی عددی تاثیر زبری های نامتقارن بر توزیع تنش برشی در کانال مستطیلی رو باز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
37 بررسی عددی عملکرد شکاف پایه در پایه های استوانه ای پل تحت شرایط جریان با زوایای برخورد گوناگون (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار هیدرولیکی آبگیرهای کفی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 بررسی عددی و آزمایشگاهی کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل با مقطع ایروی بدون شکاف و شکاف دار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 بررسی فرایند توسعه پایدار و ساختمان سبز در کشور عراق (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
41 بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در فشار ناشی ازجریانهای گذرا در شبکه های آبرسانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
42 بررسی و مقایسه ازمایشگاهی تاثیر شکاف روی پایه و فاصله قرار گیری پایه های مجاور هم بر حجم و خطوط تراز حفره فرسایشی و کنترل ابشستگی موضعی در پایه پل ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 بررسی ویژگی های پرش هیدرولیکی روی بستر های افقی موج دار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
44 به کارگیری رویکرد پنلی در استخراج پارامترهای روش اندازه گیری تک نقطه ای سرعت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
45 پایش آبگرفتگی های شهری با رویکرد هیدرولیک جریان (مطالعه موردی: آبگرفتگی میدان امام حسین مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
46 پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل دوبعدی HEC-RAS (مطالعه موردی: حوضه کارده) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 پیش بینی پارامترهای شکست سدخاکی دراثرپدیده رگاب و روندیابی سیل ناشی ازشکست بااستفاده ازمدلهای HEC-RAS و BREACH GUI مطالعه موردی: سدچالیدره (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
48 پیش بینی نوسانات تراز آب زیرزمینی شهر مشهد با رویکرد مدیریت پدیده بالاآمدن تراز آب زیرزمینی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
49 پیشنهاد سیستم نگهداری نروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
50 تاثیر دانهبندی مصالح سنگی بر نفوذپذیری و مقاومت فشاری بتن غلتکی سدسازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
51 تاثیر زبری های طبیعی بستر بر ابعاد هندسی حوضچه آرامش (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 تاثیر ضریب زبری معادل مانینگ در منحنی دبی اشل براساس خطوط همتراز سرعت (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
53 تحلیل اشباع و غیراشباع موقعیت قرارگیری خط نشت آزاد در سدهای خاکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
54 تحلیل جریان در کانال باز با استفاده از تقری بهای چندجمله ای در حوزه فرکانس (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
55 تحلیل عدم قطعیت در تخمین دبی در رودخانه طبیعی با کمک روش اندازه گیری تک نقطه ای سرعت (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 تحلیل عدم قطعیت ضریب زبری مانینگ و دبی جریان به روش مونت کارلو و GLUE (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 تحلیل عدم قطعیت منحنی دبی - اشل در رودخانه طبیعی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد با استفاده از روش های مونت کارلو و Latin Hypercube (مطالعه موردی: سد تبارک آباد) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
59 تحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با استفاده از ترکیب الگوریتم های تکامل پیچیده ی مختلط و تفاضلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 تخمین توزیع تنش برشی بستر و دیواره با استفاده از توزیع سرعت در مقاطع کانالهای مستطیلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
61 تخمین عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله در بستر رودخانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
62 تخمین منحنی دبی- اشل با استفاده از مفهوم کنتورهای هم سرعت در رودخانه های طبیعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 تخمین نرخ شکست خطوط لوله در شبکه آب شهری با استفاده از LS-SVM و خوشه بندی مبتنی بر PSO در محیط GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق
64 تعیین تنش برشی در پرش هیدرولیکی با بستر شنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
65 تعیین توزیع سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال روباز مثلثی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 تعیین کنتورهای بی بعد سرعت در مقطع جریان با استفاده از شبکه بندی غیرساختارمند و المان های مرزی به صورت پنل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
67 تعیین کنتورهای بی بعد سرعت در مقطع جریان با استفاده از شبکه بندی غیرساختارمند والمان های مرزی به صورت پنل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
68 تعیین موقعیت و مقدار نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده ترکیب فشارسنجی و دبی سنجی به روش شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
69 توسعه و مدیریت پایدار منابع آب در مدیریت جمع آوری آب های سطحی حوضه های کلان شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
70 تولید انرژی با استفاده از آب باران و پساب در ساختمان های بلند مرتبه (مطالعه موردی: برج های سبز کوثر) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
71 حفاظت از رشته قناتها در برابر سیلاب مطالعه موردی : رودخانه مود واقع در استان خراسان جنوبی (شهر بیرجند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
72 راهکارهای کاهش انرژی مصرفی در سیستم انتقال با پمپ های رفت و برگشتی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 رفتار سنجی سد بتنی وزنی کمایستان با نرم افزار ANSYS و مقایسه آن با نتایج ابزار دقیق (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
74 روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال منحنی شکل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
75 روش نوین نشت یابی در شبکه آبرسانی با استفاده از حداقل فشار سنجی در حالت وجود دو نشت همزمان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
76 شبیه سازی جریان رسوب درون تانک رسوبگیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 شناسایی مناطق آب گرفتگی ناشی از رواناب های سطحی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر نیشابور) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
78 شناسایی نشت بر مبنای بهینه یابی به روش کلونی مورچه ها در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 ضریب دبی جریان در روش جدید ابگیری از رودخانه از طریق ابگیر کفی با محیط متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
80 کاربرد اصل برهم نهی در روش نوین نشت یابی در شبکه آبرسانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
81 کاربرد روش جدید تعیین کنتورهای هم سرعت در جریان بین دو استوانه هم محور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
82 کاربرد روشی جدید در تخمین دبی جریان در کانالهای مستطیلی با زبریهای غیر یکنواخت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
83 کاربرد مفهوم آنتروپی در تعیین دبی مقطع مرکب نامتقارن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
84 کالورت های لوله ای چندگانه به عنوان سازه ای کم هزینه و سریع الاحداث (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
85 کنترل موج فشار جریان گذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
86 مدل سازی رواناب به روش اتوماتای سلولی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
87 مدلسازی جریان در کانال روباز با استفاده از روش معکوس لاپلاسDe Hoog (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
88 مدلسازی عددی جریان در اطراف پایه پل دایروی شکاف دار با بستر شنی تغییر شکل یافته در شرایط حفره آبشستگی در حال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 مطالعه آزمایشگاهی رسوب گرفتگی در سیستم جدید آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
90 مقایسه آبگذری جریانهای زلال و رسوبدار در روش نوین آبگیر کفی با محیط متخلخل (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
91 مقایسه برآورد دبی طراحی رواناب براساس مدل های SWMM و HEC-HMS با استفاده از نرم افزار ASSA (منطقه مورد مطالعه: مسیل اقبال شرقی) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
92 مقایسه پارامترهای طراحی مخازن موج گیر تفاضلی و ساده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
93 مقایسه روش روندیابی دینامیکی و روش ماسکینگام کانژ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
94 مقایسه ضریب تخلیه دبی آبگیرهای کفی مشبک با میله های متقاطع در دو حالت جریان رسوب دار و بدون رسوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
95 مقایسه عددی کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل شکاف دار و دو پایه پل مجزا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
96 مقایسه عملکرد ساختمان سبز و متعارف از دیدگاه انرژی؛ مطالعه موردی: برج های سبز کوثر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی معماری و مهندسی عمران
97 نشت یابی شبکه های آبرسانی شهری با اندازه گیری میدانی فشارهای گرهای (مطالعه موردی: شهرک گلبهار) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
98 یک دیدگاه تحلیلی ساده شده جهت تعیین تغییرات دبی نشت در پایین دست بندهای انحرافی؛ راه حل بازنگری شده پاولوفسکی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران