دکتر فتانه تقی یاره

دکتر فتانه تقی یاره استادیار دانشگاه تهران

دکتر فتانه تقی یاره

Dr. Fattaneh Taghiyareh

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Mutual Independent Cascade Model for Customer Behavior Propagation (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 3
2 An Agent-Mediated Knowledge Management System in Call Centers Using SMV and TROPOS (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 1
3 An Ontology-based Framework for Organizing Research Support Contents inE-Learning Environment (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 1
4 Context Aware Mental Model Sharing in Dynamic Inaccessible Environments (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 4
5 Credit Scoring Using Colonial Competitive Rule-based Classifier (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 2
6 Fuzzy Clustering for Semantic Web Services Discovery based on Ontology (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 3
7 Investigating Students' Temporal Behaviors and Evaluation of Faculty through Educational Data Mining (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 1
8 A Semantic Domain-Specific Framework to Assist Researchers in Screening Contents (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 1
9 اثربخشی روان درمانی وجودی ملهم از اندیشه ی مولانا در درمان افسردگی و افزایش سطح تحول من (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 17، شماره: 54
10 اثربخشی روش یادگیری شخصی‌سازی‌شده مبتنی بر سبک‌های شناختی بر سواد رسانه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 27، شماره: 102
11 اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 3، شماره: 4
12 Effect of Segregation on the Dynamics of Noise-Free Social Impact Model of Opinion Formation Through Agent-Based Modeling (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی وب پژوهی دوره: 2، شماره: 2
13 Enhancement of educational games based on personality type indicators (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 3
14 Identifying e-Teachers’ Patterns of Attitude in the Instructor’s Role at the University of Tehran: (A Research Based on Q-Methodology) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 12
15 MBTI-Personality Types and Traits of Professional Software Engineers (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی وب پژوهی دوره: 6، شماره: 1
16 Opinion Formation Modeling By Agents With Internal Tendency (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی وب پژوهی دوره: 2، شماره: 1
17 Phase Transition in the Social Impact Model of Opinion Formation in Log-Normal Networks (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 9، شماره: 33
18 Post-Based Prediction of Users Opinions Employing the Social Impact Model Improved by Emotion (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی وب پژوهی دوره: 1، شماره: 2
19 Pruning Concept Map to Geneate Ontology (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 1
20 The Effects of Personalized Learning on Achieving Meaningful Learning Outcomes (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 3
21 The Impact of Structural Position on Opinion Leadership in Social Network (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 4
22 تاثیر چارچوب بر انتخاب: تعامل بین درگیری هیجانی و خطرپذیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 19
23 تحلیل محتوایی و ساختاری تالارهای گفتگوی برخط به منظور استخراج روابط اجتماعی کاربران و به کارگیری آن ها در مکانیزم های گروه بندی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوره: 4، شماره: 12
24 تدوین بسته ی روان درمانگری وجودی بر اساس اندیشه جلال الدین محمد مولوی و بررسی اثربخشی آن در درمان افسردگی و افزایش سطح تحول من (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 9
25 طبقه بندی پارک های علم و فناوری ایران بر اساس فناوری های اطلا عاتی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 3، شماره: 9
26 مطالعه عوامل روان شناختی تاثیرگذار بر فرهنگ پذیری دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 23
27 نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پارک های علمی ایران؛ تاثیرات فناوری های جدید (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Collection of Persian-English Documents (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
2 A Semantic Ontology-based Document Organizer to Cluster eLearning Documents (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
3 آموزش سواد رسانه با به کارگیری بازی های آموزش محور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده
4 ارائه چارچوبی جهت سازماندهی به محتوای محقق پرور و ملزومات آن درمحیط یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
5 ارزیابی روابط یادگیرندگان در یک سیستم آموزشی به کمک ابزارهای تحلیل شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
6 افزودن امکان مشاوره همکلاسی در یک محیط یادگیری مبتنی بر وب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
7 Evaluating Forum Discussions as Collaborative Learning Tool via Information Retrieval Techniques (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
8 Game Theory as a Tool for Converting Risk to Opportunity (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
9 Modeling an Agent Mediated Cross Language Information Retrieval System Using Tropos (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
10 Opponent Modeling in Agents’ Negotiations Using Issues’ Frequency (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
11 Semantic Advisor-Assisting Framework to Select Learning Materials (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
12 The typology of Conceptions about Instructors' RolesA Journey into the Mind of Professors at the University of Tehran (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
13 Trust-independent Blockchain for self-interested Multiagent Systems through Smart Contracts (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
14 Using Personalized assessment in a Game-Based Learning Environment to Enhance Learning outcomes and Players’ Engagement (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک
15 پورتال یادگیری معنایی جایگزینی برای سیستم مدیریت یادگیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
16 تولید محتوای الکترونیکی خلاق در محیط های توزیع شده مبتنی بر ابر (معرفی سکوی توزیع شده CHiLO در این رابطه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
17 داده کاوی سیستم آموزش به منظور فهم الگوی رفتاری دانشجویان و مدرسین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
18 داده کاوی، ابزاری برای تهیه اطلاعات مورد نیاز در تصمیم گیری بر اساس نظریه ی بازیها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
19 رویکرد سیار ، نیاز راهبردی آموزش مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
20 ضرورت بکارگیری مدل بومی SPCOM توسط پیمانکاران پروژ ه های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
21 طراحی و پیاده سازی یک سیستم چندعاملی برای کاهش هزینه انرژی در خانه ی هوشمند با رویکرد Tropos (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و هشتمین سمپوزیوم بین المللی
22 مدلی برای شهروند الکترونیکی در سیستم آموزش الکترونیکی تطبیقی با کاربست اصول پداگوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
23 مهندسی مجدد در سازمانهای نرم افزاری بر اساس استاندارد سیستم مدیریت کیفیت نرم افزار - TickIT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
24 همکاری رانندگان و سازمان ها در یک سیستم اطلاعاتی همراه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
25 هوش دسته جمعی: راهبردی نوین برای سیستم های بازیابی هوشمند اطلاعات مبتنی بر عامل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران