نصراله جهانگرد

 نصراله جهانگرد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

نصراله جهانگرد

Nasrolah Jahangard

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.