دکتر احمد خادم زاده

دکتر احمد خادم زاده استاد تمام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر احمد خادم زاده

Dr. Ahmad Khademzadeh

استاد تمام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New GA Approach Based on Pareto Ranking Strategy for Privacy Preserving of Association Rule Mining (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 2
2 A Novel Scheme for Fault-Tolerant And Higher Capacity Network on Chip (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 1
3 Design of a Cellular Sugarscape Environment to Increase the Learning Speed in a Stochastic Multi-agent Network (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 4
4 A Genetic Based Resource Management Algorithm Considering Energy Efficiency in Cloud Computing Systems (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری دوره: 3، شماره: 4
5 A Novel ۳D Mesh-Based NoC Architecture for Performance Improvement (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 16، شماره: 2
6 ARTEMIS: A Simulator Tool for Heterogeneous Network-on-Chip (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 2
7 ارائه مسیریاب چهاردرگاهی بدون انسداد در شبکه‌های نوری روی تراشه تلفیقی جهت کاهش پارامتر اتلاف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 3
8 Decreasing the Average Delay, Connectivity, and Routing Load in Clustered Mobile Ad- Hoc Networks (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 1
9 Design of a Low-Latency Router Based on Virtual Output Queuing and Bypass Channels for Wireless Network-on-Chip (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی مخابرات دوره: 8، شماره: 2
10 DTIS: Destination Traffic Based Input Selection Strategy Based on Traffic Pattern for Network-on-Chip Systems (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 11، شماره: 3
11 Hub location Allocation Problem in Computer Networks Using Intelligent Optimization Algorithms (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 4
12 Improved Mapping Algorithms Performance in NoCs Design Based on Cellular Learning Automata (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 1
13 Improving QoS in VANETs: A Survey (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری دوره: 3، شماره: 3
14 Improving Quality of Service Routing in Mobile Ad Hoc Networks Using OLSR (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری دوره: 1، شماره: 1
15 Integration of WSN and RFID networks, and redundant data filtering (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی مخابرات دوره: 9، شماره: 2
16 ISOT: Distributed Selfish Node Detection in Internet of Things (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 3
17 LABTS: a Learning Automata-Based Task Scheduling algorithm in cloud computing (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 11، شماره: 2
18 On the Security of Permutation Based Authentication Protocols for Internet of Things Applications: The Case of Huang et al.'s Protocol (دریافت مقاله) مجله محاسبات و امنیت دوره: 3، شماره: 4
19 OSDTM: an Offline-Structural Distributed Test Mechanism for Data Links in NoC (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 4
20 Resource Allocation optimization in fog Architecture Based Software-Defined Networks (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 15، شماره: 4
21 Resource Reservation in Grid Networks based on Irregular Cellular Learning Automata (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 3
22 RSPAE: RFID Search Protocol based on Authenticated Encryption (دریافت مقاله) مجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر دوره: 6، شماره: 2
23 Self-Adaptive Sampling Rate to Improve Network Lifetime using Watchdog Sensor and Context Recognition in Wireless Body Sensor Networks (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 14، شماره: 3
24 Selfish Node Detection Based on GA and Learning Automata in IoT (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 15، شماره: 1
25 Time Slot Allocation Algorithm Based On TDMA Protocol In Wireless Sensor Networks (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 4، شماره: 4
26 Toward a Versatile IoT Communication Infrastructure (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 14، شماره: 1
27 Traffic-Aware Selection Strategy for Application- Specific 3D NoC (دریافت مقاله) مجله بین المللی پیشرفت در علوم کامپیوتر دوره: 2، شماره: 4
28 Vehicular Networks: A Survey on Architecture, Communication Technologies and Applications (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری دوره: 2، شماره: 3
29 مدلسازی کنترل جریان هسته های پردازشی در شبکه روی تراشه بی سیم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 19، شماره: 2
30 یک پروتکل مسیریابی جدید مبتنی بر کیفیت سرویس برای جریان سازی ویدیو در شبکه های موردی بین خودرویی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان و منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Efficient Routing Algorithm for Network-on-Chip (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 A New Fuzzy Input Selection Technique to Increase Routing Efficiency for Network-On-Chip (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 A Stable Weighted Clustering Algorithm for Mobile Ad Hoc Networks with Power Saving (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
4 Analysis of Support Vector Machines and Kernel Functions (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
5 ارائه الگوریتم های مسیریابی وفقی جدید جهت کاهش تعداد گام مسیردر شبکههای روی تراشه (NoC) با همبندی Torusو Mesh (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
6 ارائه روشی برای بهبود سیستم تشخیص نفوذ snort در تشخیص رفتار غیرعادی شبکه با استفاده از پایگاه دانش (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 ارائه رویکردهای نوین برای مقابله با چالشهای امنیتی رایانشابری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات
8 ارائه طرحی جهت افزایش ضریب امنیت در دسترسی کاربران به اطلاعات نظام سلامت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
9 ارائه ی یک روش مناسب برای تعیین زمان مهاجرت ماشین های مجازی به منظور بهبود کارایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر
10 ارایه راهکار جدید برای حل مساله مکانیابی هاب ها با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر
11 ارایه مکانیزمی جهت افزایش کیفیت سرویسهای وابسته از طریق تخصیص منابع مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
12 ارایه یک نگرش نوین در تقسیم وظایف در رایانش ابری موبایل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
13 اعمال یک الگوریتم نگاشت بهینه در شبکه بر تراشه مبتنی بر بهبود کارایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
14 افزایش عمر شبکه های حسگر بی سیم با ارایه روشی جدید در انتخاب سرخوشه با بهبود عملگر جهش در الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
15 افزایش عمر شبکه های حسگر بیسیم با ارائه روشی جدید در انتخاب سرخوشه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
16 افزایش قابلیت اطمینان اتصالات شبکه بر تراشه با استفاده از یک طرح ارسال مجدد سوئیچ به سوئیچ جدید (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 افزایش کارایی مهاجرت وظایف در رایانش ابری با ترکیب مسیریابی Yu و پیش کپی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
18 انتخاب بهترین مجموعه آزمون سیستم بر تراشه با روش جدید غیرفعال سازی انتقال (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
19 The Reduction of Thermal Energy on the 3-Dimensional NOC byProviding an Efficient Mapping Based on Beehive Structure (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
20 بررسی الگوریتم های ترکیبی با ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
21 بررسی مهمترین مدلهای مدیریت ذخیرهسازی دادهها در محیط رایانش ابری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
22 بهبود آلگوریتم پردازش اشاره گرهای TU در شبکه های SDH (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
23 بهبود سطوح کیفیت سرویس با بکارگیری کدهای کنترل خطا برای کاربردهای چند رسانه ای در شبکه های Ad Hoc (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
24 بهبود ماشین بردار پشتیبان با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
25 پیش بینی میزان آلایندگی دی اکسید نیتروژن با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با نظارت الگوریتم های تکاملی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
26 پیشبینی غلظت آلایندگی ازن با استفاده از شبکه عصبی پایه شعاعی با نظارت الگوریتمهای تکاملی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
27 تجزیه و تحلیل کارایی شبکه روی تراشه مبتنی بر همبندی کندوی عسل سه بعدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
28 تحلیل چالشهای امنیتی و تاثیر آن بر رایانش ابری (دریافت مقاله) اولین کارگاه ملی رایانش ابری
29 تخصیص منابع در رایانش ابری به کمک واسط های یادگیرنده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
30 ترکیب اطلاعات و امنیت اطلاعات چند حسگر در ناوبری برای تعیین موقعیت (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
31 ترکیب برنامه ریز کاروتکثیر پویا درگرید داده (دریافت مقاله) دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
32 تکثیرپویا درگرید داده با استفاده ازالگوریتمی مبتنی برمنطق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
33 حل مساله مکان یابی هاب ها در شبکه های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
34 خوشه بندی بهینه گره ها در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
35 روش پیشنهادی تشخیص رفتار غیر عادی شبکه بااستفاده از سیستم تشخیص نفوذSnort (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
36 روش تلفیقی جهت بهبود قابلیت اطمینان در شبکه بر تراشه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
37 روشی کارا جهت حذف نسخه برای استفاده بهینه از منابع درگرید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
38 رویکرد نوین نگاشت وظایف در شبکه بر تراشه با چرخش حلزونی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
39 رویکرد نوین نگاشت وظایف در شبکه بر تراشه با چرخش حلزونی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
40 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در سازمان های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
41 طراحی و پیاده سازی توپولوژی MinRoot برای شبکه درون تراشه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
42 طراحی یک همبندی کارا در شبکه با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
43 کاهش توان مصرفی منابع مجازی رایانش ابری از طریق توازن بار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات
44 کشف منابع درشبکه های گرید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
45 کشف منابع درشبکه های گرید با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
46 لاجیک جدیدMRFCPL مبتنی بر شراکت بار و غیر حساس به ناهمزمانی سیگنال ورودی برای کاربردهای توان پایین (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
47 مدل Multiple Victim Test برای اشکالات همشنوایی گذرگاهای ارتباطی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
48 مدل کنترل دسترسی زمانی برای بانک های اطلاعاتی شی - رابطه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
49 مدلسازی روابط متقابل ناپایداری واریانس شرطی سری های زمانی مالی با استفاده از شبکه عصبی MLP و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
50 مدیریت منابع با بهره وری انرژی در مراکز داده ای محاسبات ابری (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
51 مکان یابی بهینه سنسورها با استفاده از الگوریتم هوش جمعی درمحیط شبکه بین خودرویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
52 یک الگوریتم چند منظوره کارا درگرید محاسباتی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
53 یک خودآزمون نیمه توکار برای آزمایش هسته های حافظه با استفاده از کدهای ماتریسی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
54 یک روش خود آزمون توکار مبتنی بر IEEE 1149.1 برای آزمایش at-speed لینکهای ارتباطی بین سویچهای شبکه بر تراشه دو بعدی منظم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
55 یک روش زمانبندی برای بهبود کیفیت جریان سازی ویدئوی مبتنی بر تقاضا در شبکه های نظیر به نظیر (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات