محمد هادی فرپور

 محمد هادی فرپور

محمد هادی فرپور

Mohammad Hady Farpoor

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل فرسایندگی بادهای ایستگاه‎های سینوپتیک استان کرمان با استفاده از گل‎باد، گل‎طوفان و گل‎ماسه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 2
2 مقایسه ی شاخص های مختلف تکامل خاک در برش طولی کرمان- بافت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باران اسیدی بر شستشوی ریز مغذی های روی و مس از خاک: مطالعه موردی در مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
2 ارتباط بین درصد سدیم تبادلی و نسبت جذب سدیم در بخشی از خاک های استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
3 ارتباط پارامترهای سرزمین با تغییرات مکانی ماده آلی خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
4 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت آبی زیتون در منطقه بم به روش فایو (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
5 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت سیب زمینی در دشت ماهان- جوپار (استان کرمان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
6 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای گیاه یونجه در دشت ماهان – جوپار (استان کرمان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
7 ارزیابی کیفی تناسب اراضی جهت کشت آبی سیب زمینی در منطقه جیرفت به روش فایو (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
8 ارزیابی کیفی تناسب اراضی جهت کشت زیتون در منطقه خانوک شهرستان زرند به روش فایو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 ارزیابی کیفی تناسب اراضی جهت کشت زیتون در منطقه رابر به روش فایو (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
10 ارزیابی کیفی تناسب اراضی و بهبود مدیریت اراضی برای کشت سیب زمینی در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
11 استفاده از متغیرهای محیطی برای تخمین شوری خاک در منطقه کوهبنان کرمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
12 برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و ردهبندی خاکهای منطقه راین بم - (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
13 بررسی امکان تشکیل پوستههای بیولوژیکی و ضخامت حاصل از آنها در رابطه با زمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
14 بررسی برخی خصوصیات فیزیکی - شیمیایی خاکهای الی (هیستوسولها) در منطقه لاله زار کرمان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
15 بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مورفولوژیکی خاکهای حوضه ماشکید شهرستان مهرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
16 بررسی تاثیر باکتری های Sporosarcina pasteurii و Sporosarcina ureae بر تثبیت شن های روان از طریق اندازه گیری هدایت هیدرولیکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 بررسی تغییرات ظرفیت تبادل کاتیونی و محتوای آهک در خاکهای در معرض باران اسیدی، مطالعه موردی منطقه سرچشمه، رفسنجان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
18 بررسی تغییرات کاربری و پوشش اراضی دشت ماهان-جوپار با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
19 بررسی توانایی گیاه فستوکای بلند (Festuca arundinacea) در پا لایش خاکهای آلوده به روی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
20 بررسی خشکسالی، تخریب اراضی و رابطه خاک لندفرم در منطقه فاریاب استان کرمان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رده بندی خاک های دشت بردسیر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
22 بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و رده بندی خاکهای منطقه سرچشمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
23 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های تحت کاربری های مختلف در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
24 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های مناطق نرماشیر- فهرج در قالب یک ردیف پستی و بلندی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
25 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دشت جیرفت–استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
26 بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رده بندی خاکهای منطقه اسفندقه جیرفت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
27 بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و ردهبندی خاکهای منطقه گلباف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
28 بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و طبقه بندی خاک در توالی پستی و بلندی- اقلیمی در منطقه بافت کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
29 بررسی خصوصیات میکرومورفولوژی و ردهبندی خاکهای شهرستان زابلی در سطوح ژئومورفیک گوناگون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
30 بررسی خصوصیات میکرومورفولوژی و ردهبندی خاکهای منطقه گلباف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
31 بررسی خصوصیات میکرومورفولوژی و کانی شناسی رسی خاکهای واقع بر اشکال اراضی مختلف در کفه نمک خیراباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
32 بررسی روند خشکسالی و تخریب اراضی با استفاده از دادههای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در منطقه فاریاب کرمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
33 بررسی شواهد میکرومورفولوژی خاکهای قدیمی منطقه جیرفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
34 بررسی کاربرد کود کادمیومی و کود مرغی بر آلودگی کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
35 بررسی مقاومت سله سطحی حاصل از پلیمر پلی الکترولیت آنیونی با پایه پلی آکریل آمید در یک خاک شنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
36 بررسی نحوه تشکیل و تکامل خاک های واقع بر سطوح مختلف ژئومورفولوژی منطقه لوت کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
37 بررسی همدما های جذب سطحی فسفر در برخی خاک های آهکی استان کرمان و رابطه پارامترهای همدمای آن ها باخصوصیات خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
38 پتانسیل بارانهای اسیدی ناشی از کارخانه ذوب مس سرچشمه بر تغییر مقادیر منیزیم و پتاسیم تبادلی،محلول و قابل جذب در خاکهای منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
39 پردازش تصاویر میکرومورفولوژی خاک های منطقه استان کرمان توسط نرم افزار ENVI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران
40 تاثیر غلظتهای مختلف مس بر جذب مس و برخی پارامترهای رشدی درگیاه فستوکا (Festuca arundinacea) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
41 تجزیه عنصری و کانی شناسی رسی جلای بیابان متأثر از توفان های گرد و غبار قدیمی در جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
42 تعیین تنوع خاک بر اساس سطوح ژئومرفیک با استفاده از شاخص تفرق اونیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
43 تغییر خصوصیات خاک تحت تاثیر موقعیت در طول یک شیب در منطقه بافت استان کرمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
44 تغییرات غلظت فلزات مس، کادمیوم و نیکل غبار اتمسفری رفسنجان نسبت به مجتمع صنعتی مس سرچشمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
45 تکامل و میکرومورفولوژی خاک های جزایر هرمز و هنگام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب ، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
46 تناسب اراضی کیفی دشت باروس برای محصولات گندم، ذرت، جو وپنبه در استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
47 تنوع ژنتیکی خاک در واحدهای مختلف ژئومرفیک در منطقه کرمان لاله زار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
48 تنوع لندفرم ها و رابطه خاک لندفرم در منطقه کوهبنان استان کرمان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 توزیع اندازه ذرات رسوب حاصل از فرسایش بین شیاری متاثر از وزش باد (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
50 توزیع اندازه ذرات رسوب حاصل از فرسایش بین شیاری متاثر از وزش باد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
51 حذف عناصر سنگین مس، روی و کادمیم توسط کانی زئولیت طبیعی و اصلاح شده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
52 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های برش طولی دشتاب- اسلام آباد شهرستان بافت (استان کرمان ) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
53 خصوصیات میکرومورفولوژی خاکهای منطقه راین بم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
54 خصوصیات میکرومورفولوژی و کانی شناسی رسی خاک های منطقه اندوهجرد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
55 روابط خاک- ژیومرفولوژی در مخروط افکنه های منطقه ی خانوک زرند، استان کرمان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
56 روابط خاک- ژیومرفولوژی در منطقه ی دولت آباد اسفندقه، شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
57 روند تغییرات برخی خصوصیات خاک در طول یک مخروط افنکه در منطقه دشتکار بردسیر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
58 روند تغییرات سرعت باد و پتانسیل حمل ماسه در برخی ایستگاه‎های سینوپتیک استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
59 غلظت برخی از عناصر سنگین در غبار رفسنجان با سه کاربری متفاوت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
60 کانی شناسی رسی خاکهای دشت ماهان-جوپار کرمان باتاکید بر جنبه های زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
61 کانی شناسی رسی خاکهای منطقه سرچشمه در قالب یک ردیف پستی و بلندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
62 کانی شناسی رسی خاکهای واقع بر یک ردیف پستی و بلندی درمنطقه جیرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
63 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- بررسى غلظت فلزات سنگین روی، مس، کادمیم و سرب در زمین نمای داوران، رفسنجان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
64 محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر ماده آلی بر ظرفیت جذب و نیاز استاندارد فسفر در برخی خاک های استان کرمان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
65 مطالعه خاکهای گچی منطقه رفسنجان و بررسی تناسب و محدودیتهای آنها برای پروژه های حفاظت آب و خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
66 مطالعه خاکهای مخروط افکنه دهنه گمرکان و بررسی تناسب آنها برای اجرای پروژه بخش سیلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
67 مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای قدیمی منطقه جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
68 مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رده بندی خاک های مخروط افکنه گیودری رفسنجان (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
69 مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی رسی کلوتهای منطقه شهداد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
70 مطالعه کانی شناسی رسی خاک های منطقه راین- بم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
71 مطالعه میکرومورفولوژی تکامل افق آرجلیک در خاکهای شهرستان زابلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
72 مقایسه کانی های سپیولیت و پالیگورسکیت در حذف عناصر سنگین مس، روی و کادمیم از محلول آبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
73 میکرومورفولوژی خاک های شور منطقه جوادیه رفسنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
74 نحوه تشکیل و تکامل افق آرجلیک تحت رژیم رطوبتی زریک در منطقه خانه سرخ بردسیر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
75 نحوه تشکیل و رده بندی خاکهای واقع برسطوح مختلف ژئومورفولوژی پلایای سیرجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
76 نحوه تشکیل و ضخامت پوسته های بیولوژیکی حاصل از دو نوع سیانوباکتری در یک خاک شنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
77 نحوه تشکیل و طبقه بندی خاک های گچی منطقه جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
78 ویژگیهاوکاربردهای جلای بیابان درمطالعات اقلیم گذشته و سن یابی نسبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست