سیامک هاشمی

 سیامک هاشمی نایب رییس انجمن تونل ایران

سیامک هاشمی

Siamak Hashemi

نایب رییس انجمن تونل ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تحلیلی و تطبیقی ملاحظات برنامهریزی، حقوقی و مالکیتی در فرآیند احداث فضاهای زیرزمینی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه روشهای بهینه انفجار درتونلهای کوچک مقطع با بررسی موردی تونل انتقال آب سمنان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
2 ارزیابی رابطه تزریق پذیری با نفوذپذیری در ساختگاه سد گتوند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
3 استفاده از تحلیل آماری و محیط سامانه ای اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ریزپهنه بندی ژئوتکنیکی جنوب تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
4 استفاده از سامانه AGS در طراحی پایگاه داده های ژئوتکنیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 استفاده از شبکه عصبی برای تعیین نفوذپذیری توده سنگ های درزه دار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
6 استفادها ز روشهای تحلیلی و عددی برای تخمین نشست سطح زمین ناشی از حفاری مکانیزه قطعه شرقی - غربی تونل خط هفت متروی تهران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
7 بانک اطلاعات آنلاین تونل ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
8 بررسی تأثیر خشکسالی دوره ای بر منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
9 بررسی رفتار توده های سنگ در آزمایش دیلاتومتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
10 بررسی قابلیت نفوذپذیری توده‌های سنگ مسیر قطعه دوم تونل بزرگ زاگرس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
11 بررسی نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه ای در توده سنگ های ساختگاه سد خرسان 2 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
12 تخمین پارامترهای مقاومتی در تودهسنگ ناهمسانگرد پی در یک پروژه سدسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
13 تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ ساختگاه سد چم شیر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
14 دسته بندی اخبار فارسی حوزه دفاعی با استفاده از هستان شناسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
15 ردهبندی ترکیبی با استفاده از مفهوم فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
16 روشی برای طراحی  پایگاه داده‌های مکانیک سنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
17 کاربرد ژئوسینتتیک ها برای زهکشی قائم (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
18 معرفی چند روش نوین و متناسب با محیط زیست برای مهار ناپایداری در دامنه ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
19 مقایسه عملکرد دو نوع دیلاتومتر در توده سنگ‌های سازند دالان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
20 مقایسه نتایج آزمون های برجا و آزمایشگاهی برش مستقیم در سنگ های آهکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران