دکتر کوروش شهریار

دکتر کوروش شهریار استاد دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر کوروش شهریار

Dr. Korosh Shahriyar

استاد دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه ‏های تونل‌زنی از دیدگاه مخاطرات ژئوتکنیکی با استفاده از روش تحلیل درخت خطا: مطالعه موردی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 6، شماره: 1
2 برآورد نیروهای داخلی سیستم نگهداری تونلها با استفاده از روشهای تحلیلی وعددی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی انواع روشهای حفاری مرحله ای تونلهای بزرگ مقطع شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن) دوره: 18، شماره: 34
4 بررسی تاثیر شیب بر لایه بندی دما درون تونل حین آتش سوزی تحت تهویه طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن) دوره: 19، شماره: 35
5 بررسی خصوصیات ناپیوستگی ها به منظور تولید مدل شبکه گسسته شکستگی مطالعه موردی مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اجرای تونل بروش مکانیزه با استفاده از TBM در توده سنگهای ضعیف (مطالعه موردی گیر کردن و توقف دستگاه TBM در تونل انتقال آب قمرود) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
2 ارائه مدلی برای پیش بینی نرخ نفوذ TBMبا استفاده از ویژگی های توده سنگ مطالعه موردی تونل البرز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارزیابی پرده ی آب بند سرریز زرینه رود با استفاده از نفوذ پذیری و خورند سیمان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 ارزیابی ریسک حوادث با تاکید بر شدن و احتمال وقوع (مطالعه موردی معادن زغال سنگ کرمان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
5 استفاده از اطلاعات حفاری جهت تخمین خرج ویژه در معدن گل گهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
6 اعمال عدم قطعیت ها در تحلیل پایداری شیروانی ها به کمک مجموعه های فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
7 اعمال عدم قطعیتها در طبقه بندی مهندسی توده سنگ به کمک مجموعه های فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
8 انتخاب روش زیرزمینی مناسب برای استخراج ترکیبی همزمان روباز-زیرزمینی معدن انگوران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
9 انتخاب ماشین تونلزنی تمام مقطع در سنگ بر اساس کاهش مخاطرات ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
10 اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری توده سنگ معدن مس سونگون با روشهای مختلف و براساس مدلهای سیستم درزه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
11 ایمن سازی ساختگاه کارخانه تغلیظ معدن مس سونگون در برابر ریزش سنگ (Rockfall) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
12 برآورد تجربی پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگهای معدن شماره 1 گلگهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
13 برآورد تحلیلی نشست سطح زمین ناشی از تونل سازی در مناطق شهری(مطالعه موردی:فاز اول متروی تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
14 برآورد تحلیلی نشست ناشی از تونلسازی با سپر تعادلی زمین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 برآورد عددی و تحلیلی نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی با سپر تعادلی (مطالعه موردی؛ خط هفت متروی تهران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
16 برآورد نشست سطح زمین با استفاده از روشهای مختلف مطالعه موردی تونل خط 2 متروی مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
17 برآورد نشست سطح زمین با استفاده از روشهای مختلف مطالعه موردی تونل خط 2 متروی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
18 بررسی اثر قوس زدگی در تونل های شهری مشهد مقدس با استفاده از روش تئوری ترزاقی (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
19 بررسی پارامترهای مؤثر بر ریسک ریزش سقف در حین عملیات بازیابی پایه در معادن زغالسنگ اتاق و پایه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
20 بررسی پایداری دیواره چاه در روش حفاری تحت تعادل با آنالیز NYZA در یکی از مخازن نفتی سازند آسماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
21 بررسی تاثیر تابع توزیع طول، ثابت فیشر و زاویه داری ناپیوستگی ها برروی اتصال موثر شبکه شکستگی گسسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
22 بررسی تاثیر عبور تونل های دوقلو از زیرگذر زند با استفاده از روش سختی نسبی- خط یک متروی شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
23 بررسی تأثیر طول گام حفاری بر نشست سطح زمین در تونل سازی مرحله ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
24 بررسی تغییرات در مقاومت، خواص وبار وارد بر نگهداری به کمک ریاضیات فازی درتعیین پارامترهای ژئو مکانیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
25 بررسی خاستگاه وتعیین پارامترهای ژئومکانیکی و تحلیل تنشها وارائه طرح نگهداری تونل انتقال آب سد چم شیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
26 بررسی رفتار دیواره شمال غربی پیت معدن انگوران و تأثیر اجرای عملیات رفتار سنجی در پیشگیری از وقوع حوادث و تلفات جانی و خسارات مالی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
27 بررسی رفتار شیب شمال غربی پیت معدن انگوران و تعیین پارامترهای مکانیک سنگی مصالح تشکیل دهنده‌ی شیب ، وزن توده ی لغزشی و مساحت  سطح لغزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
28 بررسی عددی توزیع دمای جریان شناور دود در زیر سقف تونل حین آتش سوزی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
29 بررسی مخاطرات برخورد با قنوات و حفره های معارض در تونل های شهری مشهد مقدس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
30 بررسی و تحلیل آماری و ارزیابی اقتصادی حوادث ناشی از کار در معان زغالسنگ کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
31 بهینه سازی زاویه نصب بادبزن درون تونل البرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
32 بهینه سازی محدوده کارگاه های استخراج زیرزمینی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
33 پیش بینی بهتر لرزش زمین ناشی از انفجار با استفاده از آنالیز خوشه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس معادن روباز ایران
34 پیش بینی عملکرد دستگاه حفر تمام مقطع T.B.M در حفاری سنگ سخت با استفاده از روش QTBM (مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
35 پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری TBM در تونل انتقال آب کرج - تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
36 پیش بینی نشست ناشی ازاستخراج لایه‌های شیبدار زغالسنگ منطقه پرورده طبس با استفاده از روش عددی تفاضل محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
37 پیشگیری از پدیده انفجارسنگ و ایمن سازی محیط کار با توجه به معیارهای ارزیابی و شرایط خاص تونل چشمه لنگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
38 تاثیر بارگذاری یکنواخت و تناوبی بلند مدت بر ثابت های الاستیک دینامیکی سنگ نمک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
39 تاثیر پارامترهای ژئومکانیکی برانتخاب روش حفاری تونل البرز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
40 تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
41 تحلیل پایداری شیروانی مشرف به کارخانه تغلیظ مس سونگون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
42 تحلیل پایداری شیروانی ها با استفاده از تصاویر استریوگرافیک و معادلات تعادل حدی، مطالعه موردی ساختگاه کارخانه تغلیظ مس سونگون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
43 تحلیل پایداری و بررسی نگهداری تونل انتقال آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
44 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل انتقال آب لواسان تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
45 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل بازکننده معادن زیرزمینی بوکسیت جاجرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
46 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونلهای انحراف آب سد ونیار  (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
47 تحلیل ساختاری وگوه ای تونل انتقال آب سد چم شیر و ارائه طرح نگهداری گوه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
48 تحلیل عددی میزان نشست زمین در مناطق شهری در اثر حفر تونل های کم عمق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
49 تحلیل عددی میزان نشست زمین در مناطق شهری در اثر حفر تونلهای کمعمق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
50 تحلیل لرزه ای تونلهای دایروی به روش شبه استاتیکی (مطالعه موردی : فاز اول متروی تبریز) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
51 تحلیل نشست سطح زمین در اثر استخراج زغال به روش جبهه کار طولانی- مطالعه موردی منطقه زغالدار طبس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
52 تخمین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ اصلی معدن مس سونگون با استفاده از معیارهای شکست (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
53 تخمین دبی آب ورودی به تونل در توده سنگ های درزه دار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
54 تخمین مقاومت فشاری تک محوره و مدول الاستیسیته مگنتیت معدن گل گهر، با استفاده از پارامترهای دینامیکی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معدن
55 تعیین پارامتر های دینامیکی با استفاده از روش های لرزه نگاری مهندسی (مطالعه موردی:شهر امیریه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
56 تعیین پارامترهای ژئومکانیکی تونل انتقال آب لواسان تهران به کمک نرم افزار Roclab1. 0 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
57 تعیین خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ های دیواره معدن گل گهر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معدن
58 تعیین سرعت بحرانی درون تونل شیبلی حین آتش سوزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
59 تعیین فشار نگهداری حداقل برای سینه کار تونل در روش(EPB) (مطالعة موردی: متروی تبریز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
60 تعیین محدوده گسله کوه سفید درتونل چشمه لنگان با استفاده از روش TSP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
61 تعیین محدوده نهایی معادن روباز با در نظر گرفتن حداقل عرض کف کاواک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس معادن روباز ایران
62 توسعه کد محاسباتی FNETF با هدف شبیه سازی سیستم حصار هیدرولیکی و نشت هیدروکربن درمغارهای ذخیره سازی بدون پوشش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
63 شرایط محیط کار در معادن ذغالسنگ کرمان و لزوم توجه بیشتر و جدی تر به مسائل ایمنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
64 طراحی سیستم تهویه تونل قلاجه حین آتش سوزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
65 طراحی سیستم تهویه تونل کوهسار شمالی حین آتش سوزی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
66 طراحی سیستم نگهداری بهینه تونل انتقال آب سد رودبار لرستان بر پایه روش های تجربی و مدل سازی عددی با استفاده از نرم افزار فلک دو بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
67 طرح پیشنهادی یک کله حفار مناسب برای TBM ، درمقطع A تونل انتقال آب صفا - بهرامجرد کرمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
68 قابلیت گذردهی و تزریق پذیری توده سنگهای پی سرریز سد زرینه رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
69 کاربرد پدیده قوسزدگی در مهندسی ژئوتکنیک (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
70 کاربرد روش غیر مخرب سرعت موج طولیبرای تخمین مقاومت تراکمی تک محوری، مدولالاستیسیته و تخلخل تراورتن محلات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
71 کاربرد روش های احتمالی در تحلیل پایداری شیروانی ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
72 کاربرد روشهای عددی در پیش‌بینی نشست سطحی ناشی از تونلسازی مطالعه موردی: متروی تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
73 محاسبه دیفرانسیلی معادله پوش شکست سنگ بکر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن
74 مخاطرات تونل سازی در حفر تونل های شهری مشهد مقدس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
75 مخاطرات تونل سازی درحفر تونلهای شهری مشهدمقدس (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
76 مخاطرات و تمهیدات مرتبط با نشست درحفر تونلهای شهری مشهد مقدس (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
77 مطالعه پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگ در تونل طولانی صفا- بهرامجرد، با احتساب عدمقطعیت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معدن
78 مطالعه خواص ناپیوستگی ها در محدوده معدن سنگ آهن گل گهر (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
79 مطالعة پتانسیل انفجارسنگ در تونل انتقال آب چشمه لنگان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
80 معرفی یک رابطه ی هوشمند برای پیش بینی نشست سطح ناشی از حفرتونل های مترو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
81 معرفی یک رابطهی هوشمند برای پیشبینی نشست سطح ناشی از حفرتونلهای مترو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
82 مقایسه انواع مدل های یک بعدی و چند بعدی رفتار وابسته به زمان یا خزشی توده سنگ ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت