مصطفی شریف زاده

 مصطفی شریف زاده دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مصطفی شریف زاده

Mostafa Sharif Zadeh

دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی سایشابزار برشی در تونلسازی مکانیزه در زمینهای نرم- مطالعه موردی:تونل قطعه شمالی- جنوبی خط 7 متروی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 4، شماره: 2
2 بررسی خصوصیات ناپیوستگی ها به منظور تولید مدل شبکه گسسته شکستگی مطالعه موردی مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 3، شماره: 9
3 تاثیر زبری سطح روی الگوی توزیع سرعت سیال درون شکستگی سنگی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 4
4 طبقه بندی و تعیین عدم قطعیت های خصوصیات ذاتی توده سنگ معدن مس سونگون (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 2، شماره: 1
5 مدل سازی جریان سیال در محیط ناپیوسته ی سنگی با استفاده از شبکه ی شکستگی مجزا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 3
6 مطالعهی تاثیر وزن و هندسهی ساختمان بر نشست سطح زمین ناشی از تونلسازیمرحلهای با استفاده از روش عددی اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اجرای تونل بروش مکانیزه با استفاده از TBM در توده سنگهای ضعیف (مطالعه موردی گیر کردن و توقف دستگاه TBM در تونل انتقال آب قمرود) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
2 ارائه مدل ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
3 ارزیابی تاثیر هندسه و وزن ساختمان برنشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله ای با استفاده از روش عددی اجزاء محدود - مطالعه موردی پروژه تونل نیایش (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
4 ارزیابی ریسکهای ژئوتکنیکی در معادن زغالسنگ زیرزمینی اتاق و پایه مطالعه موردی: معدن مرکزی زغالسنگ طبس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
5 ارزیابی نشست سطح زمین و شرایط پایداری تونل های دوقلوی مترو با توجه به عرض پایه بین تونل ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
6 ارزیابی نقطه ای در تحلیل ریسک برای انتخاب سیستم نگهداری تونل تالون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
7 الگوی بهینه اکتشاف منابع آب زیرزمینی با رویکرد ساختار شکست کار پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
8 انتخاب ماشین تونلزنی تمام مقطع در سنگ بر اساس کاهش مخاطرات ژئوتکنیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
9 انتخاب مدل رفتاری مناسب برای مدل سازی نشست ناشی از حفر تونل در محیط شهری با استفاده از نتایج رفتارسنجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
10 انتخاب مدل رفتاری مناسب برای مدلسازی نشست ناشی از حفر تونل در محیط شهری با استفاده از نتایج رفتارسنجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
11 برآورد تراوایی مغارهای طرح تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه با استفاده از مفهوم شبکه شکستگی مجزا (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
12 برآورد رفتار پیچیده سطح آب زیرزمینی و جریان آب ورودی به مغارهای سیاه بیشه (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
13 بررسی اثر حضور سازه های مجاور بر سازه تحت تاثیر در اندرکنش تونل وسازه های سطحی با استفاده از روش عددی اجزاء محدود(مطالعه موردی پروژه تونل نیایش) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
14 بررسی تاثیر پارامترهای اجرایی ماشین EPB-TBM بر عمر ابزارهای حفاری، خط 7 متروی تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
15 بررسی تاثیر پارامترهای اجرایی ماشینEPB-TBM بر عمر ابزارهای حفاری،خط 7 متروی تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
16 بررسی تاثیر تابع توزیع طول، ثابت فیشر و زاویه داری ناپیوستگی ها برروی اتصال موثر شبکه شکستگی گسسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
17 بررسی تاثیر عبور تونل های دوقلو از زیرگذر زند با استفاده از روش سختی نسبی- خط یک متروی شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
18 بررسی تأثیر پارامترهای اپراتوری بر میزان مصرف ابزار برشی در قطعه شمالی-جنوبی خط 7 متروی تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
19 بررسی جابه جایی القایی ناشی از حفر تونل در محیط شهری با تأکید بر مدلهای رفتاری خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
20 بررسی متدلوژی های کارآمد در تعیین ساختار شکست کار (WBS) پروژه های تونل سازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 بررسی مشکلات حفاظت خطوط موازی در یک نمونه عملی و انتخاب روش مناسب حفاظتی جهت آن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
22 پیش بینی عملکرد سیستم نگهداری مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه در شرایط اشباع به کمک مدلسازی عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
23 پیش بینی ناپایداری ولتاژ با استفاده از تحلیل QSS و تحلیل حساسیت (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
24 پیش‌گیری از ناپایداری ولتاژ با استفاده از حساسیت و شبیه‌سازی های متوالی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
25 تاثیر پارامتر نسبت فاصله مرکز ثقل سازه از محور تونل به قطر تونل بر اندرکنش تونل و سازه های سطحی با استفاده از روش عددی اجزاء محدود (مطالعه موردی پروژه تونل نیایش) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
26 تاثیر مچاله شوندگی در برآورد بار وارده بر سیستم نگهدارنده – مطالعه موردی تونل گلاب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
27 تاثیرپارامتر نسبت ارتفاع به عرض سازه براندرکنش تونل و سازه های سطحی بااستفاده ازروش عددی اجزاء محدود مطالعه موردی پروژه تونل نیایش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 تأثیر پارامتر نسبت ارتفاع به عرض سازه بر اندرکنش تونل و سازههای سطحی با استفاده از روش عددی اجزاء محدود مطالعه موردی پروژه تونل نیایش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
29 تأثیر زونهای گسلی و خرد شده بر توقف دستگاه TBM درتونل انتقال آب قمرود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
30 تحلیل پایداری تونل شماره 2 انحراف آب سد صفا با مقایسه نتایج حاصل از روش های عددی و تجربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
31 تحلیل پایداری چاه انتقال آب سد صفا با مقایسه نتایج حاصل از روش های عددی FLAC3D و FLAC2D) و تجربی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معدن
32 تحلیل پایداری چاه نفت سازند آسماری مخزن کوپال (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
33 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل بازکننده معادن زیرزمینی بوکسیت جاجرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
34 تحلیل رفتار ترموهیدرولیکی سنگ نمک جهت دفن زباله‌های هسته‌ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
35 تحلیل ریسک برای تعیین الگوی نگهداری- مطالعه موردی : تونل تالون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
36 تحلیل عددی تاثیر سختی عمودی و برشی درز بر دبی آب ورودی به تونل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
37 تحلیل عددی سه بعدی اثر فاصله داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه TBM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
38 تحلیل عددی سه بعدی تغییرات توامان تنش – نفوذپذیری در توده سنگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
39 تحلیل مهندسی پتانسیل ناپایداری پرتال یک تونل شهری با استفاده از ابزارهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
40 تحلیل هیدرولیکی - هیدرومکانیکی توده سنگ اطراف تونل با استفاده از روش المان مجزا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
41 تحلیلعد دیتا ثیرتغییر باز شدگی درز، برتغییرات فشار دوغاب با ویسکوزیته متغیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
42 تخمین امتداد بهینه حفاری چاه نفت با استفاده از روش عددی در مخزن کوپال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
43 تخمین مقاومت فشاری تک محوره ماسه سنگ از خصوصیات بافتی آن با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
44 تعیین میزان تاثیر پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ برروی جابجایی های ناشی از حفاری تونل ها (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
45 توسعه کد محاسباتی FNETF با هدف شبیه سازی سیستم حصار هیدرولیکی و نشت هیدروکربن درمغارهای ذخیره سازی بدون پوشش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
46 چالش های تونل سازی مکانیزه در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
47 چالشهای زمین شناسی مهندسی برای تونلهای سنگی در ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
48 ذخیره سازی سوخت های فسیلی و پیشنهادالگوی سیستم نگهداری درمخازن زیرزمینی ازدیدگاه پدافندغیرعامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
49 رده بندی مهندسی توده سنگهای مسیر تونل اکتشافی تالون و طراحی سیستم نگهداری مناسب درقطعات مختلفی از پیشروی تونل به کمک روشهای RMR و Q (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
50 شناسایی و طبقه بندی مخاطرات ناشی از ورود آب به درون تونل سبزکوه (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
51 طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
52 قابلیت اطمینان سیستم پایداری تونل زیرزمینی برای حالتهای شکست چندگانه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 کاربرد انفیس مبتنی بر خوشه بندی کاهشی در مدل سازی پارامترهای مهندسی سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
54 کاربرد مدیریت ریسک در قراردادهای پروژه های زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن
55 محاسبه خازن سری انواع سیم پیچی های دیسکی در ترانسفورماتور (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
56 مدل سازی نشست هیدروکربن از مغارهای ذخیره سازی بدون پوشش با استفاده از مفهوم شبکه شکستگی مجزا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
57 مدلسازی جریان آب ورودی به درون حفریات زیرزمینی در سنگهای شکسته با استفاده از روش اتومات سلولی نامنظم (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
58 مدلسازی جریان سیال درمحیط سنگی ناپیوسته برای میدان نزدیک (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
59 مروری انتقادی بر معادلات تحلیلی حاکم بر جریان آب زیرزمینی به درون تونل های حفر شده در سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
60 مطالعه عددی پدیده جکینگ هیدرولیکی در تونل های تحت فشار با استفاده از روش عددی المان های مجزا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 نقش مدل رفتاری در پیش بینی جابجایی ناشی از حفر تونل در محیط شهری (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران