اسماعیل چمنی

 اسماعیل چمنی

اسماعیل چمنی

Esmail Chamani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی لاله واژگون Fritillaria imperialis L. (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
2 باززایی گیاه بنفشه معطر (Viola odorata) از طریق کالوس های حاصل از دمبرگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 2
3 بررسی اثر نانوسیلور، اسید سالیسیلیک، اسید هومیک و تیوسولفات نقره بر خواص فیزیکوشیمیایی گل بریده نرگس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
4 بررسی امکان بهبود ماندگاری گل بریده رز رقم رد اولد با استفاده از برخی تیمارهای ارگانیکی و تیوسولفات نقره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 1
5 بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 1
6 بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد و امواج فراصوت بر ریشه زایی و پینه زایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss.) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 4
7 بهینه سازی القای ریشه های مویین در کاسنی و تاثیر اکسین و منبع کربن بر رشد آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 3
8 بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum– graecum) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
9 تاثیر تیمار کوتاه مد (پالسی) هومیک اسید، تیوسولفات نقره، ساکارز و بنزیل آدنین بر عمر گلدانی گل بریده میخک رقم Tempo (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
10 تاثیر ساکارز و پیش تیمار فراصوت بر ویژگی های مورفولوژیکی و میزان فنل کل سوسن چلچراغ در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 1
11 تأثیر تیمار کوتاه مدت (پالسی ) هینوکیتیول ، هومیک اسید، ساکارز و تیوسولفات نقره بر عمر گلجایی گل بریدنی سوسن رقم Yelloween (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 4
12 تولید ریشه های مویین در کاسنی با هدف افزایش متابولیت های ثانویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پوترسین و ژل آلوئه ورا بر برخی شاخص های پس از برداشتی میوه هلو (.Prunus persica L) رقم ردتاپ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر پوترسین و ژل آلوئه ورا بر شاخص های پس از برداشت رنگریزه ای و فنلی میوه هلو (.Prunus persia L) رقم ردتاپ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اثر تیمول بر آلودگی باکتریایی Pectobacterium sp در کشت بافت گل لاله واژگون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
4 اثر نانو ذرات اکسید آهن بر صفات مورفولوژیک در کشت درون شیشه ای سنبل الطیب (.Valeriana officinalis L) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 اثر نانو ذرات اکسیدآهن ((Fe(2)O(3) بر صفات مورفولوژیکی گیاه علف چای در کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 اثرنانوکلات آهن برشاخصهای رشددورقم گل پتوس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
7 ارزیابی 30 ژنوتیپ شوید با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 ارزیابی تنوع صفات زغال اخته های منطقه ی ارسباران با استفاده از تحلیل عاملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
9 ارزیابی کیفی تناسب اراضی بخشی از منطقه خدافرین آذربایجان شرقی برای محصولات گندم آبی و پنبه آبی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
10 استفاده از ریزنمونه های کوتیلدون، هیپوکوتیل، برگ و ترکیبات مختلف تنظیم کننده های رشد در القای کالوسرقم اردستانی شنبلیله (Trigonella foenum–graecum) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
11 القای ریشه های مویین تراریخته در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum– graecum L.) به کمک Agrobacterium rhizogenes (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
12 بررسی اثر اسید هیومیک بر شاخص های رشدی گل شاخه بریده رز در شرایط کشت بدون خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه اطلسی رقم پاراد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد IBA و TDZ بر القای کالوسو باززایی هیپوکوتیل گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum–graecum) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریشه زایی گل محمدی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
16 بررسی اثر تیوسولفات نقره، اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و نانوسیلور بر خواص فیزیکوشیمیایی گل نرگس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 بررسی اثر محلول پاشی عصاره ورمی کمپوست (چای کمپوست) بر روی برخی از صفات مورفولوژیک توت فرنگی (.Fragaria ananassa Duch) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
18 بررسی اثرات تیوسولفات نقره و ساکارز روی عمر پس از برداشت گل شیپوری (Zantedeschia.eathiopica) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 بررسی اثرات عصاره برخی از گیاهان دارویی بر میزان کلروفیل و جذب محلول گل شاخه بریده آلسترومریا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
20 بررسی اثرات عصاره های برخی گیاهان دارویی بر عمر پس از برداشت گل بریده رز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی اثرات متقابل شوری و اسپرمین بر پیاززایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 بررسی اثرات متقابل شوری و پوتریسین بر صفات رویشی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
23 بررسی اثرات نانو ذرات آهن بر رشد گیاه گل راعی Hypericum perforatum در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
24 بررسی اثرتنظیم کننده های رشدوغلظت ساکارز برمحتوی فنل کل و کلروفیل گیاه مغربی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
25 بررسی القای ریشه های مویین درگیاه کاسنی (.Cichorium intybus L) با استفاده از Agrobacterium rhizogenes (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
26 بررسی امکان استفاده ازاسیدهیومیک درجهت بهبود شاخصهای رشدی گل بریده شب بوی بنفش رقم Hanza (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
27 بررسی باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی کاسنی Cichorium intybus (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 بررسی تاثیر اتیلن روی عمر پس از برداشت گل شیپوری (Zantedeschia.eathiopica) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
29 بررسی تاثیر اسیدآبسیزیک بر مقاومت به سرمای گل مریم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
30 بررسی تاثیر پوتریسین بر مقاومت به سرمای گل مریم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
31 بررسی تاثیر تیمار بنزیل آدنین و فراصوت بر پرآوری درون شیشه ای سوسن چلچراغ (.Lilium ledebourii Boiss) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 بررسی تاثیر تیمار تنظیم کننده ی رشد و فراصوت بر ریشه زایی و کالوس زایی درون شیشه ای سوسن چلچراغ (.Lilium ledebourii Boiss) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 بررسی تاثیر تیمار نفتالین استیک اسید و فراصوت بر صفات رویشی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 بررسی تاثیر عوامل نیتروژنی و هورمونی بر کالوس زایی رزماری (Rosmarinus officinalis) تحت شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
35 بررسی تاثیر غلظت های مختلف نانولوله های کربنی تک جداره بر باززایی و میزان متابولیت های ثانویه گیاه زینتی رزماری تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
36 بررسی تاثیر غلظت های مختلف نانولوله های کربنی تک جداره بر تعداد برگ و سطح برگ گیاه زینتی رزماری تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
37 بررسی تاثیر غلظت های مختلف هورمون BAP و IBA بر روی ریزنمونه هیپوکوتیل در گیاه خرفه (Portulaca oleracea) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
38 بررسی تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر خصوصیات رویشی و گلدهی گل اطلسی رقم DreamNeon Rose’ (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 بررسی تاثیر کیتوزان بر شاخص های رشدی گیاهچه درون شیشه ای زنبق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تدبیر علوم کشاورزی منابع طبیعی جغرافیا و انرژی پاک
40 بررسی تاثیر کیتوسان بر باززایی و تولید پیازچه های درون شیشه ای سه گونه گل سوسن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
41 بررسی تاثیر کیتوسان بر شاخص های رشدی گیاهچه درون شیشه ای سه گونه سوسن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
42 بررسی تاثیر منابع نیتروژنی بر صفات مورفولوژیکی تحت شرایط درون شیشه ای در گیاه رزماری (.Rosmarinus officinalis L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
43 بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید آهن ((Fe(2)O(3) بر باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
44 بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر روی خصوصیات مورفولوژیکی زنبق مردابی تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
45 بررسی تاثیر نانوسیلور، هینوکیتیول و تیوسولفات نقره بر عمر پس از برداشت گل بریده لیزیانتوس سفید با لبه بنفش (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
46 بررسی تاثیر هورمون ها بر کالوسزایی در گیاه رزماری تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
47 بررسی تاثیرتنظیم کننده رشد گیاهی بر میزان باززایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
48 بررسی تاثیرخراش شدهی مکانیکی وشیمیایی برجوانه زنی بذرزنبق مردابی Iris pseudacorus درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
49 بررسی تأثیر اختلاط پسمانده کمپوست قارچ و ورمیکمپوست بر خصوصیات رشد و گلدهی گل شاخه بریده داوودی .(Dendranthema grandiflora) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر روی شاخص های رشدی گیاه زینتی دارویی پروانش (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
51 بررسی تأثیر اسید هیومیک بر باززایی و ریشه زایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebiourii Bioss) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
52 بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشدگیاهی بر کالوسزایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebeourii Boiss) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
53 بررسی تأثیر نانو ذرات آهن بر شاخص های رشدی گیاه زینتی دارویی پروانش (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
54 بررسی تأثیر نسبت های مختلف مواد آلی بر رشد و گلدهی همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
55 بررسی ترکیبات گیاهی در رفع آلودگی قارچ Alternaria sp از محیط کشت گل لاله واژگون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
56 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های شوید بر اساس صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
57 بررسی جنین زایی گل سوسن چلچراغ با استفاده از کشت بساک و مادگی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
58 بررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار برادراک باغداران نسبت به تکنولوژی های نوین در کنترل سرمازدگی دیررس بهاره در شهرستان مشگین شهر استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
59 بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر نگرش باغداران نسبت به تکنولوژی های نوین در جلوگیری از سرمازدگی دیررس بهاره (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر استان اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
60 بررسی عوامل مختلف برقابلیت زنده مانی پروتوپلاست سوسن چلچراغLilium ledebeourii Bioss ) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
61 بررسی میزان تولیدکالوس بااستفاده ازتکنیک کشت tTCLو lTCL درگل سوسن چلچراغ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
62 بررسی واکنش باززایی گل مریم به تنظیم کننده های رشد گیاهی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
63 بررسی واکنش گل بریده شب بوی بنفش رقم Hanza نسبت به اسیدهیومیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
64 بررسی وضعیت بکارگیری تجارت الکترونیکی درصنایع وابسته به بخش کشاورزی مطالعه موردی: استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
65 بهینه سازی القا و شرایط کشت ریشه های مویین در گیاه کاسنی (.Cichorium intybus L در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
66 تاثیر pH محلول آهن بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی رقم دیامنت (Fragaria ananassa Duch.) cv.Diamant (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
67 تاثیر بنزیل آدنین بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
68 تاثیر پراکسید هیدروژن بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
69 تاثیر پلی آمین ها بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه استویا ربائودیانا (Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
70 تاثیر پلی آمین ها بر شاخص های اندازه گیری گیاه استویا ربائودیانا (Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
71 تاثیر پلی اتیلن گلیکول روی رشد رویشی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
72 تاثیر پوترسین در کاهش اثرات تنش خشکی در کشت درون شیشه ای بببونه (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
73 تاثیر تنش خشکی بر باززایی و رفتارهای مورفولوژیکی گل سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
74 تاثیر تنظیم کننده های رشد NAA و BA بر باززایی ور یشه زایی درون شیشه ای گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
75 تاثیر تیمار سالیسیلیک اسید بر صفات رویشی لاله واژگون در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
76 تاثیر تیمارهای مختلف سترون سازی برحذف آلودگی میکروبی و رشد درون شیشه ای جوانه های فندق (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
77 تاثیر دودمان های مختلف و نوع محیط کشت بر بهینه سازی رشد ریشه های مویین تراریخت درگیاه کاسنی (.Cichorium intybus L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
78 تاثیر ژنوتیپ، ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum–graecum) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
79 تاثیر سطوح مختلف سلولاز، پکتیناز و مدت زمان تیمار آنزیمی بر جداسازی پروتوپلاست سوسن چلچراغ Lilium ledebeourii Bioss (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
80 تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات رویشی گل کوکب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
81 تاثیر سن ریزنمونه و مدت همکشتی بر القای ریشه های مویین در گیاه دارویی کاسنی (.Cichorium intybus L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
82 تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین روی صفات رشدی بابونه در کشت درون شیشه ای تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
83 تاثیر متیل جاسمونات در باززایی مستقیم لاله واژگون (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
84 تاثیر نسبت های مختلف نیتروژن بر باززایی گل سوسن چلچراغ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
85 تاثیر نسبت های مختلف نیتروژن بر تولید متابولیت های ثانویه در گل سوسن چلچراغ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
86 تاثیرمحلول پاشی نانو ذرات روی و سولفات روی در شرایط تنش خشکی بر رشد وگلدهی گیاه اطلسی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
87 تأثیر پیوند و پسماند کمپوست قارچ بر روی برخی از شاخصهای رویشی گوجهفرنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
88 تأثیر درصدهای مختلف پسماند کمپوست قارچ بر برخی از شاخصهای رویشی گوجه فرنگی رقم سیندا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
89 تأثیر راکسید هیدروژن و اسید آسکوربیک بر خواص فیزیک و شیمیایی گل شاخه بریده مریم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
90 تأثیر غلظت های مختلف نیتروکسین بر شاخص های رشدی گیاه زینتی دارویی پروانش (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
91 تأثیر غلظتهای مختلف هورمون BAP بر رشد جوانه انتهایی و جانبی رقم فرتیل فندق در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
92 تأثیر غلظتهای مختلف هورمونهای BAP و IBA بر رشد درونشیشهای رقم داویانا فندق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
93 تأثیر نانو ذرات آهن و اسیدهیومیک بر شاخص های کیفی و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده رز در شرایط کشت بدون خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
94 تأثیر نانوذرات نقره و اسید هیومیک بر عمر پس از برداشت گل بریده سه رقم آلسترومریا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
95 تأثیر نانوسیلور بر عمر گلجایی گل بریده لیزیانتوس لبه بنفش (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
96 تأثیر نسبتهای مختلف پسمانده کمپوست قارچ و ورمیکمپوست بر عمر پس از برداشت گل شاخه بریده داوودی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
97 تأثیر نفتالین استیک اسید، تیدیازورون، ساکارز و ریزنمونه های فلسی بر تولید پیازچه های گل نرگس در محیط کشت MS در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
98 تعیین اندازه بهینه و اقتصادی باغات سیب در شهرستان مشکین شهر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
99 تعیین تنوع گیاهی با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی در اکوتیپ های شوید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
100 تغییر ترکیبات فلاونوئیدی گل محمدی تحت تاثیر تیمار نانو روی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
101 تولیدپیازچه های درون شیشه ای گل سوسن چلچراغ به روش کشت لایه نازک سلولی عرضی tTCLوطولی ITCL (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
102 خصوصیات رویشی جمعیت سوسن های OO جدیدا توسعه یافته (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
103 کاربرد مواد ارگانیک و طبیعی در افزایش طول عمر گل بریده رز رقم رد اولد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
104 مطالعه اثر اسیدهیومیک بر برخی شاخص های رشد (پس از برداشت) گل شاخه بریده آنتوریوم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
105 مطالعه اثر اسیدهیومیک بر برخی شاخص های رشد(قبل از برداشت) گل شاخه بریده آنتوریوم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
106 مطالعه اثرات نانوسلور و اس - کاروون بر عمر گلجایی گل شاخه بریده مریم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
107 مطالعه ریز ازدیادی گل آنتوریوم از طریق کشت بافت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
108 مطالعه ریزازدیادی آویشن دناییThymus daenensis Celak با استفاده از کشت جوانه انتهایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
109 مطالعه ویژگیهای فنولوژیکی برخی ژنوتیپ های شاخص گردوی ایرانیJuglans regia L. درجنوب شهرستان خلخال استان اردیبل (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
110 مقایسه روی کاربرداسیدهیومیک دررشدوگلدهی گل شب بو رقم HANZA (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
111 مقایسه ی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی و تعداد برگ ریزنمونه های لاله واژگون ساقه ی گل دهنده و برگ (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
112 مقایسه ی اثر تیمارهای کلشی سین و اریزالین بر درصد زنده مانی کالوس و پیاهای لاله واژگون imperialis fritillaria (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
113 نرخ شکارگری پشه ی شته خوارAphidoletes aphidimyza Rondani، روی شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover: اثر رقم خیار و کود ورمی کمپوست (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
114 واکنش سوسن چلچراغBioss Lilium ledebourii به ترکیبات هورمونی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
115 واکنش گل پروانش به تیمار اسید جیبرلیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
116 واکنش گل شاخه بریده داوودی (Dendranthema grandiflora) به ورمی کمپوست و پسمانده کمپوست قارچ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران