ابراهیم فتائی

 ابراهیم فتائی رئیس مرکز رشد و هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

ابراهیم فتائی

Ebrahim Fataii

رئیس مرکز رشد و هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.