دکتر عیسی حجت

دکتر عیسی حجت استاد دانشگاه تهران، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر عیسی حجت

Dr. Essa Hojat

استاد دانشگاه تهران، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی سازه هدف و کاربست آن در ایجاد انگیزش در نوآموز معماری (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 3
2 تاملی در مفهوم و ارزش خلاقیت: ارزش خلاقانه معماری مبتن یبر الگو (مقایسه چارچوب ارزشی سنتی، معاصر و اسلامی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 11
3 تحلیل خوانش مخاطبان از گونه های مختلف مساجد معاصر تبریزاز دیدگاه فرم و نماد و با معیار احکام فقهی شیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
4 تعریف و تدوین دستگاه واکاوی فرم معماری مبتنی بر تحلیل و بازاندیشی دستگاه نقد (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 8
5 جستار در چگونگی پیوند ساکن و مسکن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 61
6 محتوای آموزش معماری در ایران و میزان موفقیت دوره کارشناسی در انتقال این محتوا (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 8، شماره: 15
7 معماران کوچک: آموزش معماری ازآموزش سینه به سینه تا آموزش شانه به شانه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 56
8 واکاوی برنامه درسی کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری و مقایسه میزان انطباق آنها بر مولفه های آموزش معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه برخی از راهکارهای طراحی درمانگاه ها درجهت افزایش حس تعلق و رضایتمندی کاربران آن (با بیان نمونه موردی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
2 ارزیابی چگونگی ورودی خانه های شیرازی در تامین حریم امن خانه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
3 بررسی تاثیر فرهنگ در سازمان دهی فضاهای مختلف خانه در ایران و جهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
4 بررسی ضرورت توجه به میراث معماری تاریخی شهر دزفول (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
5 بررسی مسکن بومی بندر درگهان و ویؤگی های فرهنگی تاثیر گذار بر آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
6 بررسی مفهوم تداوم پذیری به عنوان شاخصه معماری و شهر ایرانی اسلامی و امکان احیای آن در دوران معاصر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
7 بررسی نقش حس بینایی در فضای خلوت و تعامل خانه های سنتی شهر شیراز ( نمونه موردی:خانه زینت الملوک،خانه فروغ الملک ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
8 بررسی نقش فرهنگ در معماری شهر دزفول (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
9 بررسی و تحلیل نقش هنرهای بومی در توسعه گردشگری (نمونه موردی: شهر دزفول) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 به کارگیری الگوهای معماری بومی،راهکاری برای دستیابی به پیری درمحل. مطالعه موردی:شهر کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
11 تبلور نشانه های هویتی و صیانت از اصالت معماری بافت تاریخی شهر دزفول (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
12 تحلیل هندسه خانه های تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
13 چهار فصل آموزش معماری- درنگی در فراز و فرود آموزش معماری در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش آموزش معماری
14 راهکار های پیشنهادی جهت برقراری ارتباط کودک نابینا با محیط پیش دبستانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
15 مبانی طراحی خانه در شهر گرگان برپایه داده های محیط (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
16 معماری داخلی خانه های ایران در گذر زمان ( نمونه موردی: خانه های شهر خرم آباد ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
17 معماری معاصرایران رویای تغییر و گسست فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
18 مهدکودک بستری برای تعامل کودکان (مطالعه موردی بر تلفیق کودکان مبتال به اخلالات جسمی- حرکتی و عادی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
19 نقش حواس در خاطره سازی از فضاهای خلوت و تعامل خانه های سنتی شهر شیراز (نمونه موردی : خانه زینت الملوک) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مسکن ایرانی
20 وجه پنهان آموزش معماری (دریافت مقاله) سومین همایش آموزش معماری
21 هویت فرهنگی درکشاکش کتابهای درسی نگاهی به رویکرد و نقش کتابهای درسی جهت تقویت هویت ملی دربرابر پدیده جهانی شدن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی