دکتر علی شمس الدینی

دکتر علی شمس الدینی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

دکتر علی شمس الدینی

Dr. ali shamsoddini

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «گردشگری روستایی» راهکاری سازنده برای توسعه روستا یی نمونه موردی: روستای فهلیان (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 29، شماره: 131
2 آینده پژوهی توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی (مورد: بخش مرکزی شهرستان ملایر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 67
3 اثرات بیرونی پارک های محله ای و عناصر چشم انداز در ارزش مجتمع های مسکونی (مورد مطالعه: مجتمع های مسکونی شهر نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 24
4 ارزشیابی اثرات کالبدی– فضایی اجرای طرح هادی در روستای فتح آباد- شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 152
5 ارزیابی پایداری زیست محیطی و بررسی توزیع فضایی آن در سکونتگاه های روستایی استان کرمانشاه مورد: شهرستان روانسر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 58
6 ارزیابی طیف آسیب پذیری لرزه ای با معیار تلفات انسانی (نمونه موردی: منطقه ۳ کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 3
7 ارزیابی عملکرد نهادهای متولی در توسعه ی سکونتگاه های روستایی با رویکرد معادلات ساختاری مورد مطالعه: شهرستان جوانرود (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 43
8 ارزیابی موانع مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری مطالعه موردی: شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 4
9 باز تعریف و کاربست اصول و معیارهای شهرگرایی جدید در راستای ملاحظات بومی شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
10 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
11 بررسی تطبیقی راهکارهای توانمندسازی در بافت های فرسوده شهری (مطالعه ی موردی: محله های باربند و فاز ۱ زمین شهری فیروزآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 27
12 بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 32
13 بررسی و تحلیل فضایی - مکانی عوامل چالشزای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 1
14 بررسی وضعیت شهر دوستدار کودک و ارتباط آن با شاخص های کیفیت، ایمنی و امنیت کاربری های مورد نیاز کودکان در شهر جهرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 1
15 برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری در شهرستان کازرون (با استفاده از تکنیک های سوات و باتلر) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 22
16 بهبود تخمین پارامتر LAI با استفاده از توابع هزینه جایگزین و راهکارهای چندجوابه (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 14، شماره: 2
17 بهگزینی روش اولویت بندی برنامه ریزی مکانی در مدیریت بحران زلزله (نمونه موردی: منطقه ۳ شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 18
18 تاثیر نوسازی مساکن روستایی بر اقتصاد معیشتی روستائیان (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 30، شماره: 135
19 تبیین اثرات حاشیه نشینی بر میزان وقوع جرایم شهری در شهر یاسوج مطالعه موردی سکونتگاه های پیرامونی مادوان سفلی ، بلهزار و مهریان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 48
20 تبیین رابطه گرایش های مکانی و طایفه ای و انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی: یازدهمین دوره انتخابات در حوزه انتخابیه گچساران و باشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 4، شماره: 4
21 تحلیل استراتژی های موثر بر نوسازی و بهسازی بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 4
22 تحلیل تاثیر شاخص های قانونی و علمی تقسیم بندی فضا در ارتقاء شهرستان به استان از دیدگاه مردم، مسئولین و متخصصان(مطالعه موردی شهرستان کاشان و پیرامون) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 9، شماره: 33
23 تحلیلی بر آسیب شناسی اجتماعی ناشی از بافت فرسوده در شهر دوگنبدان (گچساران) با تاکید بر شاخص امنیت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 57
24 تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان مرودشت با استفاده از مدل موریس و ضریب اختلاف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 4
25 تحلیلی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی در محله های شهر فردوسیه. (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 34
26 تحلیلی بر رابطه حکمروایی خوب شهری و عدالت اجتماعی در فضاهای شهری (مورد مطالعه: شهر فردوسیه – شهرستان شهریار) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 45
27 تحلیلی بر سنجش زیرساخت‌های گردشگری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 3
28 تحلیلی بر شاخص های موثر بر احساس عدم امنیت در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر دوگنبدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
29 تحلیلی بر قابلیت‌های توسعه گردشگری ساحلی در بندر دیلم با استفاده از مدل‌های کمی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 4
30 تحلیلی بر میزان رضایتمندی شهروندان از پایداری و سرزندگی محیط زیست شهری با تاکید بر دسترسی به خدمات شهری (نمونه موردی: شهر نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 4
31 جایگاه مسکن روستایی در تاثیرپذیری تغییرات کالبدی - فضایی روستاها از محیط های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 27، شماره: 124
32 رتبه بندی زمینه های توسعه گردشگری در دهستان های شهرستان ممسنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 1
33 رتبه بندی مکانی خدمات عمومی و کمبود آنها در سطح شهرها مطالعه موردی شهر نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 12
34 سنجش عملکرد کمیته امداد در فقرزدایی از مناطق روستایی با تاکید بر پارامترهای توسعه (مورد مطالعه: شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 17
35 سنجش نقش فاصله در تغییرات فضائی روستاهای دهستان نورعلی بیگ (شهرستان ساوه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 21
36 سنجش و تحلیل پایداری اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعه شده: شهرستان جوانرود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 3
37 شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر روند شکل گیری و توسعه کالبدی شهرهای جنوبی استان بوشهر (مورد مطالعه: شهر کنگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 33
38 شناسایی چالش ها و ارزیابی عملکرد مسکن مهر از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: شهرک پردیس- کازرون) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
39 شهرهای بندرگاهی، روند شکل گیری و الگوی کالبدی (نمونه موردی: کنگان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 4
40 عوامل موثر بر روند تحول مساکن روستایی در شهرستان ممسنی (نمونه موردی: روستای چمگل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 4، شماره: 14
41 مکان یابی بهینه روستاهای کانونی با استفاده از مدل تصمیم گیری TOPSIS(مطالعه موردی: بخش دشمن زیاری- شهرستان ممسنی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 3
42 مکان یابی مراکز آموزشی شهر شیراز با استفاده از مدل همپوشانی شاخص ها (IO) و تلفیق آن با AHP (مطالعه موردی: دبیرستان های شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 21
43 مکانیابی اراضی مستعد کاشت درخت انجیر در استان فارس با استفاده از منطق فازی با رویکرد GIS (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 10، شماره: 3
44 نقش دهیاری ها در کیفیت مکانی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش دشمن زیاری- شهرستان ممسنی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 23
45 نقش عوامل ژئوموفولوژیک در توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردی: بخش میمند- فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 32
46 نقش کیفیت محیطی محله در سلامت روحی و روانی ساکنان (مطالعه موردی محله سنگ سیاه، کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 2
47 نقش مراکز مذهبی در ایجاد همبستگی میان شهروندان با رویکرد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهر فردوسیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش شهروندان و افزایش تعامل انسان و محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
2 ارائه ی مفهومی کاربردی از فرآیند احیای بافت های فرسوده ی شهری؛ با تکیه بربیان عرصه ها، روش های اجرایی و تجارب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
3 ارتباط بین اقلیم و بام سبز در شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 ارتقای دقت طبقه بندی تصاویرلندست +ETM با استفاده از ترکیب داده های طیفی و بافتی (منطقه مورد مطالعه شهرکرج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
5 ارزیابی سیاست های مسکن مهر بر میزان رضایتمندی و روابط فرهنگی اجتماعی ساکنان؛ نمونه موردی شهر یاسوج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
6 اصلاح پهنه بندی خطر زمین لغزش در روش حائری - سمیعی با استفاده از عامل کاربری اراضی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
7 اصلاح پهنه بندی خطر زمین لغزش در روش حائری - سمیعی با استفاده از عامل کاربری اراضی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
8 اصول برقراری رابطه عاطفی بین انسان و حیوانات خانه زیست حیوانات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
9 بازآفرینی گذر بازارچه فیل شیراز با تاکید بر توسعه صنعت گردشگری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
10 بافت فرسوده ؛ بررسی و تحلیل عوامل مستتر در ایجاد مشکلات و نابسامانی های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
11 بررسی اثرات فرهنگ شهروندی اسلامی بر سبک زندگی در شهرهای مذهبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
12 بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
13 بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای تصاویر چندطیفی و پانکروماتیبک بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
14 بررسی توانمندیها و چالشهای پیش روی توسعه در روستاهای ناحیه ممسنی با تأکید بر پایداری بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
15 بررسی چیدمان مجتمع مسکونی با رویکرد توسعه پایدار در جهت بهره وری انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
16 بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی (امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری ) و منبع کنترل با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
17 بررسی رابطه سیستم اطلاعاتی حسابداری با ابعاد سرمایه فکری و عملکرد سازمان (مطالعه موردی: شهرداری شیراز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور
18 بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
19 بررسی شاخص های ساماندهی فضای شهری برای عابرین پیاده (پیاده رو خیابان رودکی شهر شیراز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، محیط زیست و کشاورزی
20 بررسی عوامل هویت ساز در ساخت باغ موزه استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
21 بررسی عوامل هویت ساز در ساخت باغ موزه استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
22 بررسی فرم مسکن بلند مرتبه با رویکرد توسعه پایدار در جهت کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
23 بررسی فرهنگ سازمانی شهرداری شیراز در راه رسیدن به فرهنگ سازمانی متعالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
24 بررسی معیارهای فضایی در طراحی داخلی بر مبنای نابینایان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 بررسی معیارهای فضایی در طراحی داخلی بر مبنای نابینایان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
26 بررسی میزان تاثیرگذاری اقلیم بربافت کالبدی شهرقدیم و جدید لار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
27 بررسی نحوه مداخله در بافت های مساله دار و فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله های گلکوب و عباس آباد شیراز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
28 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری به سوی توسعه پایدار (مورد مطالعه: شهر نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
29 تاثیر جهانی شدن بر ساختار کالبدی فضایی کلانشهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
30 تبیین جایگاه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد حس تعلق به مکان (نمونه موردی پارک فناوری شهرک آرین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
31 تبیین راهکارهای تقویت روحیه ایثار و شهادت طلبی در بیانیه گام دوم انقلاب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
32 تبیین مصالح بوم آورد در خانه های قدیمی شیراز (با تکیه بر معماری خانه های دوره قاجار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
33 تبیین مولفه های منظر شهری نمایشی، با رویکرد تاریخی به واژه شناسی نمایش و تماشاخانه در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری و ادبیات (نگاهی به گذشته،دریچه ای به آینده)
34 تجزیه و تحلیل ساختار فضایی شهرها در استان فارس دوره زمانی 90-1345 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
35 تجزیه و تحلیل عوامل مرتبط با توسعه صنعت گردشگری در شهرستان ممسنی با استفاده از مدلSWOT (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
36 تجلی فلسفه سهروردی در مسجد (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
37 تحلیل ادراکی برطراحی فضاهای اموزشی باتاکید برسلامت رشد کودکان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
38 تحلیل بر جایگاه صنعت توریسم در برنامه ریزی و توسعه پایدار شهرهای ساحلی (نمونه موردی: بندر بوشهر) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
39 تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در محلات بافت فرودست شهر یاسوج مطالعه موردی: محلات شهرداری و تل زالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
40 تحلیل و بررسی چیدمان کاربری اراضی شهری و تاثیر آن بر امنیت شهروندان مطالعهموردی منطقه یک شهر شیراز (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
41 تحلیلی ادراکی بر کیفیت مکان در برنامه ریزی سکونتگاههای روستایی (چارچوب شناسی مفهومی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
42 تحلیلی بر الگوی پایداری در شهر اسلامی ، ایرانی با تاکید بر فرهنگ ایثار و شهادت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
43 تحلیلی بر سیر تحولات کلان آمایش سرزمین فرانسه در نیم قرن گذشته و ارایه پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت آمایش سرزمین در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری و ادبیات (نگاهی به گذشته،دریچه ای به آینده)
44 تحلیلی بر طراحی موزه دفاع مقدس در شهر مرودشت با تاکید بر تقرب جوانان به آرمان های انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری و ادبیات (نگاهی به گذشته،دریچه ای به آینده)
45 تحلیلی بر معرفی و شناخت پتانسیل های گردشگری روستایی در استان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
46 تحلیلی نظری بر معماری ارگانیک در کاهش مخاطرات زیست چالشی شهرها (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
47 تخمین آلاینده های شهر تهران با استفاده از داده های اقلیمی و مدل رگرسیون چندمتغیره (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
48 تعامل برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین در توسعه پایدار شهر سالم و تاب آوری شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
49 تعیین و تبیین مولفه های تاثیرگذار منظرفرهنگی بر بافت تاریخی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری و ادبیات (نگاهی به گذشته،دریچه ای به آینده)
50 جایگاه صنعت توریسم در جذب گردشگر با تاکید بر توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
51 چگونگی شکل گیری پارک های شهری از الگوی باغها، در بستر فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
52 راهبردهای طراحی ورودی شهررویکرد چشم انداز مطلوب (نمونه مورد مطالعه، ورودی غربی کلان شهر شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
53 ساماندهی فضاهای تجمعی شهری با تاکید بر ابعاد پایداری اجتماعی مطالعه ی موردی دروازه قرآن شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
54 ساماندهی فضاهای شهری برای عابرین پیاده با تاکید بر پایداری اجتماعی (نمونه موردی: منطقه 9 شیراز() (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
55 سنجش ارتباط بین نمای مجتمع های مسکونی و فرهنگ شهروندان محله خاکشناسی شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
56 سنجش جایگاه المان ها و نمادهای میادین شهری بر ارتقای حس تعلق به مکان در فضاهای شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
57 سنجش سرمایه اجتماعی در دو محله فرامرزی 1 و 2 شهر یاسوج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
58 سنجش سرمایه اجتماعی در دو محله معصوم آباد سفلی و علیا شهر یاسوج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
59 سنجش و ارزیابی عوامل محیطی موثر بر توسعه استراتژیک شهرها (نمونه مورد مطالعه: شهر سعادتشهر) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
60 شناخت الگوهای پایداری اجتماعی در مدارس سنتی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی
61 شناسایی مولفه های موثر در احساس تعلق و هویت در استان فارس به منظور استفاده در طراحی باغ موزه تاریخ فارس (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
62 شناسایی مولفه های موثر در احساس تعلق و هویت در استان فارس به منظور استفاده در طراحی باغ موزه تاریخ فارس (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
63 شهرها و نقش خلاق آنها برای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی؛ شهر نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
64 طراحی باغ موزه جنگ در زمینه دفاع مقدس در مرودشت،با رویکرد باز آفرینی ارزشهای انقلاب در بین نسل جوان (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری و ادبیات (نگاهی به گذشته،دریچه ای به آینده)
65 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد باز زنده سازی حیاط در خانه ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
66 عوامل تاثیر گذار در معماری کافه ها به منظور جلب مشتری بیشتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
67 عوامل موثر بر گسترش فیزیکی شهر مرودشت و بررسی پیامدهای زیست محیطی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
68 عوامل موثر در طراحی پاتوق خانه هنرمندان و شاخص های ایجاد تعامل اجتماعی در آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
69 کنکاشی در مبانی طراحی فضاهای باز در کاربری های مسکونی با تاکید بر آسایش و تفریح کودکان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
70 مدل سازی خطی و غیر خطی آلاینده های هوای شهر تهران با استفاده از خصیصه های محیطی و ترافیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
71 مدیریت تغییر در فرهنگ سازمانی با تاکید بر سازمان شهرداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت
72 مدیریت و توسعه شهری – روستایی، برنامه ای در جهت عدم مهاجرت جمعیتی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
73 معماری پست مدرن عرصه بالندگی الگوواره های زیست مبنا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
74 مفهوم تعلق در مسکن ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
75 مقایسه کیفیت تفسیری تصاویر ترکیب شده با استفاده از شاخص بصری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
76 مولفه های طراحی پاتوق خانه هنرمندان نوگرای شهر با کمک تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
77 نقش برنامه ریزی مشارکتی در توسعه پایدار محله های شهری نورآباد (مطالعه موردی: محله مورد آبی) (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
78 نقش صنعت گردشگری درتوسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهرنورآبادممسنی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
79 نقش معماری در تثبیت ارزشهای فرهنگی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
80 نقش نور به عنوان یک عنصر هویت ساز در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
81 نماد، المان و نشانه های شهری و نقش آن در توسعه فضای گردشگری شیراز(نمونه موردی:بافت تاریخی فرهنگی شیراز) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران