علی شمس الدینی

 علی شمس الدینی مدیر انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

علی شمس الدینی

Ali Shamsodini

مدیر انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پایداری زیست محیطی و بررسی توزیع فضایی آن در سکونتگاه های روستایی استان کرمانشاه مورد: شهرستان روانسر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 58
2 ارزیابی موانع مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری مطالعه موردی: شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 4
3 برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری در شهرستان کازرون (با استفاده از تکنیک های سوات و باتلر) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 22
4 تحلیل استراتژی های موثر بر نوسازی و بهسازی بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 4
5 تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان مرودشت با استفاده از مدل موریس و ضریب اختلاف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 4
6 تحلیلی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی در محله های شهر فردوسیه. (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 34
7 تحلیلی بر شاخص های موثر بر احساس عدم امنیت در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر دوگنبدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
8 رتبه بندی زمینه های توسعه گردشگری در دهستان های شهرستان ممسنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 1
9 رتبه بندی مکانی خدمات عمومی و کمبود آنها در سطح شهرها مطالعه موردی شهر نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 12
10 مکان یابی بهینه روستاهای کانونی با استفاده از مدل تصمیم گیری TOPSIS(مطالعه موردی: بخش دشمن زیاری- شهرستان ممسنی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 3
11 نقش مراکز مذهبی در ایجاد همبستگی میان شهروندان با رویکرد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهر فردوسیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش شهروندان و افزایش تعامل انسان و محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
2 ارتباط بین اقلیم و بام سبز در شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 ارتقای دقت طبقه بندی تصاویرلندست +ETM با استفاده از ترکیب داده های طیفی و بافتی (منطقه مورد مطالعه شهرکرج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
4 ارزیابی سیاست های مسکن مهر بر میزان رضایتمندی و روابط فرهنگی اجتماعی ساکنان؛ نمونه موردی شهر یاسوج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
5 اصلاح پهنه بندی خطر زمین لغزش در روش حائری - سمیعی با استفاده از عامل کاربری اراضی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
6 اصلاح پهنه بندی خطر زمین لغزش در روش حائری - سمیعی با استفاده از عامل کاربری اراضی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
7 اصول برقراری رابطه عاطفی بین انسان و حیوانات خانه زیست حیوانات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
8 بررسی اثر بخشی آموزش گروهی سبک زندگی سالم بر رضایت از زندگی در زوجین دارای طلاق عاطفی شهرکرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
9 بررسی اثر بخشی آموزش گروهی سبک زندگی سالم بر طرحواره های ناسازگار اولیه در زوجین دارای طلاق عاطفی شهرکرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
10 بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
11 بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای تصاویر چندطیفی و پانکروماتیبک بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
12 بررسی توانمندیها و چالشهای پیش روی توسعه در روستاهای ناحیه ممسنی با تأکید بر پایداری بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
13 بررسی چیدمان مجتمع مسکونی با رویکرد توسعه پایدار در جهت بهره وری انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
14 بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
15 بررسی عوامل هویت ساز در ساخت باغ موزه استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
16 بررسی عوامل هویت ساز در ساخت باغ موزه استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
17 بررسی فرم مسکن بلند مرتبه با رویکرد توسعه پایدار در جهت کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
18 بررسی معیارهای فضایی در طراحی داخلی بر مبنای نابینایان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 بررسی معیارهای فضایی در طراحی داخلی بر مبنای نابینایان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
20 بررسی میزان تاثیرگذاری اقلیم بربافت کالبدی شهرقدیم و جدید لار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
21 بررسی نحوه مداخله در بافت های مساله دار و فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله های گلکوب و عباس آباد شیراز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
22 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری به سوی توسعه پایدار (مورد مطالعه: شهر نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
23 تاثیر جهانی شدن بر ساختار کالبدی فضایی کلانشهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
24 تبیین جایگاه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد حس تعلق به مکان (نمونه موردی پارک فناوری شهرک آرین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
25 تبیین مصالح بوم آورد در خانه های قدیمی شیراز (با تکیه بر معماری خانه های دوره قاجار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
26 تجزیه و تحلیل ساختار فضایی شهرها در استان فارس دوره زمانی 90-1345 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
27 تجزیه و تحلیل عوامل مرتبط با توسعه صنعت گردشگری در شهرستان ممسنی با استفاده از مدلSWOT (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
28 تجلی فلسفه سهروردی در مسجد (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
29 تحلیل ادراکی برطراحی فضاهای اموزشی باتاکید برسلامت رشد کودکان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
30 تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در محلات بافت فرودست شهر یاسوج مطالعه موردی: محلات شهرداری و تل زالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
31 تحلیلی ادراکی بر کیفیت مکان در برنامه ریزی سکونتگاههای روستایی (چارچوب شناسی مفهومی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
32 تحلیلی بر معرفی و شناخت پتانسیل های گردشگری روستایی در استان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
33 تحلیلی نظری بر معماری ارگانیک در کاهش مخاطرات زیست چالشی شهرها (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
34 تخمین آلاینده های شهر تهران با استفاده از داده های اقلیمی و مدل رگرسیون چندمتغیره (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
35 تعامل برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین در توسعه پایدار شهر سالم و تاب آوری شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
36 تعیین رابطه عزت نفس خانوادگی با هماهنگی زناشویی باتوجه به میانجیگری ادراک انصاف در دانشجویان متاهل تحصیلات تکمیلی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
37 تعیین رابطه هوش معنوی با هماهنگی زناشویی باتوجه به میانجیگری ادراک انصاف در دانشجویان متاهل تحصیلات تکمیلی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
38 جایگاه صنعت توریسم در جذب گردشگر با تاکید بر توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
39 چگونگی شکل گیری پارک های شهری از الگوی باغها، در بستر فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
40 راهبردهای طراحی ورودی شهررویکرد چشم انداز مطلوب (نمونه مورد مطالعه، ورودی غربی کلان شهر شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
41 ساماندهی فضاهای تجمعی شهری با تاکید بر ابعاد پایداری اجتماعی مطالعه ی موردی دروازه قرآن شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
42 ساماندهی فضاهای شهری برای عابرین پیاده با تاکید بر پایداری اجتماعی (نمونه موردی: منطقه 9 شیراز() (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
43 سنجش ارتباط بین نمای مجتمع های مسکونی و فرهنگ شهروندان محله خاکشناسی شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
44 سنجش جایگاه المان ها و نمادهای میادین شهری بر ارتقای حس تعلق به مکان در فضاهای شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
45 سنجش سرمایه اجتماعی در دو محله فرامرزی 1 و 2 شهر یاسوج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
46 سنجش سرمایه اجتماعی در دو محله معصوم آباد سفلی و علیا شهر یاسوج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
47 شناخت الگوهای پایداری اجتماعی در مدارس سنتی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی
48 شناسایی مولفه های موثر در احساس تعلق و هویت در استان فارس به منظور استفاده در طراحی باغ موزه تاریخ فارس (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
49 شناسایی مولفه های موثر در احساس تعلق و هویت در استان فارس به منظور استفاده در طراحی باغ موزه تاریخ فارس (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
50 شهرها و نقش خلاق آنها برای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی؛ شهر نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
51 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد باز زنده سازی حیاط در خانه ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
52 عوامل تاثیر گذار در معماری کافه ها به منظور جلب مشتری بیشتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
53 عوامل موثر بر گسترش فیزیکی شهر مرودشت و بررسی پیامدهای زیست محیطی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
54 عوامل موثر در طراحی پاتوق خانه هنرمندان و شاخص های ایجاد تعامل اجتماعی در آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
55 کنکاشی در مبانی طراحی فضاهای باز در کاربری های مسکونی با تاکید بر آسایش و تفریح کودکان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
56 مدل سازی خطی و غیر خطی آلاینده های هوای شهر تهران با استفاده از خصیصه های محیطی و ترافیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
57 مدیریت و توسعه شهری – روستایی، برنامه ای در جهت عدم مهاجرت جمعیتی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
58 معماری پست مدرن عرصه بالندگی الگوواره های زیست مبنا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
59 مفهوم تعلق در مسکن ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
60 مقایسه کیفیت تفسیری تصاویر ترکیب شده با استفاده از شاخص بصری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
61 مولفه های طراحی پاتوق خانه هنرمندان نوگرای شهر با کمک تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
62 نقش برنامه ریزی مشارکتی در توسعه پایدار محله های شهری نورآباد (مطالعه موردی: محله مورد آبی) (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
63 نقش صنعت گردشگری درتوسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهرنورآبادممسنی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
64 نقش معماری در تثبیت ارزشهای فرهنگی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
65 نقش نور به عنوان یک عنصر هویت ساز در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
66 نماد، المان و نشانه های شهری و نقش آن در توسعه فضای گردشگری شیراز(نمونه موردی:بافت تاریخی فرهنگی شیراز) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران