مجید تقی زاده

 مجید تقی زاده دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مجید تقی زاده

Majid Taghi Zadeh

دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ریز امواج و امواج فراصوت برروی سنتز نانوزئولیتH-ZSM-5 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 ارائه یک مدل جهت پیش بینی خواص ترمودینامیکی محلولهای پلیمری با استفاده از داده های تجربی ویسکوزیته (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 ارزیابی قابلیت اطمینان و قابلیت ایمنی محصولات دریایی توسط تکنیک ریسک پذیری FMEA (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
4 استفاده از نانوفیبرها جهت افزایش پایداری و فعالیت بیوکاتالیستها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
5 امکان سنجی نصب توربواکسپندر در ایستگاه تقلیل فشار گاز آکندساری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
6 انتخاب فلوکولانت مناسب برای فرایند جداسازی جامد از مایع بر روی دوغاب حاصل از فرایند لیچینگ (باشرایط بهینه) مربوط به خاک آنومالی یک ساغند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
7 اندازه گیری تجربی و ارائه رابطه ریاضی جهت پیش بینی کشش سطحی محلول های پلیمری در دماهای مختلف و فشار اتمسفری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 اندازه گیری تجربی و مدلسازی کشش سطحی محلول های آبی پلیمری (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 اندازه گیری دانسیته و ویسکوزیته محلول پلی وینیل پیرولیدون در آب و اتانول در دماها و غلظت های مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
10 بررسی ایزوترم های جذب سرب بر روی کربن فعال تولید شده از لجن فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
11 بررسی جذب کروم شش ظرفیتی بوسیله پلیمر قالب یونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
12 بررسی رابطه کیفیت گازبامیزان ارزش حرارتی تولیدی برمیزان مصرف بهینه گازصنایع موردمطالعه استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
13 بررسی روشهای تهیه دی متیل اتر از زیست توده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
14 بررسی روشهای ساخت وکاربرد راکتورهای میکروکانال کاتالیستی درپیلهای سوختی (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
15 بررسی سطح رضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات ارائه شده در پارک های شهری تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز کلان شهر تبریز
16 بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی جذب نیکل (ll) و آهن (ll) بوسیله نانوزئولیت NaA سنتز شده بدون حضور غالب آلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
17 بررسی عملکرد پیل سوختی متانولی با واکنشگر های مختلط(CMR) (دریافت مقاله) سومین همایش پیل سوختی ایران
18 بررسی عوامل موثر بر پذیرش عملیات کشاورزی پایدار در بین زارعین گندم کار دیم(مطالعه موردی: بخش حومه شهرستان میانه) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
19 بررسی عوامل موثربررضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات ارایه شده درپارکهای شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
20 بررسی کانی سازی در منطقه چاه مضراب، جنوب شرق گزیک، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
21 بهینه سازی پارامترهای موثر بر جذب اورانیوم از محلول سولفاته با استفاده از رزین آنیونی Amn (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی
22 پدیده انتقال جرم و اندازه گیری غلظتهای اکسیژن و آهن در راکتور حذف سولفید هیدروژن از گازهای اسیدی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 پیشبینی ویسکوزیته محلولهای پلیمری پلی وینیل پیرولیدن با استفاده ازشبکههای عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت، گاز پالایش و پتروشیمی)
24 تاثیر پارامترهای گوناگون بر ارتفاع سرریز فاز آبی و آلی در قسمت ستلر از دستگاه میکسر- ستلر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
25 تاثیر سیلیس زدایی با پیپریدین و اصلاح فسفری کاتالیست 5-ZSMدر فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
26 تاثیر غلظت دوغاب بر میزان تلفات سیستم تیکنراسیون با جریان متقابل (CCD) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
27 تبدیل متانول به هیدروکربنها با استفاده از کاتالیست H3PW12O40 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
28 تهیه نوع جدیدی از کود ترکیبی نیتریک فسفات ) ) NP با استفاده از سنگ فسفات ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 جذب کروم شش ظرفیتی توسط پلیمرهای قالب یونی بر پایه ی نانولوله های کربنی چند جداره مغناطیسی در محلول های آبی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
30 رابط های برای پی شبینی ویسکوزیته نفت خام ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 سنتز جاذب قالب یونی مولیبدن بر پایه سیلیکاژل عاملدار شده برای جذب گزینشی یون مولیبدن(VI )از محلول آبی (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
32 سنتز دی متیل اتر از آبگیری متانول بر روی کاتالیست های زئولیتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
33 سنتز رزین هگزا متوکسی متیلیند ملامین فرمالدهید (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 سنتز نانو پلیمر قالب یونی مغناطیسی کروم برای جذب گزینشی سریع کروم از محلول های آبی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
35 سنتز نانو کاتالیست اسپینل فریت مس به روش سل ژل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی
36 سنتز نانوپلیمر قالب یونی مغناطیسی پالادیم: بررسی مطالعات ساختاری و عوامل موثر بر فرآیند جذب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
37 سنتز نانوکاتالیست گاما آلومینا مزوپور و بررسی اثر دما و دبی خوراک برای تبدیل متانول به دی متیل اتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
38 سنتز و کاربرد نانوکاتالیست KOH/ZSM-5 با حفرات مزو در فرآیند تولید بیودیزل (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
39 طراحی بهینه سیستم خط لوله نفت خام از مخزن جهت افزایش برداشت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 طراحی و ساخت اتمایزری جدید برای فرایند FCC و ارزیابی عملکرد ان بر اساس اندازه گیری جریان توسط لیزر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
41 فروشویی وانادیوم از سنگ معدن ساغند به روش تشویه نمکی-لیچینگ اسیدی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
42 مخلوطی است که از همزدن ویا به عبارت دیگراز مخلوط مایعات غیرقابل امتزاج به وجود می (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
43 مدلسازی دینامیکی ریفرمینگ متان با دی اکسید کربن بر روی کاتالیست Ni/CeO2–ZrO2در راکتور بستر پر شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
44 مدلسازی سینتیکی واکنش هیدروژناسیون 2 و 4 - دی نیتروتولوئن با استفاده از کاتالیست Raney Nickel (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
45 مدلسازی غیرفعال شدن بسترهای کاتالیستی واحدبازیافت گوگرد درحضورترکیبات سنگین آروماتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
46 مدلسازی و شبیه سازی راکتور بستر ثابت آدیاباتیک جهت تبدیل متانول به دی متیل اتر با استفاده از کاتالیست y -Al2O3 اسیدی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 مطالعه تجربی و ارائه مدل سینتیکی تبدیل آنزیمی PGK به 6-APA (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
48 مطالعه تجربی و مدلسازی ماندگی فاز گاز در یک راکتور ستون حبابدار دوغابی برای سنتز فیشر-تروپش (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
49 مطالعه عوامل مدیریتی موثر بر تولید کلزا در آستان آذربایجان غربی (مطالعه موردی شهرستان نقده) (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
50 نتایج تجربی و ارائه مدل ترمودینامیکی برای محاسبه کشش سطحی محلول های پلیمری پلی وینیل پیرولیدن در آب و اتانول (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 نتایج تجربی وارائه یک مدل ترمودینامیکی برای اکتیویته حلال در محلول های پلی وینیل پیرولیدن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
52 نگاهی به روش های نوین و فعال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران