بابک بادامی

 بابک بادامی مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین

بابک بادامی

Babak Badami

مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.