علی معصومی

 علی معصومی دانشیار، دانشگاه خوارزمی

علی معصومی

Ali Masoomi

دانشیار، دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تاریخ اولین آبیاری و تیمارهای کود آلی بر عملکرد زعفران در شرایط آب و هوایی خواف (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 1
2 اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
3 اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 2
4 ارتقاء سطح عملکرد سازه ها با استفاده از کنترل فعال بهینه ی لحظه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 2
5 ارزیابی پارامترهای موثر در رفتار لرزه یی ساختمان های بتنی قالب تونلی با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
6 ارزیابی سطح عملکرد لرزه یی سازه های فولادی قاب خمشی براساس اهمیت آنها مطابق استاندارد 2800 ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
7 برآورد هتروزیس و قابلیت توارث پذیری تحمل به خشکی در ژنوتیپ های تست کراس چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
8 بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذرگیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
9 بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 1
10 بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی و مقایسه ی روش طراحی عملکردی براساس کنترل جابه جایی و روش نیرویی در طرح لرزه یی ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 1
12 تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
13 مقایسه تحلیلی عملکرد لرزه ای قاب خمشی دسته شده و قاب خمشی ترکیبی میان مرتبه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 4، شماره: 2
14 مقایسه ی عملکرد لرزه یی و اقتصاد طرح دیوار برشی فولادی با سیستم های باربر جانبی متداول در ساختمان های فولادی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پیش تیمار و تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول 6000 بر جوانه زنی دو رقم پنبه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
2 اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک توده های مختلف گیاه خرفه (L. portulaca oleracea) تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 اثر تنش خشکی بربرخی ویژگی های فیزیولوژیکی توده های مختلف گیاه دارویی خرفه ( portulaca oleracea.L) تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
4 اثرات درجه نامعینی برعملکردسازهای فولادی قاب خمشی دربرابرخرابی پیش رونده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
5 اثرات فیزیولوژیکی تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
6 اثربخشی فیلترهای موقت هسته کاغذی در حذف ذرات معلق خروجی از اگزوز خودروهای دیزلی در حال کارکرد درجا پایانه بیهقی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
7 ارائه روشی جدید جهت برآورد طیف انرژی هیسترتیک با لحاظ نمودن اثرات نوع خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 ارائه یک مدل کلی بمنظور توجیه اقتصادی وجود بخش تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و معدنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
9 ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی بتن مسلح براساس افزایش پریود درناحیه غیرارتجاعی به روش تحلیلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
10 ارزیابی آسیب‌پذیری قاب‌های خمشی بتن مسلح در سطوح مختلف خسارت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 ارزیابی اقتصادی و عملکرد لرزه ای ساختمان های قابی بتن مسلح ساخته شده از بتن سبک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
12 ارزیابی تاثیر مجاورت سازههای کنار شیب در پاسخ لرزهای سازهها و خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
13 ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های مختلف چغندرقند براساس برخی خصوصیات کمی کیفی تحت تنش رطوبتی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 استفاده از روش نمودار احتمال برای جدایش مقادیر آنومالی از زمینه داده های طلا و نقره، محدوده لاطلا، شهر بابک، استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
15 استفاده از هسته گهواره ای به منظور افزایش تاب آوری لرزه ای سازه ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
16 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر القای کالوس و باززایی جنین درگیاه شاهدانهCannabis sativa (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
17 بررسی اثر حوضه رسوبی ذوزنقه ای شکل بر پاسخ تک سازه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
18 بررسی اثر سطوح مختلف فلز سنگین کروم بر فعالیت آنزیم دهیدروژناز در خاک تحت کشت توده های مختلف خرفه (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
19 بررسی اثر سطوح مختلف کروم بر کروم بر کربن زیست توده و تنفس پایه خاک تحت کشت توده های مختلف خرفه (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
20 بررسی اثر غلظت های مختلف جیوه بر پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی در ژنوتیپ های گندم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
21 بررسی اثر غلظت های مختلف جیوه بر میزان کارایی فتوسنتزی و رنگدانه های فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
22 بررسی اثر هورمون های گیاهی بر القا کالوس و باززایی گیاه شاهدانهCannabis sativa (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
23 بررسی اثرات ترکیبات مختلف هورمونی بر میزان باززایی گیاه پونه سای بینالودی Nepeta binaludensis Jamzad (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 بررسی اثرات سطوح مختلف جیوه بر شاخص های اسیمیلاسیون دی اکسید کربن و عملکرد کوانتمی در ارقام گندم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
25 بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط در هیبریدهای سینگل کراس ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
26 بررسی اثربخشی استفاده از سوخت بیودیزل در کاهش آلودگی هوا برای اتوبوس های شهری مطالعه موردی در اتوبوسرانی شهر تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
27 بررسی امکان تجاری سازی چندین ژنوتیپ بومی قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus منطقه خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
28 بررسی اندر کنش خاک_سازه در قاب های خمشی فولادی لاغر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
29 بررسی بارگذاری لرزه ای قائم زلزله های نزدیک گسل درآیین نامه های NEHRP,ASCE و UBC-97 و مقایسه آنها با استاندارد 2800ایران (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
30 بررسی باززایی گیاه پونه سای بینالودی Nepeta binaludensis Jamzad در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
31 بررسی باززایی گیاه دارویی اسپند Peganum harmala L در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
32 بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه شورپسند کوشیاKochia scoparia به تنش خشکی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی پاسخ لرزه ای دو بعدی یک حوضه رسوبی ذوزنقه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
34 بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار لرز های ساختمانهای بتن مسلح با سیستم قاب خمشی (با استفاده از روش مستقیم) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
35 بررسی تاثیر غلظت های متفاوت KH2PO4 بر خواص آنتی اکسیدانی و میزان کربوهیدارتهای گیاه استویا تحت شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی تاثیر واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری بندر بوشهر به پورت اپراتور بخش خصوصی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
37 بررسی تأثیر استفاده از سیستم‌های کنترل فعال برطراحی سازه‌ها براساس عملکرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
38 بررسی تأثیر تاریخ اولین آبیاری و کود دهی بر رشد و عملکرد زعفرانCrocus sativus L در شرایط اقلیمی خواف (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
39 بررسی تغییرات وزنی و محتوای پرولین و کربوهیدرات در توده های مختلف خرفه( L.portulaca oleracea )تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
40 بررسی تولید و استفاده از رنگهای ترافیکی پایه آبی لومینسنت (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها
41 بررسی خصوصیبت کروموزومی و کبریوتبیپ گونه دارویی مینای قره باغی (Tanacetum chiliophyllum) (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
42 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و افزایش کیفیت و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
43 بررسی رفتار لرزهای توپوگرافی شیب با درنظرگیری اثرات اندرکنشخاک سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
44 بررسی روند تغییرات خصوصیات فتوسنتزی کوشیا (Kochia scoparia) در طی دوره اعمال تنش شوری در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
45 بررسی روند تغییرات عملکرد، اجزای آن و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های اصلاح شده گندم نان در اقلیم سرد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
46 بررسی سیستم انبوه‌سازی دیوار بتن‌مسلح دو لایه و سیستم صفحات بزرگ تغییر‌یافته از دیدگاه سازه‌ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
47 بررسی سیستم انبوه‌سازی قاب پیش‌ساخته و نیمه پیش‌ساخته بتن‌مسلح از دیدگاه سازه‌ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
48 بررسی عملکرد سازه های بتن مسلح تحت اثرزلزله های پی درپی یا پس لرزه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
49 بررسی عملکرد مهاربندی های مختلف در بهسازی لرزه ای سازه های کوتاه مرتبه فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
50 بررسی عملکرد و کیفیت ریشه ژنوتیپ های مختلف چغندرقند در شرایط تنش خشکی مزرعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
51 بررسی کارآیی شاخص خسارت اطمینان مودی درنمونه های آزمایشگاهی ازانواع مختلف المانهای سازه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
52 بررسی کانی زایی طلا در جنوب شرق تربت حیدریه با استفاده از مطالعات زمین شناسی، سنجش از دور و تحلیل ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
53 بررسی کروموزومی گونه دارویی مینای بجنوردی (Tanacetum bodjnordens) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
54 بررسی مقاومت لاینهایS2چغندرقند به بیماری ریزومانیا در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
55 بررسی مقایسه نهایی هیبریدهای ذرت علوفه ای ( Zea mays L. ) در مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
56 بررسی نحوه ارزیابی کیفی پلهای طاقی سنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
57 بررسی نقش رسانه های دیجیتال درکیفیت بخشی فرآیند یاددهی - یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
58 بررسی و توضیح مسیرهای نجات در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (دریافت مقاله) دومین همایش مقررات ملی ساختمان
59 بررسی‌پارامترهای کیفی پساب در مجتمع گازوگاز مایع 900 گچساران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
60 به کارگیری آزمایش های غیرمخرب برای افزایش دقت در ارزیابی لرزه ای و افزایش قابلیت اعتماد به بهسازی و بازسازی سازه های حیاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
61 بهبود رابطه تجربی دوره ی تناوب اصلی سازه با بهره گیری از روابط نظری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
62 پاسخ دو رقم پنبه در مراحل گیاهچه به تنش خشکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
63 پیشنهاد تدوین مبحثی جدید در مقررات ملی ساختمان در مورد اجزای غیرسازه ای در ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد (دریافت مقاله) دومین همایش مقررات ملی ساختمان
64 پیشنهاد یک الگوی توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی غیرخطی برای قاب های بتن مسلح میان مرتبه (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
65 تاثیرهورمون های رشدی بر باززایی مستقیم گیاه اسپند Peganum harmala L (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
66 تأثیر انحرافهای مقاومتی مصالح بر سطح مقاومت و مقاومت افزون قابها ی خمشی بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
67 تأثیر تاریخ اولین آبیاری و کود دهی بر خصوصیات کمی بنه زعفران (Crocus sativus L.) در منطقه خواف (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
68 تأثیر میزان تسلیح اعضا بر رفتار لرزه ای سازه های قابی بتن مسلح (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
69 تحلیل دمایی اگزوز اتوبوس های تندرو تهران برای امکان سنجی نصب صافی جاذب دوده (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
70 تحلیل دمایی اگزوز اتوبوس های تندرو تهران برای امکان سنجی نصب صافی جاذب دوده (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
71 تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
72 تعیین پیکربندی بهینه برای سازه های با سیستم شبکه قطری با تغییر زاویه اعضا در ارتفاع (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
73 تعیین زاویه بهینه و بررسی تاثیر آن بر سیستم سازه ای شبکه ی قطری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
74 چه وقت می توان به ضرایب رفتار سازه ها اعتماد کرد؟ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
75 رابطه بین پارامترهای حرکت زمین و محل آسیب در قاب بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
76 رفتار غیرخطی دیوار برشی فولادی سخت شده در قاب دارای تیر با مقطع کاهشیافته(RBS) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
77 زهاب اسیدی معدن، منابع تشکیل و روابط شیمیایی مرتبط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
78 طراحی لرزه ای بناهای ضروری با استفاده ازیک شیوه جدید طراحی کنترل رجابه جایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
79 قابلیت اعتماد شمع ها تحت اثر نیروی دینامیکی زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
80 کاربرد تجزیه AMMI جهت بررسی پایداری عملکرد هیبرید های ذرت دانه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
81 کاربرد درخت منطقی درتحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
82 کاربرد روش الکترو مغناطیس در بررسی آلودگی های محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
83 کاهش بار انفجار در زیر سطح زمین با استفاده از مخلوط خاک و لاستیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
84 کوشیا(Kochia scoparia گیاهی علوفه ای وروغنی جدید درکشاورزی شورزیست (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
85 مدل سازی تحلیلی و عددی ورود آب به معدن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
86 مروری بر به کارگیری سبکدانه در بتن خودترمیم با باکتری از دیدگاه سازه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
87 مروری بر پژوهش های انجام شده پیرامون سازه های تعمیر پذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
88 مروری بر روشهای مدلسازی پلهای طاقی بنایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
89 مطالعه اثر اندرکنش خاک - سازه به روش شالوده بدون جرم و مقایسه آن با روش معمول در ساختمان های بتنی واقع بر خاک های نرم با استفاده از تحلیل های دینامیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
90 مطالعه اثر ژنوتیپ و محیط بر صفات زراعی مؤثر بر عملکرد دانه در ارقام گندم نان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
91 مطالعه برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به خشکی در ژنوتیپ های مختلف چغندرقند (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
92 مطالعه پارامترهای ریشه برخی ژنوتیپهای نخود(cicer arientinum) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
93 مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف خاک بر نشست دینامیکی شالوده های سطحی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
94 مطالعه جابهجایی نسبی ماندگار قاب بتن مسلح تحت اثر زلزلههای متوالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
95 مطالعه روند غیرخطی شدن پاسخ لرزه ای اسکلت میان مرتبه دارای پانل های مهاربندی دهانه بزرگ متاثر از فرآیند جهت داری امواج زلزله (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه
96 مطالعه کاریوتایپی و سیتوژنتیکی گونه مینای خاکستری (Tanacetum canescens) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
97 مقاوم سازی ابنیه تاریخی به روش تسلیح مغزه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
98 مقاومت افزون در قابهای خمشی بتن مسلح کوتاه و متوسط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
99 مقایسه اثربخشی الگوی تدریس یاران در یادگیری و روش تدریس سخنرانی بر میزان نگرش دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی به درس مطالعات اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
100 مقایسه پاسخ های لرزه ای قابهای خمشی فولادی با و بدون هسته گهواره ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
101 مقایسه روش های مختلف مقاوم سازی ساختامان های بتن مسلح با استفاده از مهاربندهای فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
102 مقایسه شاخصهای آسیب برای قابهای خمشی بتن مسلح با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
103 مقایسه شیوه محاسبه نیروی زلزله در استاندارد 84-2800 ایران و IBC 2003 (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
104 نقش سرمایه فکری در مدیریت دانش و افزایش عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
105 نکات مدلسازی و تحلیل غیرخطی در بهسازی اسکلت بتن آرمه در نرمافزارPerform-3D به کمک SAP2000 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
106 واکنش لاینهای S2 چغندرقند به بیماری ریزومانیا در مزرعه با آلودگی طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار