دکتر علی خاکساری

دکتر علی خاکساری استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر علی خاکساری

Dr. Ali Khaksari

استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 0ظرفیت گردشگری ماجراجویانه درکویرهای ایران با استفاده از تکنیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 9، شماره: 27
2 AN OBSERVER BASED BLADE-PITCH CONTROLLER FOR WIND USING FINITE SLIDING MODE IN HIGH WIND SPEED (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های تبدیل انرژی الکترومکانیکی دوره: 1، شماره: 1
3 ارایه مدل ارزیابی فنی ـ اقتصادی احداث وبهره برداری ازآزادراه ها وبزرگراهها (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
4 ارزیابی تاثیرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهری بر نحوه زندگی مردم شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 7
5 ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی محیطی شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 3
6 امکان سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدارمحله محور نمونه موردی: خیابان ایران زمین، محله شهرک قدس، منطقه دو شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
7 برآورد قیمت سایه یی آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در بخش حمل و نقل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 3
8 بررسی و تحلیل وضعیت و جایگاه ایمنی و امنیت شهر تهران از منظر شاخص های جهانی (چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 2
9 برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران: ویژگی ها و نقش برنامه ریزان توسعه گردشگری در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 58
10 بهینه یابی مسیر حمل ونقل کالا بین مراکز استان ایران،با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
11 پایدارسازی حمل ونقل در جهت ارتقا کیفیت محیط شهری با تاکید بر بافتهای تاریخی مطالعه موردی: مقایسه مرکز تاریخی مشهد و فرایبورگ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
12 تحلیل پژوهشهای عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 3
13 تحلیلی بر تاثیرات متقابل الگوهای پیکره بندی فضا و هسته های شهری در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 2
14 تخمین مدل تاثیر توسعه حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور از سال 1389 - 1350 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 2
15 سفرهای آموزشی دانشجویان: الگوها و راهکارهای کنترل آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 22
16 شناسایی پتانسیل های گردشگری کوهرنگ و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه گردشگری منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 88
17 مدیریت فضاهای عمومی و ناپایداری های اجتماعی: مطالعه موردی پایانه های مسافربری شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 7، شماره: 23
18 نیازها و مشکلات سالمندان در فضای شهری مورد شناسی: (خیابان های بخش مرکزی شهر قم) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی حمل و نقل عمومی و خصوصی معلولین و جانبازان (مورد مطالعه شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین محله شهرک قدس منطقه 2 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 ارزیابی تاثیرات فرم شهری بر حمل و نقل شهری (مطالعه موردی: مقایسه اهواز با 5کلانشهر ایران) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
4 ارزیابی روش های تأمین مالی حمل ونقل شهری پایدار در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
5 ارزیابی شاخصهای طراحی محیطی با رویکرد CPTED پیشگیری از وقوع جرم در بافت تاریخی شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
6 امکان سنجی اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین محله شهرک قدس منطقه 2 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 امکان سنجی ایجاد شبکه خطوط ویژه دوچرخه در حمل و نقل شهری وبررسی اثرات آن مطالعه موردی شهرجدید پرند (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 امکان سنجی تبدیل خیابان به پیاده راه به منظور توسعه حمل و نقل انسان محور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP مطالعه موردی: شهر قزوین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 امکان سنجی خیابان های شهر تهران در تطابق با الگوهای اجرایی طرح خیابان کامل (نمونه موردی: خیابان ایران زمین) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
10 Diagnosing faulty gearbox using pre-processing (PCA and neural network analysis). (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات
11 HOV و تاثیر آن بر حجم ترافیک عبوری ؛نمونه مطالعاتی: پل صدر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
12 Prioritization the types of urban transportation, using a TOPSIS method, a case study in Tehran, Iran. (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
13 برآورد تابع تقاضای حمل و نقل کالاهای کشاورزی در سیستم حمل و نقل جاده ای به روش همجمعی و تحلیل پارامترهای موثر بر آنها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
14 برآورد تابع تقاضای خدمات حمل بار در سیستم حمل و نقل جاده ای ایران به روش همجمعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
15 بررسی اثر متقابل نظام کاربری زمین و سیستم حمل ونقل شهری با توجه به رویکرد قابلیت دسترسی؛ نمونه مطالعاتی: شهر قزوین (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
16 بررسی تاثیرسامانه اتوبوس های تندرو BRT بر زندگی ساکنان و کسبه حاشیه خیابان و کاربری های اطراف آن نمونه موردی خیابان ولیعصرتهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 بررسی ترجیحات و چالش های پیش روی برپایی یک طرح دوچرخه های اشتراکی دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد (فام بایک) از دیدگاه دانشجویان و متخصصین (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
18 بررسی جایگاه ایران در گردشگری جهان و مقایسه زیرساختهای گردشگری ایران و ترکیه براساس شاخص رقابت سفر و گردشگریTTCI (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 بررسی رابطه حمل و نقل زمینی با توسعه صنعتی: مطالعه موردی سه استان غربی کشور (ایلام، لرستان و همدان) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
20 بررسی رابطه حمل و نقل و کاربری زمین (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
21 بررسی رابطه ی احساس امنیت با عوامل محیطی در پایانه های مسافربری برون شهری (مطالعه ی موردی: پایانه غرب) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
22 بررسی رابطه ی بین ردپای اکولوژیک با شاخص های بهبود توسعه ی حمل و نقل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
23 بررسی عوامل مؤثر در بروز تصادفات در ایران با رویکردی سیستمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
24 بررسی مفاهیم ترافیکی در کتابهای درسی مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
25 بررسی و ارایه راهبردهای دست یابی به حمل و نقل پایدار در تهران با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
26 بررسی و ارزیابی مولفه های کیفیت پیاده راه ها(نمونه مورد مطالعه:خیابان های 15 خرداد، ناصرخسرو، باب همایون و صوراسرافیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
27 بررسی هزینههای سفرهای شهری دانشجویان بر اساس الگوی مکان گزینی محل تحصیل و محل اسکان نمونه موردی دانشگاه تربیت مدرس تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
28 برنامه ریزی برای خیابان کامل (نمونه موردی: بلوار کشاورز تهران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
29 برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم منطقه ارسباران (مطالعه موردی: شهرستان کلیبر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
30 پارامترهای مؤثر بر خستگی رانندگان و نقش آن در وقوع تصادفات منجر به فوت (مطالعه موردی: جاده های مواصلاتی استان قزوین در سال 1392) (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
31 پارامترهای موثر بر استفاده از حمل و نقل عمومی درون شهری توسط بانوان به روش تحلیل سلسه مراتبی Ahp (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
32 تاثیر سیاست افزایش قیمت بنزین بر وضعیت آلودگی هوای شهر تهران بر مبنای شاخص (AQI) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
33 تحلیل رابطه بین افزایش طول خطوط مترو و کیفیت آلودگی هوای شهر تهران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
34 تفکیک گونههای پیاده راه های موجود درتهران و بررسی عوامل موثربهبود عملکرد آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
35 تقویت حس مکان با توجه به طراحی داخلی در ایستگاه های مترو نمونه های موردی: ایستگاه مترو میرداماد و ایستگاه مترو هفت تیر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
36 توسعه پیاده راه ها در تهران به عنوان فضاهای انسان محور با استفاده از تکنیک SWOT (نمونه موردی: چهارراه ولی عصر (عج) سه راه جمهوری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
37 توسعه حمل و نقل همگانی محور (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
38 چشم انداز توسعه سیستمهای هوشمند حمل و نقل در ژاپن و ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
39 حمل و نقل پایدار و سیاستهایی برای رسیدن به آن با معرفی استراتژی ASI (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
40 رتبه بندی روش های فاینانس پروژه های حمل و نقلی شهرداری تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
41 سطح خدمات چند وجهی رویکردی نوین در ارزیابی خیابان های کامل در راستای افزایش حضور پذیری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
42 ضرورت، مبانی ومفهوم شناسی شهرهوشمند smart city (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
43 طراحی مدلی برای آینده پژوهی توسعه پایدار حمل و نقل درایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
44 عوامل موثر بر افزایش استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل پاک در ارومیه (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
45 فرهنگ سازی و ترویج اکوتوریسم،گامی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار
46 مشارکت شهروندان در برنامه ریزی شهری بر مبنای سطوح مختلف مشارکت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
47 نقش اقتصاد گردشگری شهری بر توسعه شهرنور از دیدگاه زنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری