عباس علی آبادی

 عباس علی آبادی Chairman and CEO,Mapna group

عباس علی آبادی

Abbas ALi Abadi

Chairman and CEO,Mapna group

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج تایمینگ متغیر بهینه برای موتور چهارسیلندرXU7 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
2 آنالیز اگزرژی سیستم تراکم بخار تقطیر چندمرحله ای (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
3 ارائه روشی نو جهت مدل سازی موتور استرلینگ به کمک شبکه های عصبی فازی تطبیق پذیر (ANFIS) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
4 ارائه مدل شبکه عصبی جهت تخمین عملکرد بازیاب حرارتی موتور استرلینگ بر اساس نتایج تجربی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
5 ارائه مدل فازی عصبی تطبیق پذیر جهت مدل سازی و بررسی رفتار توان خروجی موتور استرلینگ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
6 ارائه مدل فازی عصبی تطبیق پذیر جهت مدلسازی موتور استرلینگ و بررسی رفتار پارامترهای داخلی و توان خروجی موتور (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 استحصال پارامترهای ابعادی بهینه پره ی ثابت یک پیش فیلتر سیکلونی اینرشیال لکوموتیو برای کاهش افت فشار و افزایش بازده (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
8 اقلیم و گستره جغرافیایی قنات (مطالعه موردی شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
9 بازیابی حرارت اتلافی اگزوز موتور احتراق داخلی بوسیله بویلر بازیاب حرارت HRSG (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
10 بررسی اثرات تخریبی سیل بر قنات مطالعه موردی قنوات شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) همایش ملی قنات
11 بررسی تاثیر غنی سازی بذر با پتاسیم بر مقاومت بذور زیره سبزه در برابر تیمارهای مختلف شوری در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
12 بررسی رفتار ترمودینامیکی سیال عامل در سیکل استرلینگ با استفاده از سیستم های هوشمند براساس داده های تجربی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 بررسی رفتار ترمودینامیکی سیکل استرلینگ و تخمین عملکرد بازیاب حرارتی با استفاده از سیستم های هوشمند بر اساس داده های تجربی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
14 بررسی روند استقرار بوته های بذر کاری شده گیاه اروشیا، در منطقه سبزوار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
15 بررسی گسترده جغرافیایی قنات متاثر از اقلیم در شهرستان سبزوار به کمک GIS (دریافت مقاله) همایش ملی قنات
16 بررسی هیدرودینامیک رفتار جریان گاز خروجی ا گزوز موتور احتراق داخلی درطول دریچه ورودی بویلر بازیاب حرارتی HRSG (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
17 بهینه سازی سیستم تراکم بخار تقطیر چندمرحله ای (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
18 تنظیم فرکانس شبکه برق: توربین گاز یا باتری (بخش اول: مقایسه فنی استفاده از توربین گاز و یا سیستم ذخیره ساز انرژی به کمک باتری) (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
19 تنظیم فرکانس شبکه برق: توربین گاز یا باتری (بخش دوم: بررسی فنی استفاده از سیستم هیبرید توربین گاز-باتری) (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
20 جمع آوری تجربیات خبرگان بندسارها ( بنداران ) شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
21 دانش بومی شیوه های سازگاری انسان در محیط های طوفان خیز (مطالعه موردی:شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
22 طراحی سیستم کنترلی موتور استرلینگ به منظور تنظیم فرکانس و افزایش سرعت عکس العمل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 فن آوری بومی ساخت و به کارگیری گلو در قنات (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
24 کاربرد RSوGIS در شناسایی و تحلیل نقاط برداشت و ترسیب فرسایش بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
25 کنترل غیرمتمرکز بهینه PID مبتنی بر مقادیر ویژه ماتریس مشخصه و تابع لیاپونف برای کنترل فرکانس بار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
26 مدل سازی آبشار مخازن نیروگاه های سه سد کارون 3، کارون 1 و مسجد سلیمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
27 مدل سازی رفتار پارامترهای داخلی موتور استرلینگ با استفاده از شبکه های عصبی و نتایج مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
28 مدلسازی دینامیکی و شناسایی بخش هیدرولیک نیروگاه برق آبی دز (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
29 مدلسازی دینامیکی و شناسایی نیروگاه برق آبی کارون 3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
30 مدیریت رسوب در رودخانه ها با روش تثبیت بیولوژیکی بستر و کنارِ رود خانه ( مطالعه مورد شهرستان سبزوار ) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
31 معرفی الگوریتم جهت محاسبه نرخ چرخش اوپراتور بویلر بازیاب حرارتHRSG (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی