علی حقیقی اصل

 علی حقیقی اصل استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان

علی حقیقی اصل

Ali Haghighi Asl

استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Photocatalytic treatment of spent caustic wastewater in petrochemical industries (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 2، شماره: 3
2 Synthesis of new biodegradable nanocarriers for SN38 delivery and synergistic phototherapy (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 5، شماره: 4
3 بررسی پارامترهای موثر در استخراج ترانس-آنتول از دانه های انیسون (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی تصفیه فتوکاتالیستی پساب اسپنت کاستیک صنایع پتروشیمی با استفاده از روشهای طراحی آزمایش و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 9، شماره: 1
5 مدل سازی فرآیند استخراج با آب دمای زیر بحرانی از گیاهان دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of artificial neural network (ANN) approach in the modeling of Hg (II) adsorption from aqueous solution by two walnut shell activated carbons (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
2 آلکیلاسیون بنزن موجود در بنزن صنعتی در حضور زئولیت β به عنوان کاتالیزور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 ارائه مدلی جدید برای تعیین توزیع تخلخل در بستر پ رشده استوان های با ذرات کروی ه ماندازه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 استفاده از نانورس در ساخت غشای پلیمری آمیخته برای حذف دی اکسید کربن از گاز طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
5 Cobalt hexacyanoferrate / Poly 1-naphthol nano-composite for cadmium removal (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران
6 Cyclodextrin, platforms for drug delivery, gene delivery and removal toxic organic and inorganic pollutants (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
7 Effective removal of Pb(II) form aqueous media by cobalt hexacyanoferrate/ poly 1-naphthol nanocomposite (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران
8 Investigated models for prediction of extraction of essential oils by subcritical water (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
9 Investigation of various isotherm equations for mercury removal from aqueous solutions by walnut shell activated carbons (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
10 New Iranian Method for Selective Separation of SO2 Gas from Refinery Stacks (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
11 Preparation of thin film composite membrane with emphasis on structure improvement of substrate via water as a strong non-solvent additive (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
12 Proposed methods for ultrafine particles formation using subcritical water extraction (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
13 Removal Of Cadmium From Aqueous Solutions Using Β-Cyclodextrin Graphene Oxide Adsorbent (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
14 Study of Flooding in a Hanson mixer-settler extraction column (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
15 بازیابی کربن فعال اشباع ازاتیل استات با دی اکسید کربن فوق بحرانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 بررسی آزمایشگاهی حلالیت کورکومین در آب زیر دمای بحرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
17 بررسی اثر Ph بر اکسایش یون فرو و رسوب یون فریک در فروشویی زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
18 بررسی اثر دما بر اکسایش یون فرو و رسوب یون فریک در فروشویی زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
19 بررسی استفاده از انرژی هیدروژن در صنعت نفت (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت، گاز پالایش و پتروشیمی)
20 بررسی تاثیر دما و ph بربازیابی میکروبی اورانیوم از باطله های فرآیند فروشویی شیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
21 بررسی تأثیر دانسیته پالپ و غلظت آهن بر استخراج زیستی اورانیوم ازباطله های فرآیند فروشویی شیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
22 بررسی تجربی توزیع اندازه قطرات در یک ستون استخراج ضربهای دیسک و دونات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 بررسی تصفیه پساب اسپنت کاستیک واحدهای الفین صنایع نفتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
24 بررسی تصفیه پساب صنایع پتروشیمی حاوی ماده فنول با استفاده از سیستم UV/H₂O₂ (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
25 بررسی تصفیه پساب صنایع نفتی توسط روش فتوکاتالیستی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
26 بررسی سرعت لغزشی در ستون استخراج میکسر- ستلر هنسون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 بررسی سینتیک اکسایش منواکسید کربن روی نانوکاتالیست LaMnO3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
28 بررسی سینتیک اکسایش مونوکسیدکربن روی نانو پروسکیت La0.7Sr0.3Mn0.5Co0.5O3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
29 بررسی شیوه های استخراج اسانس های طبیعی از گیاهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی
30 بررسی شیوه های میکرواستخراج جامد و مایع برای آنالیز مواد دارویی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
31 بررسی عوامل موثر بر جذب سطحی متیل دی اتانول آمین (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی)
32 بررسی عوامل موثر بر طغیان در ستونهای آکنده ضربه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
33 بررسی گرفتگی غشاء در فرآیندهای MF (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
34 بررسی میزان اثرگذاری پارامترهای مختلف ساخت بر عملکرد غشاهای ترکیبی فیلم نازک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
35 بهینه سازی تصفیه پساب صنایع پتروشیمی با استفاده از سیستم غشائی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
36 بهینه سازی فرآیند تصفیه پساب دورریز کاستیک در صنایع پتروشیمی توسطروش فتوکاتالیستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
37 پیش بینی تشکیل رسوب در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 تاثیرهوادهی براکسیداسیون یون فرو درفرایند فروشویی زیستی اورانیوم درراکتور مخزنی همزن دار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
39 تعیین مقادیر PINA در برش هیدروکربنی سبک به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
40 تعیین میزان آسفالتن موجود در یک نمونه نفتی و تاثیر میزان حلال بر مقدار رسوب آسفالتن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
41 جداسازی تولوئن از هپتان به کمک اتیلن گلایکول و حلال ترکیبی اتیلن گلایکول –N + فرمیل مورفولین دردمای 303/15 کلوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
42 داده های تعادلی سیستم سه تایی[NFM + بنزن+ سیکلوهگزان] و سیستم شبه سه تایی[(NFM + 2-propanol) + بنزن+سیکلوهگزان] در دمای 298/15 درجه کلوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
43 داده های تعادلی مایع - مایع برای سیستم چهارتایی به کمک حلال ترکیبی دردمای 303/15کلوین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 راهکارهای نوین در استخراج ترکیبات طبیعی از گیاهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
45 روشهای تحقیق تجربی و محاسباتی در مهندسی شیمی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
46 سرعت مشخصه در ستون استخراج میکسر- ستلر هنسون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 شبیه سازی بخش جداسازی فرایند تبدیل متانول به پروپیلن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
48 کارگاه نر مافزار در مهندس یشیمی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
49 مدل سازی آماری فرآیند ازدیاد برداشت شیمیایی نفت با استفاده از روش Response surface methodology (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
50 مدل سازی فرایند تبدیل متانول به پروپیلن (MTP) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
51 مدلسازی CFD توزیع ابعاد حباب های گاز در ستون های حبابی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 مدلسازی CFD و افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
53 مدلسازی سینتیکی راکتورهای کاتالیستی فرآیند کلاوس واحد بازیافت گوگرد (مطالعه موردی پالایشگاه گاز ایلام) (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
54 مدلسازی نرم کردن آبهای سخت توسط غشا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس آب،پساب و پسماند
55 مطالعه ای بر فناوری غشاهای پلیمری و الیاف توخالی گاز مایع به منظورجداسازی گازهای اسیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
56 نسبت بهینه فیلتراسیون جریان برگشتی در فرآیند شیرین سازی گاز برای ممانعت از پدیده کف کنندگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران