دکتر همیرا آگاه

دکتر همیرا آگاه استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

دکتر همیرا آگاه

Dr. homeyra agah

استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تغییرات ریخت شناختی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) در محدوده سواحل استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 3
2 بررسی عملکرد پوشش نانو الیاف نقره در کاهش بیوفولینگ قفس های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان سد ایوشان خرم آباد (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 11، شماره: 2
3 بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات، منطقه چابهار حدفاصل پزم تا رمین/ (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 7، شماره: 2
4 تاثیر عوامل محیطی بر میزان موجودات نشست کننده زیستی در قفس های پرورش ماهیان در منطقه ایوشان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
5 تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علمی- پژوهشی اقیانوس شناسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 5، شماره: 2
6 تحلیل استنادی و ترسیم نقشهی تاریخنگاشتی تولیدات علوم دریایی ایران در دو حوزهی آبی عمان و خلیج فارس (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 2، شماره: 1
7 جذب زیستی یون های نیکل از محلول آبی به وسیله ریزجلبک Scenedesmus obliquus (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 1
8 مطالعه علم سنجی بروندادهای علمی پژوهشگران علوم دریایی ایران در سه حوضه آبی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان در پایگاه وب آوساینس طی سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۳ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 10، شماره: 37
9 مطالعه علم سنجی تولیدات علمی حوزه موضوعی دریای خزر (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 9، شماره: 1
10 نظام حقوقی رودخانه های بین المللی از منظرحقوق آب و حقوق محیط زیست (مطالعه موردی: رودخانه ارس) (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین حقوق و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مخاطرات محیط زیستی لکه های نفتی بر روی حیات دریایی وانسانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
2 استراتژی اکوتوریسم پایدار در کاهش مخاطرات دریایی ناشی از تماشای وال ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
3 استفاده از جاذب های طبیعی دریایی برای تصفیه آلودگی های محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
4 بررسی آلودگی جیوه در رسوبات منطقه چابهار (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
5 بررسی مخاطرات محیط زیستی گونه های دریایی سمی ، گزنده و مهاجم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 بررسی میزان هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقوی PAHs در رسوبات فصل پس مانسون چابهار- عمان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
7 بررسی میزان هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات بستر ناحیه شمال خلیج فارس و تعیین ضریب همبستگی بین آنها (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
8 تاثیرات منفی اکوتوریسم دریایی بر تنوع زیستی آبزیانزیستی آبزیان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
9 توزیع هیدروکربن های آروماتیک حلقوی درآبهای ساحلی فصل پس مانسون منطقه چابهار (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
10 شکوفایی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محیط زیستی ناشی ازآن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 نگاهی ویژه به معضلات محیط زیستی ومشکلات نانو ذرات (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست