هاجر مریخ پور

 هاجر مریخ پور

هاجر مریخ پور

Hajar Merikhpour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر زمان انکوباسیون و پیله کرم ابریشم بر تحرک فلزات روی و کادمیوم در خاک شنی آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
2 ارزیابی تاثیر پیاب شهرک صنعتی ویان همدان بر روی تغییر بعضی خصوصیات خاک های منطقه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
3 ارزیابی تأثیر پساب شهرک صنعتی ویان همدان بر روی برخی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاکهای منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
4 ارزیابی خطر سرب و کادمیوم ناشی از آلودگی آب در ماهی در منطقه چابهار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
5 بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر سنگین در خاک و گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
6 بررسی رفتار فلزات سنگین در اختلاط آب شیرین و آب دریا و ارزیابی ریسک سلامت ناشی از آلودگی آن (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
7 بررسی نقش انرژی باد در پالایش آلاینده های شهر همدان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
8 تاثیر پساب نیروگاه حرارتی بر آبشویی پتاسیم و منیزیم از خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
9 تحرک پذیری فلزات سنگین در خاکهای آلوده با تاکید بر روش عصاره گیری مرحله ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
10 حذف سختی از محلول آبی توسط نانوجاذب SnO2 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 مطالعه اثر عناصر سنگین موجود در خاک بر گیاه رازیانه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
12 مطالعه اثر کاربرد کمپوست بر غلظت عناصر سنگین درخاک و گیاه اسفناج (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
13 مطالعه تغییر پذیری مکانی کلسیم درخاک های سطحی با استفاده از تکنیک زمین آمار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
14 مقابله با بیابان زایی و دست یابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
15 نماس دریچه اى بسوى پیشگیرى از آسیب های اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی