بهاره سهرابی سراج

 بهاره سهرابی سراج

بهاره سهرابی سراج

Bahareh Sohrabiseraj

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تنوع فلورستیک و خاکشناسی جنگل های هیرکانی ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
2 بررسی تنوع گونه های مختلف اکالیپتوس در کشور و اثرمثبت آن بر روی محیط زیست و جلوگیری از تخریب جنگل (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
3 بهره گیری ازتعدیل گیاهی به عنوان تکنیکی موثر برای حذف فلزات سنگین از خاک، گذرگاهی به سوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
4 تاثیرات اقلیم برنحوه پراکنش گونه های موریانه در ایران خسارت آنها و ارائه راهکارهای کنترلی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
5 کمک به تطابق جنگلها باتاثیرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
6 مقایسه دو الگوریتم حداکثر احتمال و فاصله ماهالانوبیس در طبقه بندی داده ی ماهواره Worldview2 جهت پهنه بندی گونه ی Loranthus europaeus (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه