رسول حجی

 رسول حجی استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

رسول حجی

Rasoul Haji

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Inventory Cost Evaluation Under VMI Program with Lot Splitting (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 21، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندازه دسته تولید در یک سیستم تولیدی مونتاژ مطابق سفارش با هزینه آماده سازی صفر و محدودیت ظرفیت تولید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
2 Joint optimal policy ordering/setup in supply chain management with transportation cost (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 برنامه ریزی تولید با تقاضای احتمالی ومحدودیت ظرفیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
4 بهبود سیستم ارزیابی شرکتهای خدمات مهندسی متولی بازرسی قطعات خودرو در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
5 پیاده سازی رویکرد مالی برای ارزیابی و انتخاب نهایی تامین کنندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
6 تخمین مدت زمان فعالیت های پروژه با استفاده از نظریه فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
7 تعیین مقادیر تولید در یک مسئله تک ماشینی چند محصولی با دوباره کاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
8 تعیین مقدار بهینه تولید برای مدل تولید تک محصولی با تعمیر اقلام خراب و آماده سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
9 تعیین مقدار بهینه تولید برای مدل تولید تک محصولی با تعمیر اقلام خراب و آماده سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
10 سیاست مرور دایم در زنجیره عرضه با پارامترهای فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 طراحی مدل جانمایی - موجودی درزنجیره های تامین با امکان فروش آنلاین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
12 محاسبه هزینه مدیریت مرکزی موجودیهای زنجیره تامین تولیدی به کمک شبیه سازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 محاسبه هزینۀ یک سیستم موجودی در زنجیره عرضه دو سطحی با فروش از دست رفته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
14 مقدار اقتصادی تولید با یک دستگاه و در نظر گرفتن هزینه صف اقلام معیوب برای تعمیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
15 مقدار اقتصادی سفارش برایدوره ای با تقا ضا ومقدار موجودی اولیه تصادفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
16 موجودی اطمینان بهینه در سیستم موجودی چند محصولی با محدودیت سرمایه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع