دکتر رسول نورالسناء

دکتر رسول نورالسناء دانشگاه علم و صنعت

دکتر رسول نورالسناء

Dr. Rasool Nooralsana

دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 DEVELOPING WAVELET-BASED METHODS FOR MONITORING IMAGES (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 21
2 پایش پروفایلهای غیرخطی با استفاده ازموجک ها (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 4
3 تحلیل عوامل تاثیرگذار بر برون سپاری فعالیت های سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 43
4 توسعه رویکردی برای طراحی محصول استوار و قابل اطمینان در حضور عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 1
5 طراحی بهینهی آزمونهای زوال تسریع شدهی مخرب با حضور ریسکهای رقابتی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 21
6 مدل استخراج الزامات طراحی سیستم های پیچیده، مبتنی بر ترکیب بهینه ای از فناوری ها (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کاربردی مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
7 مدل سازی استراتژی های توانمندسازی افراد در نظام بیمه درمان مبتنی بر روش نگاشت شناختی زی نامبر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 11، شماره: 37
8 نمودار کنترل X با فواصل نمونه گیری متغیر با درنظر گرفتن تابع زیان کیفیت تاگوچی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه ابزاری برای اندازه گیری تصویر سازمان در خدمات درمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
2 ارائه رویکردی تلفیقی از ابزارهای داده کاوی و متدولوژی شش سیگما (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه رویکردی جدید جهت پایش پروفایلهای غیر خطی در فاز دو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
4 ارائه مدلی جهت ارزیابی و تحلیل عملکرد پیمانکاران با استفاده از تحلیل پوششی داده تصادفی (SDEA) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
5 ارائه یک مدل ترکیبی برای پیش بینی الگوهای کلاهبرداری از طریق کارت های اعتباری با استفاده از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
6 ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی ازمنظرمشتری (دریافت مقاله) نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
7 ارایه یک رویکرد ترکیبی برای انتخاب پروژه های شش سیگما با استفاده از روش های MADM با در نظر گرفتن عدم قطعیت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارزیابی رضایت بیماران با استفاده از شاخص های تصویر سازمان در بیمارستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
9 ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مبتنی بر SOA بر اساس DEA (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
10 ارزیابی عملکرد نمودارهای کنترل در پایش پروفایلهای غیرخطی در فاز اول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
11 ارزیابی و رتبهب ندی آزمایشگاه های همکار موسسه استاندارد بر مبنای انطباق های سیستمی و فنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 استانداردهای مسئولیت اجتماعی، نسل سوم استانداردهای مدیریت ISO (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 استفاده از الگوریتم ژنتیک در طراحی اقتصادی_آماری نمودار کنترل میانگین با فاصله نمونه گیری متغیر (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
14 استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش سطح پاسخ درطراحی اقتصادی ـ آماری نمودار کنترل VSI X برای فرایندهایی با داده های غیرنرمال و انحرافات چندگانه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 استفاده از نمودارهای کنترل هندسی و نمایی در رویکرد شش سیگما (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 اولویت بندی خواسته های مشتریان در روش (QFD) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
17 اهمیت آموزش در مدیریت نیروی انسانی و ارزیابی شرکتهای برقمنطقهای صنعت برق ایران بر اساس تکنیک PCA (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
18 Identifying the Time of a Change in High yield Processes (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
19 Important Issues in Multiple Response Optimization (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
20 برآورد جهت تغییرات الگوی شاخص بورس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روشهای منتخب هوشمصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
21 بررسی اثر خودهمبستگی برپایش پروفایل های خطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 بررسی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و مدیریت دانش در سازمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
23 بررسی عوامل موثر در آغاز سیستم مدیریت عملکرد در حوزه منابع انسانی صنعت گاز ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
24 بکارگیری نمودار Cuscore در پایش پروفایلهای خطی خودهمبسته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 به کارگیری سیستمهای دینامیکی در کارت امتیازی متوازن برای طراحی نقشه استراتژی پویای صنایع کوچک و متوسط ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
26 بهبود کارکرد مدیریت دانش در زنجیره تامین خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از AHP-TOPSIS فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
27 بهبود کیفیت کمپوست با استفاده از رویکرد طراحی آزمایش ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 بهینهسازی طراحی استوار بر مبنای قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
29 پایش آماری پیشامدهای کمیاب در حوزه بهداشت و درمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 پایش عملکرد پروژه با استفاده از نمودارهای کنترلی چند متغیره (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 پیاده سازی موفق سامانه های جامع و یکپارچه نگهداری و تعمیر منطبق بر سامانه های فرماندهی و کنترل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
32 پیشبینی روند الگوهای قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک و دو روش منتخب هوش مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
33 تاثیر بررسی و پذیرش پیشنهادات کارکنان بر مدیریت دانش در سازمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
34 تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در مرکز خدمات مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
35 تأثیر ویژگی های شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان مرکز خدمات مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
36 تجاری سازی سامانه های فرماندهی و کنترل C4I: مطالعه موردی: پیاده سازی دولت سیار (همراه) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
37 تحلیل تاثیرات مدیریت دانش بر تعالی سازمانی با بکارگیری سیستمهای دینامیکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
38 تحلیل تاثیرات مدیریت دانش بر تعالی سازمانی با رویکرد پویایی شناسی سیستم مطالعه موردی شرکت فرآورده های نسوز پارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
39 تعیین سطح موجودی بهینه در یک زنجیره عرضه سه سطحی با تقاضای پواسن و زمان تدارک قطعی و کمبود در خرده فروش و انبار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
40 تلفیق تکنیک طراحی آزمایشها با شبیه سازی به منظور بهینه نمودن پروسه سیستم مطالعه موردی: سیستم تعویض پلاک خودروها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
41 توسعه روش سری زمانی فازی و ارائه یک مورد کاوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آمار ایران
42 توسعه روشی برای کشف نقطه تغییر در پایش پروفایل های چندجمله ای در فاز ۱ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
43 توسعه شاخصه ای رویکرد شش سیگما در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
44 توسعه کنترل فرایند آماری با استفاده از رویکرد بیز تجربی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آمار ایران
45 توسعه نمودار کنترل جدید برای پایش زمان شکست محصولات با توزیع نرمال لوک نرمال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
46 چالشهای استفاده از نمودارهای کنترل انطباق پذیر در عمل: مزایا و معایب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
47 رویکردهای موجوددرمحاسبه شاخص قابلیت فرایند درپایش پروفایلها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
48 شبیه سازی گسسته پیشامد فرایند ذوب با محدودیت های پیچیده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
49 شناسائی عوامل کلیدی موفقیت فن‌آوری RFID در مدیریت زنجیره تأمین SCM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
50 شناسایی عوامل کلیدی در اجرای پروژه های شش سیگما در مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
51 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار سیستم مدیریت عملکرد (شرکت ملی گاز ایران به عنوان مورد) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
52 طراحی آزمایشها در محیط فازی با استفاده از تصمیم گیری چندهدفه فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 طراحی مدل اندازه گیری رضایت مشتری از خدمات نمایندگی های مجاز صنعت خودرو (کاربرد موردی نمایندگی های مجاز شرکت سایپا شیراز) (دریافت مقاله) کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
54 طراحی نمودار کنترل هندسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
55 طراحی و تحلیل آزمایش ها در محیط فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 طراحی یک چارچوب یکپارچه برای ارزیابی ریسک پروژه های نرم افزاری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
57 طرح ریزی مدل سنجش کیفیت خدمات درمانی با رویکرد مشتری گرایی و ارائه یک الگو برای شناسایی و اولویت بندی فرصت های بهبود (مطالعه موردی: درمانگاه مجتمع مس سرچشمه) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
58 کاربرد روش شناختی شش سیگما جهت کاهش زمان انجام تعمیرات هیدرولیک کامیونهای 120 تنی معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
59 کاربرد شش سیگما در بخش خدمات دولتی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب
60 کاربرد طراحی آزمایش ها در مهندسی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
61 متدولوژی شش سیگمای ناب راهبرد ایجاد مزیت رقابتی در هزاره سوم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
62 محاسبه توزیع زمان انتظار مشتریان دریک سیستم صف منحط شونده و ارایه دهنده خدمات وارانتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
63 مدل استخراج الزامات طراحی سیستمهای پیچیده، مبتنی بر ترکیب بهینهای ازفناوریها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
64 مدل اندازه گیری و تحلیل سطح رضایت مراجعان به دفاتر خدماتی پلیس+ 10 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
65 مرور و مقایسه نمودارهای کنترل هندسی در فرآیندهای با کیفیت بالا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
66 مروری بر ایرادات نمودار کنترل مشاهدات انفرادی و دامنه متحرک ( X-MR ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
67 مروری بر ایرادات نمودار کنترل مشاهدات انفرادی و دامنه متحرک ( X-MR) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
68 مشتری گرائی طلیعه بهبود کیفیت و قابلیت رقابت در صنایع موتورسازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
69 معرفی یک روش برای سناریو پردازی در یک کسب و کار کوچک و متوسط (نقشه استراتژی پویای پیتزا آرد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
70 مقایسه تبلیغات محیطی مرسوم و توصیه های کلامی در افزایش، جذب و حفظ مشتریان مطالعه موردی: پیتزا آرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
71 مقایسه کارکرد نمودارهای VSI, VSS و VSSI (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
72 مورد کاوی در زمینه اندازه گیری رضایت مشتری برای شناسایی فرصت های بهبود در خدمات آموزش عالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
73 هزینه های کیفیت و تاثیر آن بر شناسایی حوزه های بهبود با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
74 یک رویکرد ترکیبی فرا ابتکاری برای بهینه سازی مسائل چند پاسخی در چارچوب تابع مطلوبیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
75 یک رویکرد ترکیبی فرا ابتکاری برای بهینه سازی مسائل چند پاسخی در طراحی آزمایش‌ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران