محمد غفوری

 محمد غفوری استاد-دانشگاه فردوسی مشهد

محمد غفوری

Mohammad Ghafoori

استاد-دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی خصوصیات حوزه رسوبی دشت کرمان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 10، شماره: 3
2 اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری(مطالعه موردی استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
3 ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و ویژگی های ژئوتکنیکی افیولیت ها (مطالعه موردی: افیولیت های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 4
4 ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری بر پوشش گیاهی و میزان فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز کاخک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 7
5 ارزیابی تاثیر گسل و سنگ شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب در وقوع زمین لغزش ( مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 12
6 ارزیابی تأثیر پارامترهای عملکردی بر سایش ابزارآلات حفاری مکانیزه با استفاده از نمونه های سیلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 3
7 ارزیابی حساسیت مدل های مختلف تبخیر- تعرق مرجع (ETo) به سیگنال های تغییر اقلیم در اقلیم سرد نیمه خشک همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
8 ارزیابی حساسیت مدل های مختلف تبخیر- تعرق مرجع (ETo) به سیگنال های تغییر اقلیم در اقلیم سرد نیمه خشک همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
9 ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 3
10 ارزیابی درز و شکاف‌‌‌‌های حاصل از ‌فرونشست زمین در دشت کاشمر-بردسکن در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 35
11 ارزیابی شاخص شکنندگی S۲۰ ، خصوصیات مهندسی و پتروگرافی برخی سنگ های آذرین معدن سنگ آهن سنگان خواف (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 30
12 ارزیابی مولفه های جریان با استفاده از مدل SWAT در حوضه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 45
13 افکار و رفتار سیاسی امام حسین(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 4، شماره: 13
14 Investigating the Development of Kerman’s Soil Structure and its Effect on the Collapsibility index (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 52، شماره: 1
15 Investigating the Effect of Sedimentary Basin on Consolidation of Kerman Fine-Grained Soils (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 52، شماره: 2
16 Spatial variability analysis of subsurface soil in Mashhad city, NE Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 50، شماره: 2
17 The role of geological factors on the destruction of Bam city due to the recent earthquake (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 3، شماره: 4
18 بررسی مصالح سازه های هیدرولیکی با استفاده از تلفیق اطلاعات زمین شناسی ناحیه ای و ژئوتکنیک؛ مطالعه موردی: منطقه انرژی پارس جنوبی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به عمل آوری خاک در تونل سازی با EPB-TBM (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
20 بررسی اثرات بالا امدگی و پیش بینی نوسانات سطح آب زیر زمینی ناشی از توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر کرمان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 2
21 بررسی اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه مصالح رودخانه ای (شن و ماسه) در محورهای اصلی برداشت شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 7، شماره: 1
22 بررسی اثرهای محیط زیستی سازند گچساران در دشت میداوود، شرق خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 1
23 بررسی ارتباط بین ویژگیهای بافتی و کانی شناسی سنگهای آذرین متبلور با کمینه سازی بافتی به کمک آنالیز تصویری (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 3
24 بررسی انحلال پذیری سنگ های گچی سازند گچساران و اثرات زیست محیطی آن در شرق استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 3
25 بررسی پدیده نشست زمین و تاثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 1
26 بررسی تاثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 2، شماره: 2
27 بررسی تاثیر نوع لیتولوژی بر میزان فرسایش و رسوبدهی خاک در حوزه آبخیز سد سنگرد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
28 بررسی تأثیر محیط رسوبی بر خواص مهندسی خاک های شهر کرمان با توجه به رفتار مقاومتی آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 1
29 بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه ارتکند ناشی از پساب مزارع پرورش ماهی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 4
30 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی سازند قرمز بالایی در محل ساخت گاه سد صفا (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 7، شماره: 2
31 بررسی خصوصیات مهندسی خاک های شهر کرمان و عوامل موثر بر میزان رمبندگی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 13، شماره: 1
32 بررسی علل تشکیل شکاف ها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 1، شماره: 1
33 بررسی عمق بهینه استقرار تونل در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 6، شماره: 1
34 بررسی عوامل سنگ شناسی مؤثر در میزان سایندگی کانی ها به کمک دستگاه LCPC (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 2
35 بررسی فاکتور های موثر در اجرای سد های زیرزمینی مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 1
36 بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 3
37 بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دوره: 3، شماره: 4
38 بررسی مکانیسم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 1
39 بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 3
40 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی: حوضه کشوری (نوژیان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 2
41 تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشین EPB (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 3، شماره: 2
42 تخمین جهت و مقدار تنش های برجا به روش تحلیل بریکات در یکی از چاه های نفت جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 4
43 تهیه نقشه های پهنه بندی پرده آببند با استفاده از پارامتر های ژئوتکنیکی و مدل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 7، شماره: 26
44 رفتارنگاری سد دوستی تا انتهای ساخت به کمک داده های ابزار دقیق و تحلیل های عددی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 98
45 ساختار اولیانامه های فارسی، نگاهی به مقامات ژنده پیل سدید الدین غزنوی (همراه با ملاحظاتی پیرامون اسرارالتوحید ابن منور) (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 27، شماره: 158
46 کاربرد آنالیز احتمال در تعیین عمق بهینه تونل قطار شهری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 1
47 متدولوژی پایش سد های زیر زمینی (مطالعه موردی پایش سد زیرزمینی راور کرمان) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 2
48 مخاطرات حفر تونل در زمین های حاوی گاز H۲S ) مطالعه موردی تونل انتقال آب اسپر ( (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
49 مسائل ژئوتکنیکی خاک های مساله دار جهت احداث کانال های آبیاری بر روی آن ها (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 4
50 مکانیابی مسیر راه بندبن -لایی در جنوب نکا با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 artificial intelligence for modeling of civil engineering nonlinear systems:compressive strength and slump flow of HPC (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 آنالیز ساختاری وعددی، تعیین میزان پایداری و پتانسیل وقوع ریزش در سقف و دیواره های تونل انحراف سد چهچهه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
3 اثرات زمین لرزه 5 دیماه 1382 بم بر روی قناتهای منطقه (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 اثرات زیست محیطی افت سطح آب زیرزمینی دشت مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
5 ارایه روابط تجربی بین مقاومت تراکمی تک محوری و پارامترهای دینامیکی سنگ آهک سازند آقچاگیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
6 ارتباط بین ویژگی های بافتی و مقاومتی در سنگهای آذرین متبلور (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
7 ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های آهک مارنی سازند آبدراز (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 ارتباط بین ویژگی های هندسی بافتی کانی ها با مقاومت فشاری و کششی سنگهای آذرین متبلور (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
9 ارزیابی آلودگی رواناب شهری در مناطق ورودی، داخلی و خروجی به فلزات سنگین: مطالعه موردی شهر نیشابور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
10 ارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس عسلویه (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
11 ارزیابی اثرات منفی وجود نخاله های ساختمانی بر روند احداث پروژه های عمرانی از دیدگاه ژئوتکنیک زیست محیطی مطالعه موردی : دریاچه های مصنوعی پارک ملی چهل بازه مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
12 ارزیابی احتمال وقوع پدیده روانگرائی در شهر آستانه گیلان در اثرزلزله و براساس آزمایش نفوذ استانداردSPT (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
13 ارزیابی ارتباط بین خصوصیات فیزیکی ومکانیکی و دوام داری سنگ های مارنی سازند آبدراز وآب تلخ درناحیه کپه داغ، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
14 ارزیابی ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های مصرفی در موج شکن جدید بندر انزلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
15 ارزیابی پایداری ترانشه مجتمع مسکونی نگین درارتفاعات جنوب شرقی شهرمشهد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
16 ارزیابی پایداری تکیه گاه چپ سد قردانلو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
17 ارزیابی پایداری سد رابر در مقابل زمین لرزه (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
18 ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه تایباد براساس مطالعات ژئوالکتریک و زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
19 ارزیابی پتانسیل روانگرایی در عسلویه با استفاده از داده های میکروترمور (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
20 ارزیابی پتانسیل سایندگی سازندهای آیتامیر و نیزار در مقاطع مختلف رسوبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
21 ارزیابی پی سنگ محور سد خیرآباد بهبهان با استفاده ازطبقه بندی های RMR و DMR (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
22 ارزیابی توده سنگ ساختگاه سد گلمندره خراسان با استفاده از طبقه بندی DMR (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
23 ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی قطار شهری شیراز:مطالعه موردی حدفاصل میدان قصردشت میدان میرزا کوچک خان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
24 ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگی مسیر تونل همرو جهت طراحی سیستم نگهدارنده اولیه (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
25 ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی – عباسپور شهر مشهد (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
26 ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک ساختگاه مجتمع تجاری اقامتی ضامن مشهد مقدس (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
27 ارزیابی خصوصیات مقاومتی سنگ آهک سازند داریان با استفاده از آزمایشات ساده و غیرمخرب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
28 ارزیابی خصوصیات مهندسی مارن پلیستوسن دشت مشهد (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 ارزیابی خطر لهیدگی و برآورد میزان جابجایی در مسیر تونل انتقال آب چهل چای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
30 ارزیابی روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزش درحوضه کشوری(نوژیان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
31 ارزیابی ساختگاه سد خرسان 2 و تخمین موج تراکمی و مدول تغییر شکل پذیری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
32 ارزیابی عملیات تزریق پرده آببند در تکیه گاه چپ سد ارداک (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
33 ارزیابی فرونشست زمین در اثر اشباع شدگی در خاک های ریزدانه مناطق مرکزی شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
34 ارزیابی کارایی تصفیه خانه فاضلاب (مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک صنتعی جهان آباد میبد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
35 ارزیابی کیفیت توده های سنگی مسیر تونل انحراف آب سد حاجیلرچای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
36 ارزیابی لرزه خیزی شهر رابر با استفاده از روش احتمالی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
37 ارزیابی مشخصات دینامیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی- عباسپور شهرمشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
38 ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
39 ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد گلمندره با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
40 ارزیابی نفوذپذیری محور سد چهچهه با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
41 ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ درآزمایشهای نفوذپذیری لوژون درساختگان سدقردانلو (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
42 ارزیابی و تعیین شاخص فابریک توده سنگ با توجه به سیستم های رده بندی توده سنگ (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
43 ارزیابی وضعیت تنش‌ها در تونل انتقال آب کسیلیان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
44 استفاده از روش Tobe-a-manchette در تزریق پرده آب بند سد یامچی اردبیل (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
45 اعتبار داده های چکش اشمیت حاصل از سطوح صاف سنگهای آذرین متبلور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
46 افت سطح آب زیر زمینی و نشست زمین در دشت مشهد (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
47 امکان سنجی استفاده مجدد از پساب در آبیاری فضای سبز(مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک صنتعی جهان آباد میبد) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
48 امکانسنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر کردکوی برای آبیاری کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
49 انتخاب گزینه نهایی محل دفن پسماند در شهر نکا بر اساس روش ارزیابی شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
50 اندازه گیری ویژگی های ریز ساختاری لس های استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
51 ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی شهر مشهد با استفاده از نرمافزار اکسس ( Microsoft Access ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
52 Estimation of S20-Brittleness (An Input Parameter in Drilling Rate Index, Dri) Using Other Types of Brittleness (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
53 Estimation of S20-Brittleness (An Input Parameter in Drilling Rate Index, Dri) Using Other Types of Brittleness (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
54 Introduce Limit Equilibrium Methods and SMR Classification in the Rock Slope Stability Analysis (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
55 Probabilistic Seismic Hazard for Kurdistan Region- NE Iraq (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
56 برآورد آنالیز شیمیایی و طبقه بندی توده گرانیتوئیدی کوهسنگی مشهد بر اساس آنالیز مدال (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
57 برآورد خصوصیات مکانیکی گرانیتوئید کوهسنگی مشهد بر مبنای محاسبه ضریب بافت (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
58 برآورد عدد SPT برجا و مقاومت خاک های ریزدانه از روی خواص مهندسی و حدود آتربرگ آن ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
59 برآورد منحنی دانه بندی خاک دانهای بر اساس تکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
60 برآورد میزان فرسایش و نرخ تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC، داده های ماهواره ای و GIS در حوضه آبریز سد شوریجه (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
61 بررسی اثر افت آب های زیرزمینی در فرونشست های دشت مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
62 بررسی اثر افزودنیها بر رفتار الکتروفیزیکی واریستورهای سرامیکی بر مبنای اکسید روی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی برق و کامپیوتر
63 بررسی اثر شکل دانه ها در منحنی دانه بندی به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
64 بررسی اثر فراسنج های فیزیک_مکانیکی و عمق تونل بر نشست تونل های عمیق متروی شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
65 بررسی اثرات توسعه شهر بر آبخوان زاهدان (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
66 بررسی اثرات نشست زمین بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب در دشت مشهد و ارائه راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
67 بررسی ارتباط بین پارامترهای هواشناسی و آلاینده های شاخص کیفیت هوا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
68 بررسی اشکال ژئومورفولوژی حوضه ی آبریزرودخانه کشف رود شمال شرق ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
69 بررسی افت سطح آب زیرزمینی در دشت مشهد جهت ایجاد ترک های کششی و فرونشست (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
70 بررسی افت سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
71 بررسی امکان احداث تالاب های مصنوعی جهت تصفیه پساب های شهری مشهد مقدس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
72 بررسی پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ های دربرگیرنده تونل انحراف سد درونگر (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
73 بررسی پایداری شیبهای سنگی در مسیر جاده مشهد - کلات (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
74 بررسی پتانسیل بروز پدیده لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
75 بررسی پتانسیل خورندگی خاک های مارنی اطراف شهر قم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
76 بررسی پتانسیل روانگرایی رسوبات آستانه اشرفیه با استفاده خصوصیات میکروسکوپی و دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
77 بررسی پدیده زمینلغزه در روستای در قانلو شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
78 بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاههای آب درمحدوده شهر مشهد با استفاده از پهنهبندی تغییرات دانهبندی لایههای زمین (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
79 بررسی پروژه تغذیه مصنوعی جمعاب (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
80 بررسی تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر کیفیت آن در دشت رشتخوار و ارائه راهکارهای مناسب جهت مدیریت و بهره‌برداری بهینه از آبخوان دشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
81 بررسی تاثیر برداشت بی‌رویه بر وضعیت کمی و کیفی آبخوان دشت سبزوار با استفاده از نرم‌افزارهای ArcviewGIS و Plotchem (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
82 بررسی تاثیر جهت تورق روی خواص مکانیکی شیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
83 بررسی تاثیر ساختگاه سد زیرزمینی بر کیفیت آب زیرسطحی در سد زیرزمینی سنگانه کلات (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
84 بررسی تاثیر سازندهای بر کیفیت آبهای زیرزمینی دشت شوقان(مطالعه موردی: گرمک طبر) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
85 بررسی تاثیر شاخص اشباع شدگی و فلدسپاتی بر مقاومت فشاری تک محوره در سنگ هایگرانیتوییدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
86 بررسی تاثیر شاخص دوام بر ویژگی های مکانیکی سنگ های آهکی سازند تیرگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
87 بررسی تاثیر گسلهای اصلی در پراکنش زمین لغزش ها مطالعه موردی: حوضه کشوری نوژیان (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
88 بررسی تاثیر منابع آلاینده بر کیفیت آب رودخانه کشف رود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
89 بررسی تاثیر ویژگیهای بافتی بر مقاومت سنگهای گرانیتی بکمک آنالیز تصویری میکروسکوپی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
90 بررسی تاثیرات آلودگی گازوئیل بر روی خصوصیات ژئومکانیکی خاک رس مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی مهر شیروان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
91 بررسی تاثیرات شکل، کرویت و زاویه داری ذرات در میزان سایندگی نمونه خاک به کمک دستگاه LCPC (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
92 بررسی تاثیرمحیط رسوبی برخصوصیات مهندسی خاکهای محدوده شهرکرمان (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
93 بررسی تأثیر افت سطح آب بر تخریب لوله جدار چاههای آب در دشت مشهد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
94 بررسی تزریقپذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از پارامتر شاخص نفوذپذیری ثانویه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
95 بررسی تزریقپذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از روش مقدار جذب ویژه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
96 بررسی تغییرات اندازه و ترکیب ذرات رودخانه مایان (رودخانه یی با بستر گراولی و شیب زیاد) واقع در جنوب غرب مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
97 بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاکSPT)در منطقه ثامن مشهد با استفاده از روش زمین آمار (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
98 بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد گلول و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
99 بررسی تونل انحراف آب سد ارداک و تحلیل پایداری آن به روش تجربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
100 بررسی چگونگی افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین درمحدوده توس و تأثیرات آن برتخریب سازهها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
101 بررسی خصوصیات دینامیکی خاک ساختگاه مجتمع فرهنگی قرآن و عترت مشهد با استفاده از نتایج عملیات لرزه نگاری درون گمانه ای Down hole (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
102 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد توزانلو (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
103 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حاجیلرچای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
104 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شهیدان امیرتیموری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
105 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد گمبیری (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
106 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد میدانک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
107 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی ساختگاه سد صفا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
108 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مارن های قرمز حوضه سنگرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
109 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد ارداک (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
110 بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی – عباسپور شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
111 بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی مسیر پروژه خط یک قطار شهری مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
112 بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی ساختگاه سدارداک (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
113 بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و آب بندی ساختگاه بند اخلمد (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
114 بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توده سنگ گرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
115 بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های گرانیتوییدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
116 بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیست های جنوب شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
117 بررسی خصوصیات مقاومتی سنگ آهک سازند آقچاگیل در استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
118 بررسی خصوصیات مهندسی سنگ های کرنباته سازند تیرگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
119 بررسی خصوصیات مهندسی مارن های پلیستوسن دشت مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
120 بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه کوهی شمال شرق شهر مشهد (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
121 بررسی خطر گلگرفتگی در سنگهای رسی (آرژیلیتی) تونل اسپر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
122 بررسی رابطه بین تاثیر جریان رودخانه بر خصوصیات فیزیکی ذرات خاک در شبیه سازی پدیده روانگرایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
123 بررسی رابطه بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی برخی از سنگ های آذرین معدن سنگ آهن سنگان خواف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
124 بررسی رابطه تجربی بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در گستره شهر مشهد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
125 بررسی رابطه لوژان با سیستم های طبقه بندی توده سنگ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
126 بررسی رابطه نفوذپذیری و خورند دوغاب مناط تزریق آزمایشی ساخت گاه سد خاکی پلرود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
127 بررسی رابطه ی آماری بین شاخصهای سایش سرشارCAI) و درصد کوارتز معادل EQC)برای نمونه هایی از سنگهای ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
128 بررسی رابطه ی بین عدد Stp و دانسیته و ارائه ی فرمول تجربی درشرق کشور (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
129 بررسی رفتار مقاومتی خاکهای شهر کرمان با توجه به محیط رسوبی آنها (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
130 بررسی رفتار هیدرولیک توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در سد سیازاخ (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
131 بررسی روابط همب ستگی بین سرعت امواج فشاری و برخی خصوصیات فیزیکی سنگ آهک سازند مزدوران (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
132 بررسی زمین شناسی مهندسی و پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری وspt در محور سد بار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
133 بررسی زمین‌شناسی و خواص ژئوتکنیکی ساخت گاه سد ارداک (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
134 بررسی ژئوالکتریکی آبخوان دشت رومشکان و تحلیل پتانسیل ایجاد فرونشست در آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
135 بررسی ژئومکانیکی توده سنگ های مسیر تونل انتقال آب سبز کوه به چغاخور و طراحی سیستم نگهدارنده اولیه بر اساس روش های تجربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
136 بررسی سایز موتکتونیک و لرزه خیزی ساختگاه سد کریت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
137 بررسی سرعت امواج در سنگ بکر مارنی ساختگاه سد دوستی (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
138 بررسی شرایط زیرسطحی و تاثیر آن بر میزان نشست زمین در غرب دشت مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
139 بررسی ضریب اطمینان و بهسازی شیب سنگی انتهای هاشمیه مشهد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
140 بررسی ضریب نفوذپذیری پی سد سیازاخ بر اساس نتایج آزمایشات لوژون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
141 بررسی عامل ایجادشیارشدگی درجاده های شرق کشور (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
142 بررسی عملکرد مته های دستگاه T,B,Mدر حفاری زیرزمینی شهری در سنگهای آذرین،توسط آزمایش سایش سرشار (Cerchar) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
143 بررسی عوامل موثر در آلودگی آب سد مخزنی شوریجه (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
144 بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکاف های ناشی از آن بر زمین های کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
145 بررسی قابلیت نفوذ پذیری و تزریق پذیری ساختگاه سدارداک (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
146 بررسی قابلیت نفوذ پذیری و تزریق پذیری ساختگاه سدارداک (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
147 بررسی قابلیت نفوذپذیری و تزریق پذیری پی سد دوستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
148 بررسی کانیهای رسی خاک بستر شهر مشهد با توجه به حدود اتربرگ آنها (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
149 بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت شوقان خراسان شمالی (مطالعه موردی: قنات حصار عیسی) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
150 بررسی کیفیت پرده آب بند سد مخزنی آغ چای با نگاهی به وضعیت گمانه های کنترلی توسط شاخص نفوذپذیری ثانوی (SPI) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
151 بررسی کیفیت رواناب شهر نیشابور از لحاظ مصارف کشاورزی، شرب و صنعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگی های شهری
152 بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
153 بررسی معیارهای شکست و کیفیت توده سنگ ساختگاه سد چهچهه با استفاده از نرم افزار Roclab (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
154 بررسی معیارهای گسیختگی و کیفیت توده سنگ های اولترامافیک جنوب مشهد با استفاده از نرم افزار Roclab 1.031 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
155 بررسی مقدار دبی نشت از آبرفت سد سورک با استفاده از نرم افزار Seep/w (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
156 بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی منابع آب سطحی و زیرسطحی مسیر رودخانه کشف رود (دشت مشهد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
157 بررسی ناپایداری شیبی در دره ابرده – زشک (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
158 بررسی نشست زمین و ایجاد شکاف در دشت سبزوار (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
159 بررسی نفوذپذیری و راهکارهای آب بندی سد درونگر درگز (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
160 بررسی و ارزیابی ساختار زمین شناسی سد شهر بیجار استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
161 بررسی و ارزیابی کیفیت رواناب حاصل از سازندهای حساس به فرسایش با استفاده از بارانساز مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
162 بررسی و مقایسه میزان رسوبدهی نهشته های حساس به فرسایش در حوزه آبخیز سد دهن قلعه بردسکن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
163 بررسی وضعیت زمین شناسی آبرفتهای دشت مشهد درمسیر پروژه قطار شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
164 بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی مارن به عنوان منبع قرضه ریزدانه سد: مطالعه موردی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
165 بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سدصفا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
166 بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سنگرد (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
167 بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی پی آبرفتی سد ارداک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
168 بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
169 بررسی ویژگیهای ساختاری و پارامترهای مقاومتی توده های سنگی، در امتداد مسیر تونل کلات (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
170 بررسی همبستگی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی با سختی واجهشی چکش اشمیت در ماسه سنگ های حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
171 بررسیپارامترهای تأثیرگذار بر پایداری مسیر خط 2 قطار شهری مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
172 بهینه سازی آبگرمکن گازی (دریافت مقاله) دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
173 پایدارسازی تونل های شهری به کمکروشتزریق طاق چتری، مطالعه موردی: حفاری تونل های شهری تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
174 پایش فرونشست زمین در دشت مهیار جنوبی به روش تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
175 پروژه تثبیت رودخانه شیله و پیامدهای آن در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
176 پهنه بندی بافت خاک درگستره شهر شاهرود (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
177 پهنه بندی بافت و خاک رسوبی شهر آستانه با استفاده از نرم افزار RockWorks (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
178 پهنه بندی بیش ترین محدوده تزریق دوغاب در محور سد سررود با استفاده از تحلیل سلسله مراتبیAHP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
179 پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی در محیط نرم افزار Rockwork (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
180 پهنه بندی خطر ریزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
181 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: حوضه آبریز سدشیرین دره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
182 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) «مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد زاکین» (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
183 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه کشوری (نوژیان) به روش مورا –وارسون و نیلسن اصلاح شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
184 پهنه بندی خطرفروچاله های دشت فامنین کبودرآهنگ با استفاده ازgis (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
185 تاثیر خاکهای متورم شونده در پی سازه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
186 تاثیر رفتار ناهمسان (Anisotropy) سنگها درطراحی سازه ها (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
187 تاثیر شرایط زمین شناسی و تکتونیک بر میزان تخریب شهر بم در اثر زمین لرزه 5 دیماه 1382 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
188 تحکیم خاک با استفاده از روش های Anchor , Nailing در پروژه مرکز بین المللی مالی - اقتصادی مشهد IT (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
189 تحلیل آماری نتایج برداشت های صحرایی ناپیوستگیهاجهت برآوردکیفیت توده سنگهای دربرگیرنده مسیر تونل همرو (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
190 تحلیل پایداری تونل انتقال آب کسیلیان با روش تحلیل فرم بسته (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
191 تحلیل پایداری شیروانی سنگی خروجی تونل انحراف سد صفا (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
192 تحلیل تراکم میزان آلاینده های شاخص هوادر کلانشهر مشهد طی سال 1395 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
193 تحلیل ساختاری وعددی، تعیین میزان پایداری و پتانسیل وقوع ریزش در سقف و دیواره های تونل انحراف سد سررود (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
194 تحلیل شکستگیهای زیرزمینی و تعیین جهت تنشهای برجا با استفاده از لاگهای تصویریFMI در یکی از میادین نفتی فلات قاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
195 تحلیل میدان تنش با استفاده از دادههای چاهپیمایی و گسیختگی چاه: مطالعه موردی مخزن بنگستان میدان نفتی منصوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
196 تحلیل ناپایداری ساختاری و طراحی تمهیدات نگهداری برای تونل انحراف آب سد حاجیلرچای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
197 تحلیل و پایداری گوه های تشکیل شده در طول مسیر تونل انتقال آب سبز کوه به چغاخور با استفاده از نرم افزار Unwedge (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
198 تخمین آب ورودی به تونل با استفاده روش های تحلیلی و تجربی (مطالعه موردی: تونل انتقال آب از بند انحرافی چهل چای به پشت سد نرماب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
199 تخمین پارامترهای استاتیکی و دینامیکی سنگ آهک در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی
200 تخمین شکنندگی برخی سنگ های آذرین معدن سنگ آهن سنگان خواف با استفاده از سختی واجهشی اشمیت و مقاومت بار نقطه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
201 تخمین عمق و ابعاد بهینه تونلزنی در خاک بر مبنای داده های60 NSPT -N در خط دوم قطارشهری مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
202 تخمین فشار منفذی و تنش های برجا در یکی از میادین نفتی جنوب ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
203 تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگهای اولترابازیک جنوب مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
204 تعیین شاخص کیفیت توده سنگ RQD بر اساس درزه ها در سنگهای اولترابازیک جنوب مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
205 تعیین قابلیت لرزهخیزی و تحلیل خطر زلزله ساختگاه سد خاکی توزانلو درگز (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
206 تعیین همبستگی بین دانسیته، تخلخل و سرعت موج فشاری با مقاومت فشاری تک محوری در ماسه سنگ های حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
207 تغییرات اقلیمی،راهبردهای تطبیق و مدیریت منابع اب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
208 تلفیق پارامترهای استاتیکی سطحی سازند داریان با نگاره های چاه پیمایی آن جهت تخمین پارامترهای مقاومتی در عمق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
209 توسعه مدل مقدار متوسط موتور و تعیین اعتبار آن با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
210 تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرود (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
211 تهیه نقشه فرسایش خاک حوضه آبریز سد مخزنی شوریجه با استفاده از تکنیک های RSوGIS (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ژئوماتیک
212 حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه کارون به وسیله لحاف بتنی با فیلتر ژئوتکستایل در محدوده شیبان (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
213 خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگهای فلیشی ساختگاه سد سنگرد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
214 سیر تکاملی مدیریت حوزه آبخیز - نسل سوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
215 طبقه بندی توده سنگ های اولترامافیکی جنوب مشهد بر اساس پارامترهای RMR ،GSI و Q (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
216 طبقه بندی مهندسی توده سنگهای ساختگاه سد ارداک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
217 طبقه‌بندی مهندسی توده سنگهای ساختگاه سد کریت (طبس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
218 فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکافهای ناشی از آن بر مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
219 فناوری های نوین در رفتارنگاری سدها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
220 کاربرد آنالیز احتمال در تعیین عمق بهینه تونل خط دوم قطار شهری مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
221 کاربرد روبات جهت مدیریت اتوماتیکی در کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
222 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی جهت تخمین احتمال وقوع زمین لغزش در منطقه اسفیدان بجنورد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
223 کاربرد فناوری های نوین جهت احداث شبکه های زیرزمینی تأسیسات شهری و افزایش ضریب ایمنی مسیرها با کاهش حفاری سنتی (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
224 کاربرد منطق فازی وروش ahp درپهنه بندی پتانسیل آلودگی خاک به عناصرسرب وروی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
225 لغزش های مخزن سد و اثرات مخرب آن در سد شهیدپارسای فردوس (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
226 مدیریت بازیافت و پسماندهی خطرناک شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
227 مدیریت پایدار منابع آب در پروژه های شهری مطالعه موردی: پارک ملی چهل بازه مشهد مقدس (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
228 مدیریتریسکنشستناشی از حفاری تونل مطالعه موردی: مسجد پارککوهسنگی مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
229 مروری بر راهکارهای بازیابی اسید سولفوریک از زهاب اسیدی معادن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
230 مروری بر زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زیست محیطی شهر مشهد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
231 مسیلها و مشکلات ناشی از آنها در گستره شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
232 مشکلات قنوات قدیمی در شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
233 مطالعه آلوده شدن آبهای سطحی توسط آترازین و اثر آن بر حیات موجودات زنده آبزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
234 مطالعه اشکال کارست کاذب در گرانیت کوهسنگی ،مشهد، شمال شرقی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
235 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه سنگ های اطراف سد فریمان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
236 معرفی گسله کواترنری باباامان در منطقه بجنورد، شمال غرب استان خراسان (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
237 معرفی یک روش آزمایشگاهی جدید برای اندازهگیری سایندگی خاک (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
238 مقایسه پارامترهای بدست آمده از آزمایش پرسیومتری با پارامترهای استخراج شده از آزمایش سه محوریCU در خاکهای ریزدانه شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
239 مقایسه رفتار خاک های موجود در مسیر خط دو قطار شهری مشهد در برابر حفر تونل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
240 مقایسه روشپینهول و شرارد در تعیین واگرایی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
241 مقایسه روشهای تحلیل قابلیتروانگرایی و شرایط زمین شناسی خاکهای ساحلی مطالعه موردی: سواحل جنوب شرق دریای خزر (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
242 مقایسه عدد لوژن و خورند دوغاب در عملیات تزریق سد ارداک (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
243 مقایسه مدول تغییر شکل بدستآمده از آزمایشهای برجای بارگذاری صفحه ای و دیلاتومتری (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
244 مکان یابی محل دفن پسماند شهری در شهر نکا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
245 مکانیابی محل دفن زباله شهری با استفاده تحلیل سلسله مراتبی (AHP) درمحیط GIS مطالعه موردی شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
246 مکانیزم رمبش لس های گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
247 نحوه ی بررسی سایندگی سنگ های مختلف با دستگاه سرشار (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
248 نشست زمین در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت نیشابور (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
249 نقش سطوح مورد آزمایش سنگ بر داده های سختی اشمیت و برآورد مقاومت فشاری سنگ های آذرین متبلور (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
250 نقش عوامل زمین شناسی و ژئوتکنیکی در آب بندی پی سد سنگرد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
251 ویژگیهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی تونل کلات (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
252 همبستگی شاخص دوام با ویژگی های مکانیکی ماسه سنگ های اطراف سد فریمان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور