حسین رحمان سرشت

 حسین رحمان سرشت استاد دانشگاه علامه طباطبایی

حسین رحمان سرشت

Hossein Rahmanseresht

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر رهبری همنوا بر تعهد سازمانی از طریق نقش واسط اعتماد و تشریک دانش (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 7
2 اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 87
3 ارتباط ویژگی های روانشناختی اجتماعی بر قصد خرید کالاهای لوکس از طریق چشم و هم-چشمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
4 ارزیابی چندسطحی عوامل موثر بر رقابت مندی کل صنعت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 4
5 الگوی آمیخته ارتباطات و پیشبرد برای صنعت گردشگری ایران با نگرش به فرآیند تصمیم گیری گردشگران بین المللی در خرید سفر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 37
6 الگوی تعامل استراتژیک در شرکت های هلدینگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 12
7 الگوی ساخت و انباشت قابلیت های فناورانه تولید محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای درحال توسعه:مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
8 الگوی هوشمندی بنگاه های مادر و شیوه مادری آن در مدیریت کسب وکارهای تابعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 24
9 الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 1
10 انگیزش های موثر بر انتخاب برندها در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 25، شماره: 2
11 بررسی تاثیر متغیرهای کنترل استراتژیک بر اثربخشی شرکت های نمونه فعال در بازار بورس تهران (برای فاصله زمانی،( 79-1372)) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 44
12 بررسی تاثیر نوع دوستی و تعارض در رابطه بر قابلیت یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 10
13 بررسی رابطه راهبردهای بازار – محصول و عملکرد صادر کنندگان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 39
14 پیچیدگی در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 49
15 تاثیر هویت سازمانی و گرایش ارزشی نسبت به کار بر تعهد عاطفی کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 9
16 تجربه ای در زمینه تصمیم گیری گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 2
17 تغییر و تحولات جهانی، آموزش و پژوهش های مربوط به مدیریت و بازرگانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 4
18 چارچوب فراگیر اعمال تغییرات سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 21
19 چند روش برای ارزیابی گزینه های استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 5
20 دسته بندی تصمیم ها و بردار رشد در مدیریت راهبردی (استراتژیک) با تکیه بر آثار ایگور . اچ انسف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 21
21 دی.ان.ای شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 49
22 رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 47
23 راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 15
24 رویکردهای مدیریت دانش و الگوی شکاف های دانشی در عصر فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 20
25 شیوه های مدیریت ژاپنی و تاثیر آن بر استراتژی بازرگانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 4
26 عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
27 مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 22
28 مدل هم آفرینی ارزش راهبردی در صنعت بانکداری ایران خلق ارزش در پارادایمی نوین (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 40
29 مدلی برای کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد کلاسیک (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
30 مشاهیر مدیریت ماری پارکر فالت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 20
31 معرفی روش کیفی تحلیل جامع پیچیدگی (GABEK) برای پژوهش های مدیریت (موردمطالعه: مدل همکاری میان سازمانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 2
32 نقش فرهنگ ملی در پیوستن شرکت های ایرانی به شرکت های فراملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 1، شماره: 1
33 نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای هویت سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 20
34 واکاوی پنجره های فرصت یادگیری فناورانه در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای متاخر: صنعت توربین های گازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 3
35 هم آفرینی ارزش در بانکداری ایران: تحلیل عناصر و روابط خلق ارزش (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی ساختار سازمانی (مطالعه موردی: جهاد کشاورزی استان کردستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
2 اثر شیوه شتابی و فوریت مدیران عامل بر کار آفرینی شرکتی با میانجی گری رهبری زمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
3 اثر فناوری اطلاعات بر دگردیسی ساختار سازمانی مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
4 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر راهبرد روابط درون فرآیندی خدمات بازرگانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
5 اثر مسئولیت اجتماعی بر مدیریت اثربخش، رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع سازمانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
6 اثر مسئولیت اجتماعی بر مدیریت اثربخش، رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
7 ارزیابی و تحلیل هزینه تأمین کنندگان به عنوان عامل افزایش کارآمدی زنجیره تأمین پروژه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
8 استراتژی فناوری با استفاده از رویکرد منبع محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
9 الگوی استقرار سیستم تخصصی آموزش در سازمانها با استفاده از مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
10 بررسی موانع مدیریت دانش در بانکداری الکترونیکی از دیدگاه کارکنان مطالعه موردی بانک پاسارگاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
11 تبیین ارتباط میان عدم تمرکز، مشارکت کارکنان و ظرفیت جذب در نوآوری و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
12 تحلیل جامع ذی نفعان حلقه مفقوده تصمیم گیریهای استراتژیک در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
13 تحلیل رفتار خرید به مثابه یک فرآیند تعاملی عامل موفقیت تصمیم گیری در زنجیره خرید و تامین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
14 تکامل دیالکتیک تئوری ذی نفعان و حاکمیت شرکتی، از سودگرایی هیوم تا اخلاق فضیلت ارسطو (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 جریان دانش در هیأت مدیره: پیچیدگی در قالب دانش هیأت مدیره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
16 رابطه بین تعلق خاطرکاری کارکنان و پذیرش تغییرمورد مطالعه : سازمانهای دولتی شهرسنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
17 رابطه تعامل اجتماعی و مدیریت دانش موردمطالعه: یک بانک تجاری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
18 رابطه ساختار هیأت مدیره با مشارکت آن در کنترل راهبردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
19 رابطه سرمایه اجتماعی با هویت سازمانی مورد مطالعه: شرکت پست استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
20 رویکرد مدیران به استراتژی در شرایط عدم اطمینان محیطی، مطالعه موردی: مدیران شرکتهای ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
21 سرمایه های فکری رویکرد نوین ارزش آفرینی در سازمانها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
22 عوامل محیط اجتماعی موثر در برند گزینی مشتریان صنعت بیمه مطالعه موردی بیمه پارسیان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
23 عوامل موثر در اتخاذ تصمیم های عمده تصمیم گیری در مورد خریدهای عمده شرکت ایران خودرو به عنوان یک مورد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
24 فناوری اطلاعات و ارتباطات و کنترل استراتژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
25 ماندگرایی راهبردی، چالش پیشروی برنامه ریزی استراتژیک: مورد، صنعت مواد غذایی استان تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
26 مدل ادراک ریسک در شراکتهای راهبردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
27 مدیریت دانش و مدیریت تنوع با رویکرد تولید دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
28 ملاحظات اصلی در متنوع سازی فعالیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک