سید محمود حسینی

 سید محمود حسینی استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

سید محمود حسینی

Seyed Mahmood Hosseini

استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of rice producers’ perceptions of participatory communication in use of integrated pest management (Case study: West of Mazandaran province) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 10
2 الگوسازی مفهومی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
3 الگوی راهبردی جاذبه توانباره صادراتی ایران در گروه D-8 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 20
4 Effect of berberine on pentylenetetrazol-induced seizures in rats (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 1، شماره: 2
5 بررسی نگرش کارشناسان ترویجی استان البرز درباره دیدگاه آموزشی پائولو فریره در آموزش های غیررسمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
6 تبیین الگوی توسعه شایستگی های برند شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 17
7 تبیین راهبرد های سازگاری کشاورزان استان خراسان جنوبی با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
8 تبیین نقش راهبردی عملیات مدیریت زنجیره تامین در بهبود عملکرد شرکت: مطالعه صنعت مواد غذایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 10
9 تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
10 تخمین پاسخ لرزه ای سدهای بتنی به کمک ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 2، شماره: 6
11 تدوین الگوی توسعه صادرات سنگ های تزئینی کارشده ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
12 توسعه الگوی مزیت رقابتی پورتر و کاربرد آن در صنعت پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 5
13 راهبرد زنجیره تامین و انتخاب سامانه تولید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
14 طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 5
15 طراحی و تبیین مدل شایستگی های راهبردی مدیران ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
16 کارایی قابلیت های پویا در پویایی فنی و بازاری محیط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 22
17 واکاوی مفهوم استراتژی سبد برند مبتنی بر مرور نظام مند (دریافت مقاله) مدیریت برند دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احکام فقهی بغی، محاربه و فساد فی الارض (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
2 استفاده از تکنیک سنجش از دور در مطالعه تخریب پوشش گیاهی سیستان تحت تأثیر خشکسالی های اخیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
3 انتخاب پارامترهای کیفی مناسب در ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از روش دلفی فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 Factors influencing farmers' participation in economic-related activities of sustainable use of Qanat water in Taft district, Iran (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
5 برآورد ظرفیت انتقال در رودخانه ها، مسیلها و کانالهای انتقال سیلاب دارای مقاطع مرکب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
6 بررسی پیامد های ناشی از خشکسالی بر اکوسیستم منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
7 بررسی تغییر شکل محوری و خمشی لوله های مدفون آب در تلاقی با گسل با استفاده از روش اجزا محدود (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی
8 بررسی حقوقی حریم تاسیسات انتقال و توزیع حامل های انرژی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
9 بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی:ادارات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
10 بررسی رویکردهای پژوهشی و نتایج بدست آمده از تحلیل رفتار نمای بنایی با هدف بهبود عملکرد لرزه ای نما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
11 بررسی عوامل مؤثر در توسعه آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی ایران از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
12 بررسی عوامل موثر بر نوآوری تدریجی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
13 بررسی لس های دشت مرزی مغان و مخاطرات آن با تاکید بر لغزش (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
14 بررسی میزان تطابق روش های سنتی مدیریت آفات و بیماری های گیاهی با روش های کشاورزی پایدار از نظر متخصصان:مورد مطالعه بخش آسارا،شهرستان کرج (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی و شناسایی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی واکولوژیکی خشکسالی در روستای اورتابلاغ شهرستان زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
16 بررسی وضعیت دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
17 بکارگیری مفهوم مدیریت زنجیره تامین برای اندازه گیری سطح قابلیت رقابتی (رقابت پذیری) سیستم توزیع و فروش شرکت خودرو سازی پارس خودرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
18 تحلیل ارتعاشات ترموالاستیک در سیستم های نانو الکترومکانیک به شکل تیر بر اساس تئوری گرین - نقدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
19 تحلیل سطح تمایل به کشاورزی شهری تاثیر آن بر پیامدهای مورد انتظار در میان شهروندان در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی شهری
20 تحلیل عاملی مؤلفه های آموزشی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی کشاورزی از دیدگاه آموزشگران (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
21 تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی اعضای هیأت علمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
22 تحلیل قابلیت اطمینان سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز بر مبنای روش ترکیبی زنجیره مارکوف و درخت خطا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
23 تحلیل قابلیت اطمینان عملکرد انسان در ماساژ قلبی فرآیند احیای قلبی _ ریوی با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل درخت خطا و روش مارکوف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
24 تحلیلی بر ژئوپولتیک چهار کشور مهم جهان اسلام در بازی قدرت و رهبری جهانی (فرصت ها و امکانات پیش رو) (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
25 تخمین شاخص سیل خیزی با استفاده از برنامه نویسی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 تعارضات ژئوپلتیک میان جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس و پیامدهای استراتژیک آن بر منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
27 تولید علوفه سبز به روش هیدروپونیک، راهبردی ویژه برای سازگاری با خشکسالی (با اشاره به تجربه اداره کل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان در بومی‌سازی این فناوری در شرایط خشکسالی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
28 حل تحلیلی معادله دو بعدی جریان در مقاطع مرکب متقارن با دیواره های قائم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 دانش بومی و امنیت غذایی پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
30 دیدگاه متخصصان نسبت به پایداری روش های سنتی مدیریت بهداشت و درمان دام در بخش آسارا، شهرستان کرج (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 کاربرد روابط رگرسیونی در برآورد تلفات انتقال و مقایسه آنها در مناطق مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 گزارشی تحلیل از یک تجربه مدیریتی در تغییرات سازمانی و توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
33 مالیات سالانه خودرو و کاهش آلودگی هوا در بستر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی
34 مروری بر بیماری ها و اختلالات جسمانی مرتبط با کمبود با ویتامین D (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
35 مطالعات تطبیقی مدیریت اراضی کشاورزی در دهه ی 1340 خورشیدی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 مطالعه کاربرد میراگر فلزی بیضی شکل EADAS در مقاوم سازی لرزه ای قابهای فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
37 مطالعه ی عوامل موثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی ایران با تاکید بر نواحی ساحلی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 نقش برنامه ریزی شهری در مدیریت بحران شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
39 واکاوی رویکردهای شورای همکاری خلیج فارس در قبال ژئوپلیتیک قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
40 واکاوی و تطابق اصول حکمرانی خوب با دانش بومی مدیریت منابع آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی