دکتر محمد خزایی

دکتر محمد خزایی استاد گروه گرافیک دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد خزایی

Dr. Mohammad Khazaie

استاد گروه گرافیک دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابرهای طلایی نگاره های معراج نامه ی میرحیدر بازتابی از قرب سلوکی در آراء سیدرحیدر آملی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 22، شماره: 82
2 ارزشهای هنری قرآن منحصر به فرد ابن بواب در کتابخانه چیستربیتی شهر دوبلین (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 34، شماره: 1
3 Significance of Epigraphy in the Islamic Architecture Emphasized on the Epigraphies in Enghelab Courtyard of Imam Reza Shrine (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 5، شماره: 4
4 بازتاب شکل گیری دو پدیده اجتماعی بر سفال های زرین فام دوره ی سلجوقیان؛ پیدایش طبقه متوسط و مردمی شدن هنر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 3، شماره: 9
5 بازنمایی قزلباش ها در نگاره های شاهنامه طهماسبی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 22، شماره: 4
6 بررسی آرایه های تزیینی بقعه امامزاده اسماعیل (ع) قم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 7، شماره: 12
7 بررسی اسلوب خط و تمهیدات بصری کتیبه گریوار بقعه دوازده امام یزد (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 12، شماره: 31
8 بررسی تزیینات وابسته به معماری خانه و حسینیه آراسته در بیرجند (دوره قاجاریه و پهلوی اول) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 9، شماره: 4
9 بررسی جایگاه اجتماعی زنان و کودکان در دوره شاه طهماسب صفوی (۹۳۰-۹۸۳ق) بر اساس تطبیق نگاره های نسخ شاهنامه طهماسبی و هفت اورنگ جامی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 6، شماره: 2
10 بررسی رابطه ی بیش متنی نقش عقاب دو سر در دوران آل بویه و ساسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 10، شماره: 25
11 بررسی شاخصه های گرافیکی نقوش تزیینی مقابر گنبد سبز قم (با تاکید بر مقبره خواجه علی صفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 40
12 بررسی نشانه شناسی مهرهای اسناد (سید علی موسوی نژاد سوق) مجموعه بنیاد پژوهش های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 11، شماره: 23
13 بررسی نگارگری سده های میانه اسلامی و آثار تصویری دوران معاصر با توجه به رویکرد قرآن به نماز (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 5، شماره: 9
14 بررسی و بازخوانی انتقادی کتیبه های مناره فیروزآباد ترشیز (بردسکن) و تاریخ گذاری بنا (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 31، شماره: 2
15 بررسی و تحلیل صلیب مجازی کلیسای سنت استپانوس جلفای تبریز (از منظر انواع بینامتنیت ژرار ژنت) (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 13، شماره: 2
16 پیشینه و شاخصه های بصری تزیینات در چوبی امامزاده حمزه دهدشت آل بویه محفوظ در موزه ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 40
17 تاثیر سواد بصری بر مصرف علایم و نشانه های مترو توسط مسافران در زندگی روزمره؛ مورد مطالعاتی: سیستم علایم و نشانه های مترو تهران (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 6
18 تاثیر سواد بصری بر مصرف علایم و نشانه های مترو توسط مسافران در زندگی روزمره؛ مورد مطالعاتی: سیستم علایم و نشانه های مترو تهران (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 3، شماره: 6
19 تاثیر کار با گل بر پرخاشگری کودکان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 10
20 تبیین مفاهیم عرفانی آرایه های حرم مطهر رضوی در عهد صفوی (با تاکید بر صحن عتیق) (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 6، شماره: 2
21 تحلیل ساختارو ویژگی های بصری کتیبه های کوفی امامزاده عبدالله شوشتر (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 12، شماره: 4
22 تحلیل عناصر بصری قالی ایرانی در خوانش تصویری قالی شیخ صفی (موزه لس آنجلس) (دریافت مقاله) فصلنامه فردوس هنر دوره: 2، شماره: 5
23 تحلیل عناصر بصری نگاره شهدای فاجعه منا (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 2، شماره: 1
24 تطبیق منظر معنایی رنگ‌‌ها در قرآن کریم و ادبیات کنایی فارسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
25 تغییر الگو در شعر و نقاشی عصر صفوی با تکیه بر اشعار اهلی شیرازی و نگارههای رضا عباسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 10، شماره: 1
26 تکوین معیارهای زیبایی شناسی صفحات وب ایران (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 19، شماره: 1
27 جایگاه هنرمندان کتاب آرای ایرانی در کارگاههای هنر توپقاپی سرای، با استناد به دفاتر اهل حرف عثمانی سده دهم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 15
28 چیستی هویت بصری ایرانی از منظر گرافیک (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 40
29 راهبردهای تبلیغاتی در جهت تداوم برند* (مطالعه ی لوگوهای مناسبتی گوگل) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 18، شماره: 3
30 روایت شاهنامه بر جام سفالین بیژن و منیژه (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 20، شماره: 1
31 رویکردهای بازنمایانه در طراحی گرافیک (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 50
32 زبان بصری محاجر در کوفی تزیینی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 20، شماره: 4
33 ساختار بصری مشروعیت در آثار ساسانی و بیزانس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 10، شماره: 2
34 ساختار و نقش مایه های مدارس دوره تیموری در خطه خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 6، شماره: 11
35 سیر اختران در هنر اسلامی : نقدی بر کتاب در تعقیب ستارگان: نقش صورت های فلکی بر روی آثار دوره اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 5
36 شناخت مفهوم آشنایی زدایی در پوسترهای میشل باتوری (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 8، شماره: 16
37 طبقه بندی خط در سکه های آل بویه، ضرب شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 13، شماره: 51
38 فرهنگ بصری ترسیم شیاطین در نگارگری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 46
39 ‌کاربرد گرافیک تعاملی در شهرها با نگاه به نظریه های «جان فیسک» (با رویکرد فرهنگ توسعه‌ی محیط زیست) (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 5، شماره: 2
40 گونه شناسی نقوش درخت در خانه های قاجاری استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 17
41 مطالعه تحلیلی نقوش تزیینی منبر مسجد مجموعه «سلطان محمود شاه بندرآباد» یزد (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 11، شماره: 29
42 مطالعه تطبیقی نقاشی دیواری روز محشر در بقعه لیچا گیلان و پرده «روز محشر» اثر محمد مدبر (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 4، شماره: 1
43 مطالعه تطبیقی طراحی و ساختار تزیینی کتیبه های کوفی آثار دوره آل بویه(در چوبی موجود در موزه ملی ایران و الواح چوبی آستان امام علی(ع)موجود در موزه عربی قاهره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 4، شماره: 2
44 مطالعه تطبیقی نقوش و طرح های انتزاعی در هنر اسلامی با هنر مینیمالیسم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 10، شماره: 20
45 مطالعه خط کوفی کتاب التریاق موجود در کتابخانه ملی فرانسه به مثابه نمونه عالی تایپوگرافی در تاریخ خوش نویسی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه گرافیک نقاشی دوره: 5، شماره: 8
46 مقایسه ساختار و مفهوم در آثار نقاشی برگرفته از قصه ضامن آهو (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 10، شماره: 24
47 نقاشی ها و تزیینات دیواری خانه ملک التجار یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 10، شماره: 19
48 نقدی بر کتاب هنر اسلامی عفیف البهنسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 5
49 نقش مایه های طلسم تعویذ و حرز (مطالعه موردی: دست بافته های عشایر لر بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 7، شماره: 25
50 نگارگری عثمانی با رویکرد به دستاوردهای هنری ایران (بررسی تطبیقی نگارگری عثمانی و نگارگری ایران نیمه نخست قرن دهم هجری) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 4، شماره: 49
51 نمادشناسی رنگ سبز در فرهنگ و هنر ایرانی – اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 9، شماره: 19
52 واکاوی شاخصه های خوانش لوگو به مثابه ی پیرامتن در ادراک بصری خطوط هوایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 از سنگ تا روح هستی: کعبه، بزرگ ترین ماندالای طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
2 بررسی شاخصه های گرافیکی تزئینات رواق و دهلیز امامزاده درب امام اصفهان. کتیبه، رنگ و نقش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
3 بررسی نقوش پارچه های دوره رنسانس ایران (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی
4 بررسی نمادهای خیال در تصاویر کتاب کودک:مطالعه موردی: عمو نوروز (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک
5 گرافیک محیطی در فضای شهری و زندگی روزمره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
6 مناره؛رویکردی نمادشناسانه درفهم معانی مناره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
7 نگرشی بر ارتباط نقوش تزیینی و عناصر معماری در خانه نیما یوشیج (دریافت مقاله) همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی
8 نمادها در فرش منطقه تاریخی مهربان همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی