داراب دیبا

 داراب دیبا استاد دانشگاه تهران

داراب دیبا

Darab Diba

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Classroom Lighting Control Systems and Level of Energy Consumption, Tehran, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 2
2 Recognition the Sociological and Architectural Components based on Geographical Segmentation Technique by Value-normative Paradigm (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 4
3 بررسی معماری ساختمان های UNICEF با توجه به ماهیت حمایتی آنها در راستای توسعه پایدار اجتماعی در ایران با رویکرد معماری جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه ایوان چهارسو دوره: 2، شماره: 3
4 تأثیر نظام های حکومتی در ظهور جنبش های ملی گرایانه معماری ایران و ترکیه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 14
5 تبعیت فرم از داده: معماری زمینه گرا در عصر دیجیتال (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 6، شماره: 10
6 تحلیل تاثیر آفتاب گیرهای داخلی بر مصرف انرژی با استفاده از مد ل های شبیه سازی (مطالعه موردی: واحد مسکونی درتهران) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 11، شماره: 2
7 تحلیل های اقتصادی و ارزیابی میزان مصرف انرژی بر اساس نوع و نسبت پنجره ها با استفاده از مدلهای شبیه سازی (مورد مطالعه: یک واحد مسکونی نمونه در شهر تهران) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشهای معماری ایران در جهت حفاظت برای آیندگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
2 omimetic-Based Designs for Responsive Facades to Optimize Energy Efficiency (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
3 rmance of Double-Skin Facades in Different Climate Regions (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
4 The Other Side of Things (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
5 The Performance of a Self-Cleaning Glass Surface in Building Façades (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
6 بررسی تاثیر طراحی فضای داخلی و مبلمان صنعتی کارخانه بر احساس رضایت مندی سلامت روانی و کاهش اضطراب کارکنان نمونه موردی بررسی شده کارخانه ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
7 بررسی معماری ساختمان های UNICEF با توجه به ماهیت حمایتی آنها در راستای توسعه پایدار اجتماعی در ایران با رویکرد معماری جمعی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
8 بررسی معماری ساختمان های UNICEF با توجه به ماهیت حمایتی آنها در راستای توسعه پایدار اجتماعی در ایران با رویکرد معماری جمعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
9 تبعیت فرم از داده :معماری زمینه گرا در عصر دیجیتال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
10 ویژگیهای آثارمعماری معاصرجهت ثبت درفهرست میراث معماری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی