پروفسور محمد علی لطف الهی یقین

پروفسور محمد علی لطف الهی یقین ریاست دانشگاه مراغه- عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

پروفسور محمد علی لطف الهی یقین

Prof. Mohammadali Lotfolahieyaghin

ریاست دانشگاه مراغه- عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد روش های هوش مصنوعی در تخمین نشست تاج سد سنگریزه ای با هسته مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
2 ارزیابی کمی آسیب پذیری ساختمان های بتن مسلح در ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 2، شماره: 2
3 ارزیابی لرزه ای و بهسازی یک ساختمان بتنی نامنظم با سیستم قاب خمشی- دیوار برشی با بادبندهای فولادی بروش تحلیل غیر خطی پوش آور (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 4
4 بر رسی فشارهای دینامیکی وارد بر صفحه موج نفوذپذیر تحت تابش امواج منظم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
5 بررسی پاسخهای دینامیکی سازه های دریایی شناور از نوع یدک کش تحت تاثیر امواج دریا (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 4، شماره: 5
6 بررسی تاثیر چرخش مثلثاتی ستون بر ظرفیت برش منگنه ای در دالهای مجوف دو طرفه با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 16، شماره: 3
7 بررسی تاثیر میراگر مایع تنظیم شده ترکیبی (CTLD) روی رفتار دینامیکی سکوهای فراساحلی جکتی تحت بارگذاری زلزله و موج (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 94
8 بررسی توزیع ضرایب تمرکز تنش در امتداد پنجه جوش در اتصالات لوله ای KTپل های خرپایی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 8، شماره: 10
9 بررسی رفتار ستون های مرکب دو لایه تحت اثر متقابل نیروی محوری و لنگر خمشی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 31
10 بررسی عددی تاثیر شکل و ابعاد بازشوها درشکل پذیری لرزه ای اتصالات ستون و دال بتنی مسلح شده با تقویت کننده ها و بولتهای برشی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 11، شماره: 1
11 بررسی عملکرد سقف های ساندویچ پانلی تحت بار انفجار به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 15، شماره: 3
12 بررسی فشارهای دینامیکی وارد بر صفحه موج نفوذپذیر تحت برخورد امواج منظم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
13 بکارگیری المان های محدود در بررسی اثر بازشو روی دال های بتن آرمه (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 1، شماره: 1
14 بکارگیری نویز سفید 1 در تعیین خواص دینامیکی تیرهای لانه زنبوری (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 1، شماره: 1
15 پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با استفاده از روش های پایه کرنلی برای جریان های یکنواخت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 109
16 پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با بکارگیری روش های بردار پشتیبان ماشین و رگرسیون قوسی تحت موج (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 112
17 تاثیر استفاده هم زمان مواد افزودنی میکروسیلیس و هوازا بر روی بتن سبک پرلیتی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 10، شماره: 1
18 تاثیر نیروهای اهرمی شدن در روند طراحی اتصالات نیمه گیردار پیچی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 4
19 تخمین بیشینه نشست سطح زمین در اثر احداث تونل با روکردهای شبکه عصبی و شبکه عصبی موجکی (ویونت) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 69
20 تخمین نیروی جانبی موثر بر یک پایه قائم زبر سکوی زیر دریایی تحت اثر امواج تصادفی دریا (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 23، شماره: 1
21 تخمین نیروی جانبی موثر بر یک پایه قائم زبر سکوی زیر دریایی تحت اثر امواج تصادفی دریا (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 23، شماره: 1
22 تعیین ظرفیت باربری شمع های کوبیده شده در خاک های غیر چسبنده با رویکرد شبکه ی عصبی موجکی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 4
23 ضرایب اطمینان مبتنی بر تحلیل قابلیت اعتماد جهت طراحی اعضای لوله ای تشکیل دهنده مهاربندهای افقی جکت فراساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 106
24 مقایسه قابلیت مدلسازی و پیش بینی نیروهای هیدرودینامیکی واقع بر پایه های در معرض امواج آب توسط دو روش آنالیز طیفی و شناسایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 8، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز دینامیکی یک سکوی دریایی با استفاده از نرم افزار ANSYS 7 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 اثر دینامیکی لنگرها بر آرماتورگذاری اتصال بتنی گوشه با بکارگیری روش المانهای محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 ارزیابی تاثیر رفتار غیر خطی دینامیکی در فرایند پایش سازه های فراساحلی جکتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
4 ارزیابی تغییرات خصوصیات دینامیکی سازه فراساحلی جکتی با استفاده از سیستم استنتاج فازی و مطالعه مدل فیزیکی هیدروالاستیک (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
5 ارزیابی سکو ها ثابت فلز دریایی برمبنا تحلیل غیر خطی در مقابل بار ها محیطی ناشی از موج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
6 استفاده از الگوریتم مورچگان در تخمین ضرایب روش ماسکینگام (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
7 استفاده از شبکه مصنوعی عصبی در تحلیل دینامیکی یک سکوی دریایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
8 براوردمقداربهینه نیروی پیش تنیدگی و تاثیر آن روی برش پانچینگ دردالهای تخت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
9 بررسی آزمایشگاهی تاثیر موجشکن فراساحلی در میزان بالاروی امواج بر روی صفحه شیب دار مستغرق در آب عمیق (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
10 بررسی آزمایشگاهی مقاوم سازی سازه های بتنی درمقاطع دایروی با استفاده ازمقاومت چسبندگی ایجادشده بین دوبتن قدیم و جدید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
11 بررسی اثر تغییر جایگاه میراگرهای TMD در پاسخ دینامیکی غیرخطی سازه ها در نزدیکی گسل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی اثر شکل سوراخ جان در میزان خستگی تیرهای فولادی به روش المان های محدود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
13 بررسی اثرات اختلاف تراز طبقات در برخورد ساختمان های بتنی مجاور به یکدیگربه هنگام وقوع زلزله به روش آنالیز دینامیکی غیرخطی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
14 بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر ضرایب شدت تنش (SIFs) در اتصالات لوله ای نوع X سکوهای شابلونی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
15 بررسی تاثیر جداگر لرزه ای LRB بر رفتار قاب های ساختمانی بلند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
16 بررسی تاثیر زاویه شمع بر پایدارسازی شیروانی در خاک های ماسه ای و رسی با نرم افزار پلکسیس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 بررسی تاثیر سیستم جداساز لرزه ای بر تنش و برش پایه پل خمیده با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
18 بررسی تاثیر شکل مقطع عرضی تونل بر پایداری لرزه ای آن در محیط نیمه بی نهایت سنگی با و بدون درزه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
19 بررسی تاثیر موقعیت شمع بر پایدارسازی شیروانی در خاک های رسی با نرم افزار پلکسیس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 بررسی تاثیر موقعیت شمع بر پایدارسازی شیروانی در خاک های ماسه ای با نرم افزار پلکسیس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 بررسی تاثیر میراگر جرمی تنظیم شونده بر مولفه های ارتعاشی توربین بادی فراساحلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بررسی تاثیر هندسه بر پاسخ لرزه ای سد بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد، مخزن و فونداسیون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی تاثیرات ابعاد پی بر میزان نشست آن در خاک های رسی با نرم افزار پلکسیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
24 بررسی تاثیرعمق ورق برشی درمقاوم سازی برشی و خمشی تیرهای بتن آرمه باکمک ورقهای فولادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
25 بررسی تأثیر زلزله های نزدیک گسل با استفاده از جداگر لرزه ای LRB بر شتاب قاب های ساختمانی بلند (دریافت مقاله) کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
26 بررسی تحلیلی رفتار خمشی تیرهای فولادی پیش تنیده شده با تاندونهای خارجی به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
27 بررسی خرابی المان سکو های فلزی جکتی با استفاده از تحلیل دینامیکی و تبدل موجک بسته ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
28 بررسی دو ساختمان فولادی مقاوم سازی شده توسط میرا گرهای XADAS و VFD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
29 بررسی رفتار پلیت تقویت سرتاسری ستون های مرکب فولادی در محل اتصال به بادبند در اثر نیروی ناشی از بادبند (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
30 بررسی رفتار دیوار برشی فولادی دارای سخت کننده به روش المان محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی رفتار کمانش خمشی تیر ورق دلتا به روش المان محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی رفتار کمانشی در تیر ورق های غیر منشوری با جان موج دار ذوزنقه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بررسی رفتار لرزه ای بادبندکابلی به عنوان سیستم جدید مهاربندی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
34 بررسی رفتارهای قابهای مرکب بتنی مسلح در برابر زلزله به روش المانهای محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
35 بررسی رفتارهیدرودینامیکی سکوی ستاره ای کوچک تحت تاثیر شرایط مختلف موج و عمق آب (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
36 بررسی عددی امکان ایجاد پدیده کاویتاسیون در سرریز پلکانی با شیب های مختلف با استفاده از نرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 بررسی عددی تأثیر FRP برروی مقاومت ستون های کامپوزیتی بتنی،تحت اثر بارهای ترکیبی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
38 بررسی عددی تغییرات نیروی بالا برنده در داخل ترک سدبتنی تحت اعمال نیروی زلزله با استفاده از نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
39 بررسی عددی دال بتنی عرشه پل مسلح شده با میله های afrp توسط نرم افزار Abaqus (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 بررسی عددی دال های بتنی عرشه پل مسلح شده با میله های FRP (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
41 بررسی عددی رفتار پیچشی تیر جعبه ای بتنی مسلح شده با قفس فولادی پیش ساخته (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 بررسی عددی و آزمایشگاهی بالا روی امواج بر روی دیوارهای ساحلی و ارائه رابطه ای برای پیش بینی بالا روی امواج بر روی شیب های صاف، تند و نفوذ نا پذیر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
43 بررسی عملکرد آبشکنهای توده سنگی ساحل امیرآباد دریای خزر تحت اثر نیروهای امواج و زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بررسی عملکرد دیوارهای برشی فولادی نورد سرد CFS-SW با بازشو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
45 بررسی عملکردبادبندکابلی باقراردادن صفحه فولادی مثلثی ودایره ای شکل دروسطح بادبندتحت بارگذاری هیسترزیس وپوش اور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
46 بررسی مشخصات لرزه ای پانل های فولادی سبک سرد نورد شده با پوشش دیوار برشی فولادی سبک سرد نورد شده LSF (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
47 بررسی مقاوم سازی تیرهای I شکل توسط ورق های فولادی در پل های بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
48 بررسی مقاوم سازی تیرهای I شکل توسط ورق های فولادی در پل های بتنی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
49 بررسی مقایسه ای عملکردقابهای فولادی دارای مهاربندواگرا بامیراگروبدون میراگر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 بررسی میزان جابجایی تراز مخزن تحت اثر پدیده تلاطم آب در نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
51 بررسی واکنشهای دینامیکی سازه شناور در اثر پدیده اسلمینگ با بکارگیری روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
52 بررسی ویژگی های بتن پلی استایرن منبسط شده سبک و بهینه سازی طرح اختلاط آن با استفاده از پودر سیلیس به عنوان فیلر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
53 بهبود پاسخ چرخه ای قاب های مهاربندی شده مرکب فولادی(CFT )با استفاده از میراگرای اصطکاکی دورانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
54 بهبود رفتار چرخه ای اتصال تیر فولادی به ستون بتنی ( (RCS با استفاده از ورق پوششی کامل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
55 بهبود عملکرد اتصال مرکب تیر فولادی به ستون بتنی ( (RCS با استفاده از ورق های میانگذر فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
56 بهبودعملکردلرزه ای بادبندکابلی باقراردادن صفحه فولادی مربع شکل دروسط بادبند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
57 بهسازی ستونها درساختمان های بتن مسلح با استفاده از الیاف FRP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
58 بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی قاب خمشی توسط میراگرهای ویسکوز مایع (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 بهسازی لرزه ای ستونهای بتنی با تقویت نبشی گوشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
60 پیش بینی سیل در حوضه های فاقد آمار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
61 تاثیر سطح مقطع انتقال دهنده بار در مقاومت فشاری آزمونه های بتنی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 تاثیر شیب آبشکنها بر عملکردشان در برابر بارهای موج و زلزله با مطالعه موردی آبشکنهای واقع در ساحل امیرآباد دریای خزر (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
63 تاثیر نیرو ها اهرمی شدن در توزیع تنش اتصالات پیچی مفصلی با ورق انتهایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
64 تاثیر نیروهای درون صفحه ای روی برش پانچینگ دال های تخت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
65 تاثیرارتفاع ساختمان درانتخاب گزینه مناسب بهسازی ساختمان های بتن مسلح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
66 تاثیرضخامت لایه های GFRP برروی رفتارستونهای کامپوزیتی تحت اثربارترکیبی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
67 تأثیر تغییرات لنگر خمشی در میزان باربری محوری ستون های مرکب (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
68 تأثیر خصوصیات هندسی اتصالات لوله ای از نوع KT بر توزیع تنش در امتداد پنجه جوش تحت بارگذاری متعادل محوری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
69 تأثیر وجود فاصله بین پانل بتنی و قاب فولادی بر مقاومت جانبی و شکل پذیری دیوار برشیِ کامپوزیت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
70 تحلیل المان محدود اتصالات نیمه گیر دار تقویت شده در قابهای خمشی فولاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
71 تحلیل لرزه ای حالتهای مختلف ترک خوردگی سد بتنی کوینا به روش المان محدود توسعه یافته (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی سازه
72 تحلیل منطقه ای سیلآب با استفاده از نوع جدید مدل رگرسیون و شبکه های عصبی مصنوعی پیشخور و پسخور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 تخمین توزیع فشار هیدرودینامیکی اطراف لوله قائم با استفاده از رویکردهای شبکه عصبی و برازش منحنی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 تخمین و مدلسازی داده های تجربی نیروهای وارد بر پایه استوانه ای تحت اثر امواج تصادفی دریا توسط مدلهای پارامتریک ARMAX و TARMAX (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
75 دینامیک سیال در میراگر ویسکوز مایع با روزنه حلقوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
76 رفتار جانبی شمع های دریایی زیر بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
77 شبیه سازی سه بعدی جریان سیلاب بر روی سرریز اوجی(Ogee) با در نظر گرفتن تاثیرات آن بر پایه های پل سرریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری، شهرسازی با رویکرد توسعه زیرساخت های شهری
78 شناسایی غیر مخرب ترک با استفاده از آنالیز موجک (Wavelet Analysis) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
79 شناسایی مشخصات ترک در المانهای قوس دار با استفاده از آنالیز موجک بسته ای Wavelet Packet (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
80 کنترل سلامت سازه‌ای سد بتنی شهید عباسپور با استفاده از مدل پارامتری ARMAX (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
81 مدلسازی میزان تبخیر از سطح آزاد سد مهاباد با استفاده از شبکه هایعصبی مصنوعی و مقایسه آن با معادلات تجربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
82 مدلی براساس جریان صفحه ای جهت تخمین میزان انتقال رسوب در سواحل محافظت شده توسط دیوار ساحلی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
83 مقاوم سازی برشی و خمشی تیرهای بتن آرمه با کمک ورق های فولادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
84 مقاوم سازی برشی وخمشی تیرهای بتن آرمه با کمک ورقهای فولادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
85 مقایسه رفتار عملکردی قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده بامهاربند فولادی واگرا ودیواربرشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
86 مقایسه عددی رفتار لرزه ای مهاربندهای دروازه ای دارای تیر پیوند قایم با سیستم خرچایی زانویی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
87 مقایسه عملکرد شبکه های عصبی MLP و ELMAN با نوع جدید مدل رگرسیون در پیش بینی سیل حوضه های فاقد امار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران