علیرضا ناطقیان

 علیرضا ناطقیان

علیرضا ناطقیان

Alireza Nateghian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Clinical and Laboratory Findings Including the Diagnostic Value of the Widal Test in Pediatric Cases of Typhoid Fever in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 2، شماره: 1
2 Community Versus Nosocomial Staphylococcus aureus Septicemia in Children Admitted to Aliasghar Children Hospital, Tehran, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی اپیدمیولوژیک انتروک مقاوم به وانکومایسین در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بستری در بیمارستان های حضرت علی اصغر(ع)و محک تهران در سال 1386-87 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 1
4 بررسی حساسیت in vitro استافیلوکوکهای اورئوس جداشده از نمونه های بالینی کودکان بستری شده در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)تهران نسبت به آنتی بیوتیک تیکوپلانین و فاکتورهای خطرساز مقاومت به آن طی سالهای 1388تا1389 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 1
5 بررسی عوامل موثر بر پیامدهای عفونتهای واریسلایی اولیه منجر به بستری در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع)تهران طی سالهای 1375 تا 1388 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 18، شماره: 2
6 بررسی معیارهای درخواست سی تی اسکن مغزی قبل از انجام پونکسیون کمری در کودکان مشکوک به مننژیت در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) تهران (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 12، شماره: 1
7 معرفی 6 مورد موکورمایکوزیس رینوسربرال (Rhinocerebral Mucormycosis) (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 2
8 پاسخ ایمونولوژیک در لنفادنیت ناشی از تلقیح واکسن ب.ث.ژ (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Changes of antibiotic pattern in Iranian children with urinary tract infection (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران