بهمن تبرائی

 بهمن تبرائی انیستیتو پاستور تهران

بهمن تبرائی

Bahman Tabraee

انیستیتو پاستور تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پاسخ آنتی بادی به پروتئینهای غشاء خارجی بروسلا آبورتوس s99 به روش ELISA (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی آلودگی قارچی ضایعات نان بازیافت شده در مناطق 6 و 7 شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 3
3 بکارگیری روش پلی میکسین آنزیم ایمونواسی در تشخیص سریع سالمونلا در – فرآورده های لبنی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 3
4 بکارگیری روشP-CEIAدر تشخیص سریع سالمونلا در فرآورده های لبنی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 5، شماره: 4
5 تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی در کشت سلول به روش PCR (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 2، شماره: 2
6 تشخیص بهینه و دقیق بروسلا در سرم با استفاده از روشDouble PCR (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 1، شماره: 3
7 طراحی و ساخت پلاسمید حاوی کاست بیانی فیوژن پروتئین CFP-10،ESAT-6 مایکوباکتریوم توبرکولوزیس (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 3
8 ناهمگونی الگوی مقاومت آمینوگلیکوزیدی در میان ایزوله های بالینی سالمونلا در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 2، شماره: 2