پیام آزاده

 پیام آزاده استاد دانشگاه شهید بهشتی

پیام آزاده

Payam Azadeh

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Chemotherapy-induced Ovarian Failure And The Related Indices In Breast Cancer Patients (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 1، شماره: 3
2 Comparison of 5FU-Base Chemoradiation with and Without Eloxatin on Pathologic Complete Response in Neoadjuvant Chemo- Radiation of Rectal Cancer (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 6، شماره: 3
3 Cutaneous Verrucous Carcinoma Superimposed on Chronically Inflamed Ileostomy Site Skin: A Case Report (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 13، شماره: 2
4 Jaw Pain as a First Presentation in the Diagnosis of Breast Cancer (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 11، شماره: 5
5 Primary Stromal Sarcoma of Breast with Nodal Recurrence (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 5، شماره: 1
6 Solitary Psoas Muscle Metastasis of Gastroesphageal Junction Adenocarcinoma (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 11، شماره: 1